Logo Informacje
Studenci (1998-2001)


2001
n
15.12.2001 II Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w tenisie stołowym rozegrany na obiektach Akademii Ekonomicznej w Katowicach przy ul. Bogucickiej.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 8 uczelni:

1. Akademia Wychowania Fizycznego - Mężczyźni i Kobiety (AWF)
2. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - M i K (AE)
3. Akademia Medyczna Zabrze - M (AM)
4. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
5. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
6. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
7. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
8. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 27 mężczyzn i 21 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Pisarczyk Tomasz
2. Wypich Damian
3. Morcinek Michał
4. Wszołek Bartłomiej
5. Pilecki Wojciech
6. Grzesiczak Mariusz
7. Dębski Bartosz
8. Skowronek Maciej
9-16
Skupień Krzysztof
Bojanowski Stanisław
Gryń Damian
Duda Daniel
Bartoszewicz Michał
Kocik Mariusz
Skowronek Michał
Wiciok Piotr
17-31
Horodeczny Oleg
Baranowski Rafał
Solorz Jan
Kotyczka Marcin
Muszyński Marek
Olejok Damian
Rosak Przemysław
Wróżek Sebastian
Miziołek Łukasz
Gałuszka Mateusz
Pater Michał

Gra pojedyncza kobiet
1. Tobiasz Klaudia
2. Gowin Magdalena
3. Halapacz Magdalena
4. Minkus Anna
5. Doniec Aneta
6. Białowąs Katarzyna
7. Wróbel Ewa
8. Kufel Ewelina
9-16
Rus Monika
Sobczyk Małgorzata
Psonka Agnieszka
Szymanek Joanna
Kaperska Agnieszka
Wypich Barbara
Konopa Martyna
Bartoszewicz Joanna
17-21
Sobczyk Grażyna
Woźniak Edyta
Ciula Agata
Botor Aleksandra
Botor Magdalena

Gra podwójna mężczyzn
1. Morcinek / Pisarczyk

P.GL
U.ŚL
P.GL
P.GL
U.ŚL
U.ŚL
AWF
AE

AWF
SF
AE
U.ŚL
AE
AWF
AE
P.GL

SF
UWS
UWS
AWF
SF
SF
AMZ
UWS
UWS
AMZ
PK


AWF
AE
AWF
P.GL
P.GL
P.GL
Ae
AWF

UWS
PK
UWS
U.ŚL
U.ŚL
U.ŚL
U.ŚL
AE

UWS
UWS
AE
P.GL
P.GL


P.GL I

15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2


15
2. Wypich / Grzesiczak
3. Kocik / Dębski
4. Gryń / Skowronek Mich.
5. Wszołek / Wiciok
6. Skupień / Kotyczka
7. Pilecki / Duda
8. Olejok / Bojanowski
9-13
Czyż / Skowronek Mac.
Pater / Dolżych
Miziołek / Wróżek
Muszyński / Horodeczny
Baranowski / Solorz

Gra podwójna kobiet
1. Tobiasz / Halapacz
2. Białowąs / Minkus
3. Wróbel / Bartoszewicz
4. Botor / Doniec
5. Kasperska / Szymanek
6. Kufel / Botor
7. Gowin / Ciula
8. Woźniak / Sobczyk
9-10
Konopa / Wypich
Rus / Psonka

Gra mieszana
1. Minkus / Morcinek
2. Białowąs / Pisarczyk
3. Szymanek / Pilecki
4. Wróbel / Gryń
5. Tobiasz / Kocik
6. Gowin / Skowronek Mich.
7. Kasperska / Wypich
8. Sobczyk / Pater
9-12
Kufel / Dębski
Psonka / Miziołek
Rus / Wróżek

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Wych. Fizycz. Katow.
4. Akademia Ekonomiczna Katowice
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
7. Akademia Medyczna Zabrze

Punktacja kobiet
1. Akademia Wych. Fizycz. Katow.
2. Politechnika Śląska Gliwice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersytet Śląski Katowice
5. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
6. Politechnika Śląska Filia Katowice
U.ŚL I
AWF I
AE I
P.GL II
AWF II
U.ŚL II
SF I

AE II
PK I
UWS I
SF II
UWS II


AWF I
P.GL II
AE I
P.GL I
U.ŚL I
AWF II
AE II
UWS II

U.ŚL II
UWS I


P.GL
P.GL II
U.ŚL II
AE I
AWF I
AE II
U.ŚL I
PK II

AWF II
UWS I
UWS II
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4


74,5
61,0
42,0
41,5
22,0
20,0
4,0


64,0
61,5
52,5
37,0
28,0
8,0


Punktacja Łączna po dwóch rozegranych turniejach Mistrzostw Śląska Szkół Wyższych w tenisie stołowym w roku akademickim 2001/2002.

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Pisarczyk Tomasz
2-3
Wszołek Bartłomiej
Morcinek Michał
4. Pilecki Wojciech
5. Wiciok Piotr
6-8
Długaj Rafał
Dębski Bartosz
Wypich Damian
9-10
Wróżek Sebastian
Skowronek Maciej
11-15
Duda Daniel
Ciepiał Jan
Grzesiczak Mariusz
Gryń Damian
Skowronek Michał
16-21
Miziołek Łukasz
Solorz Jan
Baranowski Rafał
Bojanowski Stanisław
Kocik Mariusz
Skupień Krzysztof
22-27
Lasek Tomasz
Kotyczka Marcin
Horodeczny Oleg
Olejok Damian
Pater Michał
Bartoszewicz Michał
27-36
Kobierski Marcin
Szweda Łukasz
Famula Marcin
Józefowicz Tomasz
Jarczyk Krzysztof
Czyż Łukasz
Miechur Paweł
Rosak Przemysław
Gałuszka Mateusz
Muszyński Marek

Gra pojedyncza kobiet
1. Tobiasz Klaudia
2. Minkus Anna
3. Gowin Magdalena
4. Białowąs Katarzyna
5. Doniec Aneta
6. Halapacz Magdalena
7. Kaperska Agnieszka
8-9
Sobczyk Małgorzata
Kufel Ewelina
10. Wróbel Ewa
11-14
Czyżyk Aldona
Rus Monika
Konopa Martyna
Szymanek Joanna
15-17
Psonka Grażyna
Bartoszewicz Joanna
Sobczyk Grażyna
18-21
Swadźba Aneta
Ciula Agata
Woźniak Edyta
Wypich Barbara
22-25
Botor Aleksandra
Botor Magdalena
Warwas Elżbieta
Starosta Aleksandra

Gra podwójna mężczyzn
1. Morcinek / Pisarczyk
2. Wszołek / Wiciok
3. Gryń / Skowronek Mich.
4. Kocik / Dębski
5-9
Miziołek / Wróżek
Baranowski / Solorz

P.GL

P.GL
P.GL
U.ŚL
P.GL

U.ŚL
AWF
U.ŚL

UWS
AE

U.ŚL
U.ŚL
U.ŚL
AE
AE

UWS
UWS
UWS
SF
AWF
AWF

PK
AWF
SF
SF
PK
AE

SD
SD
SF
WSIZ
SD
AE
WSIZ
AMZ
AMZ
SF


AWF
P.GL
AE
P.GL
P.GL
AWF
U.ŚL

PK
AWF
AE

P.GL
UWS
U.ŚL
U.ŚL

UWS
AE
UWS

PK
AE
UWS
U.ŚL

P.GL
P.GL
PK
U.ŚL


P.GL
P.GL II
AE I
AWF I

UWS I
UWS II

30

18
18
16
14

12
12
12

10
10

8
8
8
8
8

6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

30
21
20
18
16
14
13

12
12
11

8
8
8
8

6
6
6

4
4
4
4

2
2
2
2


27
23
19
18

12
12
Olejok / Bojanowski
Skupień / Kotyczka
Wypich / Grzesiczak
10. Ciepiał / Duda
11-12
Długaj / Pilecki
Pilecki / Duda
13-19
Muszyński / Horodeczny
Bartoszewicz / Skowronek Mac.
Pater / Doleżych
Czyż / Skowronek Mac.
Szweda / Kobierski
Pater / Lasek
Famula / Horodeczny

Gra podwójna kobiet
1. Białowąs / Minkus
2. Tobiasz / Halapacz
3. Kasperska / Szymanek
4. Wróbel / Bartoszewicz
5. Gowin / Ciula
6. Woźniak / Sobczyk
7. Czyżyk / Doniec
8-9
Sobczyk / Swadźba
Botor / Doniec
10-12
Konopa / Starosta
Rus / Psonka
Kufel / Botor
13. Konopa / Wypich

Gra mieszana
1. Minkus / Morcinek
2. Białowąs / Pisarczyk
3. Wróbel / Gryń
4. Tobiasz / Kocik
5. Kasperska / Długaj
6. Kufel / Dębski
7. Szymanek / Pilecki
8-14
Szymanek / Ciepiał
Swadźba / Pater
Rus / Wróżek
Psonka / Miziołek
Sobczyk / Pater
Gowin / Skowronek Mich.
Kasperska / Wypich
15-16
Sobczyk / Lasek
Bartoszewicz / Skowronek Mich.

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Akademia Wych. Fizycz. Katow.
5. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
6. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
7. Politechnika Śląska Filia Katowice
8. Wyższe Śl. Seminarium Duchowne
9-10
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządz.
Akademia Medyczna Zabrze

Punktacja kobiet
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Akademia Wych. Fizycz. Katow.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersytet Śląski Katowice
5. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
6. Politechnika Śląska Filia Katowice

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Wych. Fizycz. Katowice
4. Akademia Ekonomiczna Katowice
5. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
6. Politechnika Śląska Filia Katowice
7. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
8. Wyższe Śl. Seminarium Duchowne
9-10
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarz.
Akademia Medyczna Zabrze
SF I
AWF II
U.ŚL I
U.ŚL II

U.ŚL I
U.ŚL II

SF II
AE II
PK I
AE II
SD I
PK I
SF II


P.GL II
AWF I
U.ŚL I
AE I
AE II
UWS II
P.GL I

PK I
P.GL I

U.ŚL II
UWS I
AWF II
U.ŚL II


P.GL I
P.GL II
AE I
AWF I
U.ŚL I
AWF II
U.ŚL II

U.ŚL II
PK II
UWS II
UWS I
PK II
AE II
U.ŚL I

PK I
AE II
12
12
12
9

8
8

4
4
4
4
4
4
4


27
23
20
18
16
12
10

9
9

8
8
8
4


25
24
18
16
15
12
10

8
8
8
8
8
8
8

4
4


154,0
121,5
74,0
72,0
60,0
38,0
26,0
10,0

4,0
4,0


135,0
103,0
91,0
87,5
52,0
37,0


290
209
175
165
112
63
38
10

4
4


n
17.11.2001 I Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w tenisie stołowym rozegrany na obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 28.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 9 uczelni:

1. Akademia Wychowania Fizycznego - Mężczyźni i Kobiety (AWF)
2. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - M i K (AE)
3. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
4. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (PK)
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
6. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
7. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
8. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - M (SD)
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - M (WSIZ)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 31 mężczyzn i 22 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Pisarczyk Tomasz
2. Długaj Rafał
3. Wiciok Piotr
4. Wszołek Bartłomiej
5. Morcinek Michał
6. Pilecki Wojciech
7. Wróżek Sebastian
8. Ciepiał Jan
9-16
Miziołek Łukasz
Lasek Tomasz
Solorz Jan
Baranowski Rafał
Duda Daniel
Dębski Bartosz
Skowronek Michał
Gryń Damian
17-31
Skowronek Maciej
Kotyczka Marcin
Bojanowski Stanisław
Horodeczny Oleg
Kobierski Marcin
Szweda Łukasz
Kocik Mariusz
Famula Marcin
Skupień Krzysztof
Józefowicz Tomasz
Olejok Damian
Jarczyk Krzysztof
Czyż Łukasz
Miechur Paweł
Pater Michał

Gra pojedyncza kobiet
1. Tobiasz Klaudia
2. Minkus Anna
3. Białowąs Katarzyna
4. Kasperska Agnieszka
5. Czyżyk Aldona
6. Doniec Aneta
7. Gowin Magdalena
8. Sobczyk Małgorzata
9-16
Kufel Ewelina
Wróbel Ewa
Rus Monika
Swadźba Aneta
Halapacz Magdalena
Konopa Martyna
Sobczyk Grażyna
Szymanek Joanna
17-22
Psonka Agnieszka
Ciula Agata
Bartoszewicz Joanna
Woźniak Edyta
Warwas Elżbieta
Starosta Aleksandra

Gra podwójna mężczyzn
1. Wszołek / Wiciok
2. Morcinek / Pisarczyk
3. Gryń / Skowronek Mich.
4. Ciepiał / Duda
5. Miziołek / Wróżek
6. Kocik / Dębski

P.GL
U.ŚL
P.GL
P.GL
P.GL
U.ŚL
UWS
U.ŚL

UWS
PK
UWS
UWS
U.ŚL
AWF
AE
AE

AE
AWF
SF
SF
SD
SD
AWF
SF
AWF
WSIZ
SF
SD
AE
WSIZ
PK


AWF
P.GL
P.GL
U.ŚL
P.GL
P.GL
AE
P.K

AWF
AE
UWS
PK
AWF
U.ŚL
UWS
U.ŚL

UWS
AE
AE
UWS
PK
U.ŚL


P.GL II
P.GL I
AE I
U.ŚL II
UWS I
AWF

15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2


15
12
10
9
8
8
7. Długaj / Pilecki
8. Baranowski / Solorz
9-14
Famula / Horodeczny
Olejok / Bojanowski
Czyż / Skowronek Mac.
Szweda / Kobierski
Pater / Lasek
Skupień / Kotyczka

Gra podwójna kobiet
1. Białowąs / Minkus
2. Kasperska / Szymanek
3. Czyżyk / Doniec
4. Sobczyk / Swadźba
5. Tobiasz / Halapacz
6. Wróbel / Bartoszewicz
7. Konopa / Starosta
8. Gowin / Ciula
9-10
Rus / Psonka
Woźniak / Sobczyk

Gra mieszana
1. Kasperska / Długaj
2. Białowąs / Pisarczyk
3. Minkus / Morcinek
4. Wróbel / Gryń
5. Szymanek / Ciepiał
6. Tobiasz / Kocik
7. Kufel / Dębski
8. Swadźba / Pater
9-12
Bartoszewicz / Skowronek Mich.
Rus / Wróżek
Sobczyk / Lasek
Psonka / Miziołek

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
4. Akademia Ekonomiczna Katowice
5. Akademia Wych. Fizycz. Katow.
6-7
Politechnika Śl. Filia Katowice
Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
8. Wyższe Śl. Seminarium Duchowne
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarz.

Punktacja kobiet
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Wych. Fizycz. Katow.
4. Politechnika Śląska Filia Katowice
5. Akademia Ekonomiczna Katowice
6. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Akademia Wych. Fizycz. Katowice
5. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
6. Politechnika Śląska Filia Katowice
7. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
8. Wyższe Śl. Seminarium Duchowne
9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarz.
U.ŚL I
UWS II

SF II
SF I
AE II
SD I
PK I
AWF II


P.GL II
U.ŚL
P.GL
PK I
AWF I
AE I
U.ŚL II
AE II

UWS I
UWS II


U.ŚL I
P.GL II
P.GL I
AE I
U.ŚL II
AWF I
AWF II
PK II

AE II
UWS II
PK I
UWS I
8
8

4
4
4
4
4
4


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4


80,0
60,5
40,0
32,5
30,0

16,0
16,0
10,0
4,0


74,0
50,5
39,0
39,0
38,5
24,0


154
111
71
69
64
45
16
10
4


n Mistrzostwa Mistrzów Lig Międzyuczelnianych - Częstochowa - 26-27.11.2001 r.

GRUPA "A" KOBIET
Lp. nazwa drużyny 1 2 3 4 pkt sety m-ce
1 WSP Częstochowa   4:0 4:0 4:0 3 12:0 I
2 Politechnika Łódzka 0:4   4:1 4:0 4 8:5 II
3 Politechnika Śląska 0:4 1:4   4:0 2 5:8 III
4 KUL Lublin 0:4 0:4 0:4   0 0:12 IV


GRUPA "B" KOBIET
Lp. nazwa drużyny 1 2 3 4 pkt sety m-ce
1 Uniwersytet Rzeszowski   4:2 4:0 4:0 6 12:2 I
2 AWF Poznań 2:4   4:0 4:1 4 10:5 II
3 Uniwersytet Wrocławski 0:4 0:4   4:2 2 4:10 III
4 Politechnika Gdańska 0:4 1:4 2:4   0 3:12 IV


półfinał   Kobiety
WSP Częstochowa - AWF Poznań 4:0
Uniwersytet Rzeszowski - Politechnika Łódzka 4:3


finał   Kobiety
WSP Częstochowa - Uniwersytet Rzeszowski 4:0


o 7 miejsce   Kobiety
Politechnika Gdańska - KUL Lublin 4:0


o 5 miejsce   Kobiety
Politechnika Śląska - Uniwersytet Wrocławski 4:3


o 3 miejsce   Kobiety
AWF Poznań - Politechnika Łódzka 4:2


GRUPA "A" MĘŻCZYZN
Lp. nazwa drużyny 1 2 3 4 pkt sety m-ce
1 Politechnika Śląska   4:1 4:2 4:0 6 12:3 I
2 Uniwersytet Wrocławski 1:4   4:1 4:0 4 9:6 II
3 WSP Częstochowa 2:4 1:4   4:1 2 7:9 III
4 Politechnika Lubelska 0:4 0:4 1:4   0 1:12 IV


GRUPA "B" MĘŻCZYZN
Lp. nazwa drużyny 1 2 3 4 pkt sety m-ce
1 Uniwersytet Zielonogórski   3:4 4:1 4:2 4 11:7 I
2 Uniwersytet Łódzki 4:3   3:4 4:0 4 11:7 II
3 Uniwersytet Rzeszowski 1:4 4:3   4:0 4 9:7 III
4 Politechnika Gdańska 2:4 0:4 0:4   0 2:12 IV


półfinał   Mężczyźni
Politechnika Śląska - Uniwersytet Łódzki 4:2
Uniwersytet Wrocławski - Uniwersytet Zielonogórski 4:2


finał   Mężczyźni
Politechnika Śląska - Uniwersytet Wrocławski 4:2


o 7 miejsce   Mężczyźni
Politechnika Gdańska - Politechnika Lubelska 4:2


o 5 miejsce   Mężczyźni
Uniwersytet Rzeszowski - WSP Częstochowa 4:1


o 3 miejsce   Mężczyźni
Uniwersytet Zielonogórski - Uniwersytet Łódzki 4:2


n 29-01.04.2001 W Krakowie przeprowadzono Mistrzostwa Polski Politechnik w Tenisie Stołowym. Końcowa Klasyfikacja drużynowa mężczyzn: 1. Politechnika Śląska (Michał Gołdyn, Karol Szotek, Bartosz Kwodawski, Michał Morcinek), 2. Politechnika Rzeszów, 3. Politechnika Zielona Góra, 4. Politechnika Kraków. Startowało 15 reprezentacji. Klasyfikacja drużynowa kobiet: 1. Politechnika Łódź, 2. Politechnika Gdańsk, 3. Politechnika Poznań, 4. Politechnika Śląska (Aldona Czyżyk, Aneta Doniec, Aleksandra Botor, Monika Barszczewska). Startowało 12 reprezentacji.
Turnieju indywidualny mężczyzn wygrał Karol Szotek z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


n
28.04.2001 V Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w tenisie stołowym rozegrany na obiektach Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 7 uczelni:

1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M (KNR)
3. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
4. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
6. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
7. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 22 mężczyzn i 15 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Wypich Damian
2. Morcinek Michał
3. Żuk Mirosław
4. Wiciok Piotr
5. Grzesiczak Mariusz
6. Szymik Robert
7. Skowronek Michał
8. Wróżek Sebastian
9-12
Kubicki Tomasz
Muszyński Marek
Ciepiał Jan
Bojanowski Stanisław
Gałuszka Michał
Gryń Damian
Szary Piotr
Wszołek Bartłomiej
17-22
Miziołek Łukasz
Skowronek Maciej
Bukowski Łukasz
Olejok Damian
Horodeczny Oleg
Duda Daniel

Gra pojedyncza kobiet
1. Czyżyk Aldona
2. Szymanek Joanna
3. Białowąs Katarzyna
4. Gowin Magdalena
5. Kasperska Agnieszka
6. Doniec Aneta
7. Sobczyk Małgorzata
8. Botor Aleksandra
9-15
Sobczyk Grażyna
Starosta Aleksandra
Makowska Magdalena
Wypich Barbara
Bartoszewicz Joanna
Płatek Katarzyna
Psonka Agnieszka

Gra podwójna mężczyzn
1. Wszołek / Morcinek
2. Żuk / Ciepiał
3. Kubicki / Skowronek Mich.
4. Grzesiczak / Wypich
5. Szary / Wiciok
6. Gryń / Skowronek Maciej

U.ŚL
P.GL
U.ŚL
P.GL
U.ŚL
KNR
AE
UWS

AE
SF
U.ŚL
SF
PK
AE
P.GL
P.GL

UWS
AE
UWS
SF
SF
UWS


P.GL
U.ŚL
P.GL
AE
U.ŚL
P.GL
P.K
P.GL

UWS
U.ŚL
AE
U.ŚL
AE
AE
UWS


P.GL I
U.ŚL I
AE I
U.ŚL II
P.GL II
AE II

15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4


15
12
10
9
8
8
7. Bukowski / Duda
8. Bojanowski / Horodeczny
9-10
Olejok / Muszyński
Miziołek / Wróżek

Gra podwójna kobiet
1. Kasperska / Szymanek
2. Czyżyk / Doniec
3. Białowąs / Botor
4. Wypich / Starosta
5. Gowin / Makowska
6. Płatek / Bartoszewicz
7. Psonka / Sobczyk

Gra mieszana
1. Czyżyk / Morcinek
2. Kasperska / Wypich
3. Bartoszewicz / Kubicki
4. Doniec / Wiciok
5. Płatek / Gryń
6. Sobczyk / Gałuszka
7. Psonka / Wróżek
8. Sobczyk / Miziołek
9. Szymanek / Żuk

Punktacja mężczyzn
1. Uniwersytet Śląski Katowice
2. Politechnika Śląska Gliwice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6-7
Kolegium Nauczycielskie Racibórz
Politechnika Śl. Filia Katowice

Punktacja kobiet
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Śląska Filia Katowice

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6. Politechnika Śląska Filia Katowice
7. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
UWS II
SF II

SF I
UWS I


U.ŚL I
P.GL I
P.GL II
U.ŚL II
AE II
AE I
UWS I


P.GL I
U.ŚL II
AE I
P.GL II
AE II
PK I
UWS II
UWS I
U.ŚL I
8
8

4
4


15
12
10
9
8
8
8


15
12
10
9
8
8
8
8
4


66,0
64,0
45,0
34,0
24,0

8,0
8,0


75,0
61,0
46,0
24,0
12,0


139
127
91
58
24
20
8


Punktacja generalna po pięciu rozegranych turniejach Mistrzostw Śląska Szkół Wyższych w tenisie stołowym w roku akademickim 2000/2001.

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Morcinek Michał
2. Szymik Robert
3. Ciepiał Jan
4. Wiciok Piotr
5. Wszołek Bartłomiej
6. Wypich Damian
7. Szary Piotr
8. Skowronek Michał
9. Żuk Mirosław
10. Skowronek Maciej
11. Wróżek Sebastian
12. Grzesiczak Mariusz
13-14
Bojanowski Stanisław
Kubicki Tomasz
15-16
Gryń Damian
Muszyński Marek
17-19
Olejok Damian
Miziołek Łukasz
Gałuszka Michał
20-22
Prudel Leszek
Heliosz Adam
Duda Daniel
23-26.
Sobel Artur
Jaśtal Tomasz
Jakubiec Krzysztof
Marzec Michał
27-33
Wajda Wojciech
Ashley Robert
Folwarczny Adam
Helios Dominik
Adamik Paweł
Horodeczny Oleg
Bukowski Łukasz
34. Bartoszewicz Michał
35-37
Ścierski Mariusz
Zientek Łukasz
Wrona Mariusz

Gra pojedyncza kobiet
1. Szymanek Joanna
2. Czyżyk Aldona
3. Doniec Aneta
4. Kasperska Agnieszka
5. Białowąs Katarzyna
6. Płatek Katarzyna
7. Bartoszewicz Joanna
8. Gowin Magdalena
9. Botor Aleksandra
10. Sobczyk Małgorzata
11. Starosta Aleksandra
12. Wypich Barbara
13. Targosz Sylwia
14. Rus Monika
15-16
Sobczyk Grażyna
Psonka Agnieszka
17-18
Barszczewska Monika
Gruszka Iwona
19-20
Strug Danuta
Makowska Magdalena
21-26
Łukasiewicz Anna
Kucięba Joanna
Bielecka Katarzyna
Heinrich Dominika
Nowak Beata
Wojtaszek Anna
27. Śliwińska Dominika

Gra podwójna mężczyzn
1. Żuk / Ciepiał
2-3
Kubicki / Skowronek Michał
Wszołek / Morcinek
4. Szary / Wiciok
5. Gryń / Skowronek Maciej
6-7
Olejok / Muszyński
Miziołek / Wróżek
8. Grzesiczak / Wypich
9. Bukowski / Duda

P.GL
KNR
U.ŚL
P.GL
P.GL
U.ŚL
P.GL
AE
U.ŚL
AE
UWS
U.ŚL

SF
AE

AE
SF

SF
UWS
PK

KNR
ŚLAM
UWS

P.BB
FAR
P.BB
PK

CHI
FAR
U.ŚL
UWS
BWSBiI
SF
UWS
AE

CKI
AE
GWSH


U.ŚL
P.GL
P.GL
U.ŚL
P.GL
AE
AE
AE
P.GL
P.K
U.ŚL
U.ŚL
P.BB
UWS

UWS
UWS

P.GL
UWS

PK
AE

AE
UWS
UWS
AE
ŚLAM
U.ŚL
PK


U.ŚL

AE I
P.GL I
P.GL II
AE II

SF I
UWS I
U.ŚL
UWS II

67
49
44
38
36
35
32
29
28
26
24
20

16
16

14
14

12
12
12

10
10
10

8
8
8
8

6
6
6
6
6
6
6
4

2
2
2


47
46
44
41
40
37
36
34
32
28
27
20
20
18

16
16

12
12

6
6

4
4
4
4
4
4
2


69

54
54
48
29

28
28
27
24
10-11
Bojanowski / Horodeczny
Grzesiczak / Folwarczny
12. Marzec / Gałuszka
13. Sobel / Jakubiec
14-16
Wajda / Prudel
Ashley / Jaśtal
Bartoszewicz / Zientek
17. Helios / Duda

Gra podwójna kobiet
1. Płatek / Bartosiewicz
2. Kasperska / Szymanek
3. Czyżyk / Doniec
4-5
Wypich / Starosta
Barszczewska / Botor
6. Rus / Psonka
7. Białowąs / Doniec
8. Gruszka / Sobczyk
9. Gowin / Łukasiewicz
10. Gowin / Makowska
11. Wojtaszek / Szymanek
12. Czyżyk / Botor
13-17
Psonka / Sobczyk
Ciula / Heinrich
Sobczyk / Śliwińska
Wypich / Bielecka
Kucięba / Sobczyk
18. Sobczyk / Strug

Gra mieszana
1. Bartoszewicz / Kubicki
2. Doniec / Wiciok
3. Szymanek / Żuk
4. Psonka / Wróżek
5. Płatek / Gryń
6. Czyżyk / Morcinek
7. Targosz / Jakubiec
8. Białowąs / Morcinek
9. Sobczyk / Gałuszka
10. Kasperska / Wypich
11. Rus / Miziołek
12. Kasperska / Grzesiczak
13-15
Nowak / Heliosz
Płatek / Skowronek
Sobczyk / Miziołek
16-17
Wypich / Wypich
Śliwińska / Marzec

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
7. Politechnika Śl. Filia Katowice
8. Politechnika Bielsko-Biała
9. Centr. Kszt. Inżynierskiego Rybnik
10. Farmacja Sosnowiec
11. Śląska Akademia Med. Zabrze
12. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
13. Górnośląska Wyższa Szkoła Han.

Punktacja kobiet
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Śląska Filia Katowice
6. Politechnika Bielsko-Biała
7. Śląska Akademia Medyczna Zabrze

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Śląska Filia Katowice
6. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
7. Politechnika Bielsko-Biała
8. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
9. Centr. Kszt. Inżynierskiego Rybnik
10. Farmacja Sosnowiec
11. Śląska Akademia Med. Zabrze
12. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
13. Górnośląska Wyższa Szkoła Han.

SF II
U.ŚL II
PK I
P.BB

CK I
FAR I
AE II
UWS II


AE I
U.ŚL I
P.GL I

U.ŚL II
P.GL II
UWS II
P.GL I
UWS I
AE II
AE II
U.ŚL I
P.GL II

UWS I
AE II
PK I
U.ŚL II
UWS II
PK I


AE I
P.GL II
U.ŚL I
UWS II
AE II
P.GL I
P.BB I
P.GL I
PK I
U.ŚL II
UWS I
U.ŚL II

ŚLAM I
AE II
UWS II

U.ŚL II
PK II

16
16
12
9

8
8
8
4


57
52
42

34
34
32
22
20
18
16
10
9

8
8
8
8
8
4


53
51
40
36
35
32
30
27
24
22
20
16

8
8
8

4
4


330,0
286,0
229,0
146,0
72,0
49,0
44,0
38,5
26,0
22,0
14,0
6,0
2,0


335,0
289,0
270,0
162,0
56,0
33,5
8,0


665
575
500
308
100
92
72
49
26
22
22
6
2


n
24.03.2001 IV Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w tenisie stołowym rozegrany na obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 28.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 9 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M (KNR)
3. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
4. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
6. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
7. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
8. Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki - M (BWSBiI)
9. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - M (GWSH)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 25 mężczyzn i 18 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Morcinek Michał
2. Szymik Robert
3. Wypich Damian
4. Wiciok Piotr
5. Ciepiał Jan
6. Skowronek Michał
7. Szary Piotr
8. Wróżek Sebastian
9-16
Grzesiczak Mariusz
Duda Daniel
Muszyński Marek
Wszołek Bartłomiej
Kubicki Tomasz
Adamiak Paweł
Skowronek Maciej
Żuk Mirosław
17-25
Horodeczny Oleg
Gałuszka Michał
Bojanowski Stanisław
Marzec Michał
Olejok Damian
Miziołek Łukasz
Gryń Damian
Bukowski Łukasz
Wrona Mariusz

Gra pojedyncza kobiet
1. Szymanek Joanna
2. Doniec Aneta
3. Czyżyk Aldona
4. Kasperska Agnieszka
5. Gowin Małgorzata
6. Bartoszewicz Joanna
7. Płatek Katarzyna
8. Botor Aleksandra
9-16
Wypich Barbara
Rus Monika
Sobczyk Małgorzata
Kucięba Joanna
Bielecka Katarzyna
Psonka Agnieszka
Barszczewska Monika
Sobczyk Grażyna
17-18
Łukasiewicz Anna
Strug Danuta

Gra podwójna mężczyzn
1. Wszołek / Morcinek
2. Żuk / Ciepiał
3. Kubicki / Skowronek Mich.
4. Grzesiczak / Wypich
5. Szary / Wiciok
6. Bukowski / Duda

P.GL
KNR
U.ŚL
P.GL
U.ŚL
AE
P.GL
UWS

U.ŚL
UWS
SF
P.GL
AE
BWSBiI
AE
U.ŚL

SF
PK
SF
PK
SF
UWS
AE
UWS
GWSH


U.ŚL
P.GL
P.GL
U.ŚL
AE
AE
AE
P.GL

U.ŚL
UWS
P.K
UWS
U.ŚL
UWS
P.GL
UWS

AE
P.K


P.GL I
U.ŚL I
AE I
U.ŚL II
P.GL II
UWS II

15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2


15
12
10
9
8
8
7. Gryń / Skowronek Mac.
8. Miziołek / Wróżek
9-10
Bojanowski / Horodeczny
Olejok / Muszyński
Marzec / Gałuszka

Gra podwójna kobiet
1. Czyżyk / Doniec
2. Płatek / Bartoszewicz
3. Kasperska / Szymanek
4. Gowin / Łukasiewicz
5. Barszczewska / Botor
6. Wypich / Bielecka
7. Rus / Psonka
8. Kucięba / Sobczyk
9. Sobczyk / Strug

Gra mieszana
1. Bartoszewicz / Kubicki
2. Doniec / Wiciok
3. Kasperska / Wypich
4. Czyżyk / Morcinek
5. Szymanek / Żuk
6. Sobczyk / Gałuszka
7. Płatek / Skowronek
8. Psonka / Wróżek
9. Rus / Miziołek

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6-7
Kolegium Nauczycielskie Racibórz
Politechnika Śl. Filia Katowice
8. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
9. Górnośląska Wyższa Szkoła Han.

Punktacja kobiet
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Śląska Filia Katowice

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
7. Politechnika Śląska Filia Katowice
8. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
9. Górnośląska Wyższa Szkoła Han.
AE II
UWS I

SF II
SF I
PK I


P.GL I
AE I
U.ŚL I
AE II
P.GL II
U.ŚL II
UWS II
UWS I
PK


AE I
P.GL II
U.ŚL II
P.GL I
U.ŚL I
PK I
AE II
UWS II
UWS I
8
8

4
4
4


15
12
10
9
8
8
8
8
8


15
12
10
9
8
8
8
8
4


69,5
56,0
47,5
38,0
18,0

12,0
12,0
4,0
2,0


68,5
59,0
58,5
36,0
14,0


138
115
106
74
26
18
12
4
2


Punktacja łączna po czterech rozegranych turniejach Mistrzostw Śląska Szkół Wyższych w tenisie stołowym w roku akademickim 2000/2001.

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Morcinek Michał
2. Szymik Robert
3. Ciepiał Jan
4. Wszołek Bartłomiej
5. Wiciok Piotr
6. Szary Piotr
7. Skowronek Maciej
8. Skowronek Michał
9. Wypich Damian
10. Żuk Mirosław
11. Wróżek Sebastian
12-14
Bojanowski Stanisław
Kubicki Tomasz
Grzesiczak Mariusz
15-20
Prudel Leszek
Heliosz Adam
Gryń Damian
Olejok Damian
Miziołek Łukasz
Muszyński Marek
21-26
Sobel Artur
Jaśtal Tomasz
Jakubiec Krzysztof
Gałuszka Michał
Marzec Michał
Duda Daniel
27-31
Wajda Wojciech
Ashley Robert
Folwarczny Adam
Helios Dominik
Adamiak Paweł
32-34
Bartoszewicz Michał
Horodeczny Oleg
Bukowski Łukasz
35-37
Ścierski Mariusz
Zientek Łukasz
Wrona Mariusz

Gra pojedyncza kobiet
1. Doniec Aneta
2. Szymanek Joanna
3-4
Płatek Katarzyna
Kasperska Agnieszka
5. Bartoszewicz Joanna
6. Czyżyk Aldona
7. Białowąs Katarzyna
8. Gowin Magdalena
9. Botor Aleksandra
10. Starosta Aleksandra
11. -12
Targosz Sylwia
Sobczyk Małgorzata
13. Rus Monika
14. Wypich Barbara
15-18
Sobczyk Grażyna
Psonka Agnieszka
Barszczewska Monika
Gruszka Iwona
19. Strug Danuta
20-25
Łukasiewicz Anna
Kucięba Joanna
Bielecka Katarzyna
Heinrich Dominika
Nowak Beata
Wojtaszek Anna
26-27
Śliwińska Dominika
Makowska Magdalena

Gra podwójna mężczyzn
1. Żuk / Ciepiał
2. Kubicki / Skowronek Mich.
3. Szary / Wiciok
4. Wszołek / Morcinek
5-6
Olejok / Muszyński
Miziołek / Wróżek
7. Gryń / Skowronek Mac.
8. Grzesiczak / Wypich
9-10
Grzesiczak / Folwarczny

P.GL
KNR
U.ŚL
P.GL
P.GL
P.GL
AE
AE
U.ŚL
U.ŚL
UWS

SF
AE
U.ŚL

KNR
ŚLAM
AE
SF
UWS
SF

P.BB
FAR
P.BB
PK
PK
UWS

CKI
FAR
U.ŚL
UWS
BWSBiI

AE
SF
UWS

CKI
AE
GWSH


P.GL
U.ŚL

AE
U.ŚL
AE
P.GL
P.GL
AE
P.GL
U.ŚL

P.BB
PK
UWS
U.ŚL

UWS
UWS
P.GL
UWS
PK

AE
UWS
UWS
AE
ŚLAM
U.ŚL

PK
AE


U.ŚL I
AE I
P.GL II
P.GL I

SF I
UWS I
AE II
U.ŚL II

U.ŚL II

55
41
40
32
29
28
24
21
20
18
16

12
12
12

10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
8
8

6
6
6
6
6

4
4
4

2
2
2


36
35

33
33
32
31
30
25
24
23

20
20
18
16

12
12
12
12
6

4
4
4
4
4
4

2
2


57
44
40
39

24
24
21
18

16
Bukowski / Duda
11. Marzec / Gałuszka
12. Sobel / Jakubiec
13-16
Bojanowski / Horodeczny
Wajda / Prudel
Ashley / Jaśtal
Bartoszewicz / Zientek
17. Helios / Duda

Gra podwójna kobiet
1. Płatek / Bartoszewicz
2. Kasperska / Szymanek
3. Rus / Psonka
4. Czyżyk / Doniec
5. Wypich / Starosta
6. Barszczewska / Botor
7. Białowąs / Doniec
8. Gruszka / Sobczyk
9. Gowin / Łukasiewicz
10. Wojtaszek / Szymanek
11. Czyżyk / Botor
12-16
Ciula / Heinrich
Sobczyk / Śliwińska
Gowin / Makowska
Wypich / Bielecka
Kucięba / Sobczyk
17. Sobczyk / Strug

Gra mieszana
1. Bartoszewicz / Kubicki
2. Doniec / Wiciok
3. Szymanek / Żuk
4. Targosz / Jakubiec
5. Psonka / Wróżek
6-7
Płatek / Gryń
Białowąs / Morcinek
8. Rus / Miziołek
9. Czyżyk / Morcinek
10-11
Sobczyk / Gałuszka
Kasperska / Grzesiczak
12. Kasperska / Wypich
13-14
Nowak / Heliosz
Płatek / Skowronek
15-16
Wypich / Wypich
Śliwińska / Marzec

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
7. Politechnika Bielsko-Biała
8. Politechnika Śl. Filia Katowice
9. Centrum Kształcenia Inżyn. Rybnik
10. Farmacja Sosnowiec
11. Śląska Akademia Med. Zabrze
12. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
13. Górnośląska Wyższa Szkoła Han.

Punktacja kobiet
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Śląska Filia Katowice
6. Politechnika Bielsko-Biała
7. Śląska Akademia Medycz. Zabrze

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Śląska Filia Katowice
6. Politechnika Bielsko-Biała
7. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
8. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
9. Centr. Kszt. Inżynierskiego Rybnik
10. Farmacja Sosnowiec
11. Śląska Akademia Med. Zabrze
12. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
13. Górnośląska Wyższa Szkoła Han.
UWS II
PK I
P.BB

SF II
CK I
FAR I
AE II
UWS II


AE I
U.ŚL I
UWS II
P.GL I
U.ŚL II
P.GL II
P.GL I
UWS I
AE II
U.ŚL I
P.GL II

AE II
PK II
AE II
U.ŚL II
UWS II
PK I


AE I
P.GL II
U.ŚL I
P.BB I
UWS II

AE II
P.GL I
UWS I
P.GL I

PK I
U.ŚL II
U.ŚL II

ŚLAM I
AE II

U.ŚL II
PK II
16
12
9

8
8
8
8
4


49
37
32
30
25
24
22
20
18
10
9

8
8
8
8
8
4


43
42
36
30
28

27
27
20
17

16
16
10

8
8

4
4


266,0
220,0
184,5
112,0
68,0
41,0
38,5
36,0
26,0
22,0
14,0
6,0
2,0


260,0
228,0
224,0
138,0
44,0
33,5
8,0


526
448
409
256
80
72
68
41
26
22
22
6
2


n 03.03.2001 III Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w tenisie stołowym rozegrany na obiektach Filii Politechniki Łódzkiej Bielsko-Biała przy ul. Willowej 2.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 9 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M (KNR)
3. Politechnika Bielsko-Biała - M i K (P.BB)
4. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
5. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
6. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
7. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
8. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
9. Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki - M (BWSBiI)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 24 mężczyzn i 18 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn
1. Morcinek Michał
2. Szymik Robert
3. Wypich Damian
4. Ciepiał Jan
5. Wiciok Piotr
6. Skowronek Maciej
7. Szary Piotr
8. Bojanowski Stanisław
9-16
Miziołek Łukasz
Wszołek Bartłomiej
Jakubiec Krzysztof
Bartoszewicz Michał
Grzesiczak Mariusz
Gałuszka Michał
Żuk Mirosław
Wróżek Sebastian
17-24
Muszyński Marek
Zientek Łukasz
Olejok Damian
Horodeczny Oleg
Duda Daniel
Adamiak Paweł
Bukowski Łukasz
Kubicki Tomasz

Gra pojedyncza kobiet
1. Starosta Aleksandra
2. Czyżyk Aldona
3. Targosz Sylwia
4. Gowin Magdalena
5. Szymanek Joanna
6. Bartoszewicz Joanna
7. Płatek Katarzyna
8. Rus Monika
9-16
Doniec Aneta
Barszczewska Monika
Gruszka Iwona
Wojtaszek Anna
Sobczyk Grażyna
Sobczyk Małgorzata
Botor Aleksandra
Wypich Barbara
17-18
Psonka Agnieszka
Łukasiewicz Anna

Gra podwójna mężczyzn
1. Żuk / Ciepiał
2. Kubicki / Skowronek Mac.
3. Szary / Wiciok
4. Grzesiczak / Wypich
5. Wszołek / Morcinek
6. Bukowski / Duda

P.GL
KNR
U.ŚL
U.ŚL
P.GL
AE
P.GL
SF

UWS
P.GL
P.BB
AE
U.ŚL
PK
U.ŚL
UWS

SF
AE
SF
SF
UWS
BWSBiI
UWS
AE


U.ŚL
P.GL
P.BB
AE
U.ŚL
AE
AE
UWS

P.GL
P.GL
UWS
U.ŚL
UWS
P.K
P.GL
U.ŚL

UWS
AE


U.ŚL I
AE I
P.GL II
U.ŚL II
P.GL I
UWS II

15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2


15
12
10
9
8
8
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2


15
12
10
9
8
8
7. Bartoszewicz / Zientek
8. Miziołek / Wróżek
9-10
Olejok / Muszyński
Bojanowski / Horodeczny

Gra podwójna kobiet
1. Czyżyk / Doniec
2. Płatek / Bartoszewicz
3. Wojtaszek / Szymanek
4. Gowin / Łukasiewicz
5. Wypich / Starosta
6. Rus / Psonka
7. Barszczewska / Botor
8. Gruszka / Sobczyk

Gra mieszana
1. Targosz / Jakubiec
2. Szymanek / Żuk
3. Doniec / Wiciok
4. Bartoszewicz / Kubicki
5. Płatek / Skowronek
6. Rus / Miziołek
7. Czyżyk / Morcinek
8. Psonka / Wróżek
9. Wypich / Wypich

Punktacja mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
6. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
7. Politechnika Bielsko-Biała
8. Politechnika Śl. Filia Katowice
9. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.

Punktacja kobiet
1. Akademia Ekonomiczna Katowice
2. Politechnika Śląska Gliwice
3. Uniwersytet Śląski Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Bielsko-Biała
6. Politechnika Śląska Filia Katowice

Punkt. łączna kobiet i mężczyzn
1. Politechnika Śląska Gliwice
2. Uniwersytet Śląski Katowice
3. Akademia Ekonomiczna Katowice
4. Uniwersyt. Śl. Wydz. w Sosnowcu
5. Politechnika Bielsko-Biała
6. Wyższe Franciszk. Semin. Duch.
7. Kolegium Nauczycielskie Racibórz
8. Politechnika Śląska Filia Katowice
9. Bielska Wyższa Szkoła Bizn. i In.
AE II
UWS I

SF I
SF II


P.GL I
AE I
U.ŚL I
AE II
U.ŚL II
UWS II
P.GL II
UWS I


P.BB I
U.ŚL
P.GL II
AE I
AE II
UWS I
P.GL I
UWS II
U.ŚL II
8
8

4
4


15
12
10
9
8
8
8
8


15
12
10
9
8
8
8
8
4


62,0
59,0
44,5
36,0
22,0
12,0
11,5
4,0
2,0


56,5
56,0
53,0
42,0
17,5
4,0


118
112
101
78
29
22
12
8
2

2000
n
16 grudnia 2000 r. na obiektach Akademii Ekonomicznej w Katowicach przy ul. Bogucickiej rozegrano II Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 10 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Centrum Kształcenia Inżynierskiego Rybnik - M (CKI)
3. Farmacja Sosnowiec - M (FAR)
4. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M (KNR)
5. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
6. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
7. Śląska Akademia Medyczna Zabrze - M i K (ŚLAM)
8. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
9. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
10. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 26 mężczyzn i 20 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Ciepiał J. (U.ŚL) - 15 pkt.
2. Wszołek B. (P.GL) - 12 pkt
3. Morcinek M. (P.GL) - 10 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (PGL) - 15 pkt.
2. Kasperska A. (U.ŚL)- 12 pkt.
3. Doniec A. (P.GL) - 10 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Żuk - Ciepiał (U.ŚL I) - 15 pkt.
2. Kubicki - Skowronek (AE I) - 12 pkt.
3. Szary - Wiciok (P.GL II) - 10 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Płatek - Bartoszewicz (AE I) - 15 pkt.
2. Kasperska - Szymanek (UŚL I) - 12 pkt.
3. Białowąs - Doniec (PGL I) - 10 pkt.

Gra mieszana:
1. Białowąs - Morcinek (PGL I) - 15 pkt.
2. Doniec - Wiciok (P.GL II) - 12 pkt.
3. Płatek - Gryń (AE II) - 10 pkt.
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 66,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 60,0 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 55,5 pkt.
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 64,5 pkt.
2. Akademia Ekonomiczna Katowice - 59,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 57,0 pkt.

Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 130 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 117 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 115 pkt.


n 18 listopada 2000 r. na obiektach Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 28 rozegrano I Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 11 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Centrum Kształcenia Inżynierskiego Rybnik - M (CKI)
3. Farmacja Sosnowiec - M (FAR)
4. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M (KNR)
5. Politechnika Bielsko-Biała - M i K (P.BB)
6. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
7. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
8. Śląska Akademia Medyczna Zabrze - M (ŚLAM)
9. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
10. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
11. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 27 mężczyzn i 18 kobiet.

Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Morcinek M. (P.GL.) - 15 pkt.
2. Wszołek B. (P.GL) - 12 pkt
3. Prudel L. (CKI) - 10 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (PGL) - 15 pkt.
2. Kasperska A. (U.ŚL)- 12 pkt.
3. Targosz S. (P.BB) - 10 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Żuk - Ciepiał (U.ŚL I) - 15 pkt.
2. Szary - Wiciok (P.GL II) - 12 pkt.
3. Kubicki - Skowronek (AE I) - 10 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Kasperska - Szymanek (UŚL I) - 15 pkt.
2. Białowąs - Doniec (PGL I) - 12 pkt.
3. Płatek - Bartoszewicz (AE I) - 10 pkt.
Gra mieszana:
1. Targosz - Jakubiec (P.BB I) - 15 pkt.
2. Białowąs - Morcinek (PGL I) - 12 pkt.
3. Bartoszewicz - Kubicki (AE I) - 10 pkt.
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 69,0 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 45,0 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 37,5 pkt.
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 71,0 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 55,0 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 49,5 pkt.
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 140 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 100 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 87 pkt.


n Turniej Tenisa Stołowego dla Studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 28.11.2000 r. - sala na ul. Konarskiego 22

kategoria - "amatorzy"
1. Dawid Bęben - AEiI I
2. Monika Barszczewska - TSiE V
3. Mariusz Bogacki - TSiE III
4. Adam Czarnynoga - GÓR II
5. Jacek Jarząb - MAT FIZ III
    Krystian Nogły - GÓR I
7. Paweł ŚCIBÓR - EL II
    Tomasz Sadło ZiO I
9. Krzysztof Macura - BUD II
    Bartosz Orłowski - AEiI I
    Tomasz Dudka - GÓR II
    Tomasz Jaros TSiE III
13. Marcin Kurcoń - TSiE III
     Tomasz Ciechanowski - MT V
     Marek Piwowarski - TSiE III
     Tomasz Dragan - TSiE I
17. Przemysław Topolski - AEiI I
     Piotr Najwer - BUD II
     Grzegorz Bardziński - TSiE I
     Piotr Maślanka - GÓR I
     Wojciech Mącior - AEiI I
     Łukasz Szkliniarz - CHEM I
     Robert Łukasik - TSiE I
     Krystian Czajka - ZiO I
kategoria - "zawodowcy"
1. Michał Morcinek - MT II
2. Dariusz Steuer - TSiE I
3. Piotr Wiciok - GÓR II
4. Leszek Goławski - EL II
5. Katarzyna Białowąs - TSiE III
    Tomasz Baranowski - AEiI V
7. Aldona Czyżyk - EL I
    Dariusz Karas - TSiE IV
9. Aleksandra Botor - TSiE III
    Mariusz Meroń - EL V
    Adam Staniczek - AEiI V
    Bartosz Kozłowski - TSiE III
13. Aneta Doniec - GÓR II
     Tadeusz Fizia - GÓR II
klasyfik. wydziałów
1. TSiE
2. GÓR
3. AEiI
4. EL
5. MT
6. ZiO
7. BUD
8. MAT FIZ
9. CHEM


n Mistrzostwa Mistrzów Lig Międzyuczelnianych - Kraków - 09-10.12.2000 r.

GRUPA "A" KOBIET
Lp. nazwa drużyny 1 4 5 8 pkt sety m-ce
1 Uniwersytet Łódź   2:4 4:0 4:2 4:2 10:6 II
4 AE Kraków 4:2   4:0 3:4 3:4 11:6 I
5 KN Tarnobrzeg 0:4 0:4   0:4 0:6 0:12 IV
8 Politechnika Gdańsk 2:4 4:3 4:0   4:2 10:7 III


GRUPA "B" KOBIET
Lp. nazwa drużyny 2 3 6 7 pkt sety m-ce
2 WSP Częstochowa   4:0 4:0 4:0 6:0 12:0 I
3 Politechnika Poznań 0:4   4:2 4:0 4:2 8:6 II
6 Politechnika Gliwice 0:4 2:4   4:1 2:4 6:9 III
7 KUL Lublin 0:4 0:4 1:4   0:6 1:12 IV


półfinał   Kobiety
AE Kraków - Politechnika Poznań 4:1
WSP Częstochowa - Uniwersytet Łódź 4:0


finał   Kobiety
WSP Częstochowa - AE Kraków 4:0


o miejsca 5-8   Kobiety
Politechnika Gdańsk - KUL Lublin 4:1
Politechnika Gliwice - KN Tarnobrzeg 4:0


o 7 miejsce   Kobiety
KUL Lublin - KN Tarnobrzeg 4:0


o 5 miejsce   Kobiety
Politechnika Gdańsk - Politechnika Gliwice 4:3


o 3 miejsce   Kobiety
Uniwersytet Łódź - Politechnika Poznań 4:1


GRUPA "A" MĘŻCZYZN
Lp. nazwa drużyny 1 4 5 8 pkt sety m-ce
1 AWF Wrocław   2:4 4:0 4:0 4:2 10:4 II
4 Politechnika Gliwice 4:2   4:1 4:0 6:0 12:3 I
5 Politechnika Kraków 0:4 1:4   4:0 2:4 5:8 III
8 WSZ Konin 0:4 0:4 0:4   0:6 0:12 IV


GRUPA "B" MĘŻCZYZN
Lp. nazwa drużyny 2 3 6 7 pkt sety m-ce
2 WSP Częstochowa   3:4 4:2 4:0 4:2 11:6 II
3 WSP Rzeszów 4:3   4:3 4:0 6:0 12:6 I
6 Uniwersytet Łódź 2:4 3:4   4:0 2:4 9:8 III
7 Politechnika Lublin 0:4 0:4 0:4   0:6 0:12 IV


półfinał   Mężczyźni
Politechnika Gliwice - WSP Częstochowa 4:2
AWF Wrocław - WSP Rzeszów 4:0


finał   Mężczyźni
Politechnika Gliwice - AWF Wrocław 4:3


o miejsca 5-8   Mężczyźni
Politechnika Kraków - Politechnika Lublin 4:0
Uniwersytet Łódź - WSZ Konin 4:1


o 7 miejsce   Mężczyźni
WSZ Konin - Politechnika Lublin 4:1


o 5 miejsce   Mężczyźni
Uniwersytet Łódź - Politechnika Kraków 4:1


o 3 miejsce   Mężczyźni
WSP Rzeszów - WSP Częstochowa 4:1


n
IV Turniej o Mistrzostwo Politechniki Śląskiej rozegrano 11.04 - 13.04.2000 r. w Hali przy ul. Konarskiego w Gliwicach.

kategoria - "amatorzy"
1. Cyranek D. - (GiG) - 40 pkt.
2. Kaczorowski W. - (IŚrIE) - 35 pkt.
3. Balcer K. - (MT) - 32 pkt.
Kobiety
1. Latos M. - (ZiO) - 40 pkt.
2. Botor K. - (IŚrIE) - 35 pkt.
3. Barszczewska M. - (IŚrIE) - 40 pkt.
kategoria - "zawodowcy"
1. Morcinek M. - (MT) - 40 pkt.
2. Kwodawski B. - (AEIJ) - 35 pkt.
3. Strof Ł. - (IŚrIE) - 32 pkt.
Kobiety
1. Białowąs K. - (IśrIE) - 40 pkt.
2. Doniec A. - (GiG) - 35 pkt.
klasyfik. wydziałów
1. Inżynieria Środowiska i Energetyki - 184 pkt.
2. Matematyczno - Fizyczny - 140 pkt.
3. Automatyka, Elektronika i Informatyka - 135 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO IV TURNIEJACH:

kategoria - "amatorzy"
1. Cyranek D. - (GiG) - 155 pkt.
2. Kaczorowski W. - (IŚrIE) - 132 pkt.
3. Bigaj J. - (Elektr) - 98 pkt.
kategoria - "zawodowcy"
1. Morcinek M. - (MT) - 150 pkt.
2. Kwodawski B. - (AEIJ) - 150 pkt.
3. Baranowski T. - (AEIJ) - 119 pkt.
Kobiety
1. Białowąs K. - (IśrIE) - 112 pkt.
2. Doniec A. - (GiG) - 106 pkt.
klasyfik. wydziałów
1. Automatyka, Elektronika i Informatyka - 798 pkt.
2. Inżynieria Środowiska i Energetyki - 774 pkt.
3. Matematyczno - Fizyczny - 480 pkt.


n 11.05.2000 r. W Dzień Sportu Politechniki Śląskiej odbyły się I Mistrzostwa Nauczycieli Akademickich w Tenisie Stołowym. Startowało 12 nauczycieli.
Końcowe wyniki:
1. mgr inż. Marcin Krause - wydz. Górnictwo i Geologia
2. mgr inż. Jacek Mistur - wydz. Architektura
3. dr inż. Marian Kazek - wydz. Budownictwo
4. dr inż. Katarzyna Ujma Wąsowicz - wydz. Architektura - najlepsza wśród kobiet

n 25 marca 2000 r. Na obiektach Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 28 rozegrano IV Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 11 Uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
3. Politechnika Śląska Filia Katowice - K (P.K)
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
5. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu -M i K (UWS)
6. Centrum Kształcenia Inżynierskiego Rybnik - M (CKI)
7. Politechnika Bielsko Biała - M i K (P.BB)
8. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji Bytom - M (WSE)
9. Wyższe Śląskie Seminarium Franciszkańskie - M (SF)
10. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
11. Farmacja Sosnowiec - M (FAR)
Ogółem w zawodach uczestniczyło 28 mężczyzn i 21 kobiet.


Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Kwodawski B. (P.GL.) - 15 pkt.
2. Morcinek M. (P.GL.) - 12 pkt.
3. Piecowski M. (WSE) - 10 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (PGL) - 15 pkt.
2. Targosz S. (PBB) - 12 pkt.
3. Szymanek J. (UŚL) - 10 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Baranowski - Morcinek (PGL) - 15 pkt.
2. Wajda - Prudel (CKI) - 12 pkt.
3. Grzesiczak - Jakubiec (PBB - UWS) - 10 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Kasperska - Szymanek (USL) - 15 pkt.
2. Białowąs - Doniec (PGL) - 12 pkt.
3. Płatek - Bartoszewicz (AE) - 10 pkt.
Gra mieszana:
1. Doniec - Morcinek (PGL) - 15 pkt.
2. Białowąs - Wszołek (PGL) - 12 pkt.
3. Kasperska - Wypich (USL) - 10 pkt.
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 73,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 44 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 37,5 pkt.
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 68,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 62 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 46,5 pkt.
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 142 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 106 pkt.

PO IV ROZEGRANYCH TURNIEJACH:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Morcinek M. (PGL) - 49 pkt.
2. Kwodawski B. (PGL) - 49 pkt.
3. Ciepiał J. (USL) - 42 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (PGL) - 60 pkt.
2. Kasperska A. (USL) - 40 pkt.
3. Doniec A. (PGL) - 37 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Wszołek - Kwodawski (PGL) - 50 pkt.
2. Baranowski - Morcinek (PGL) - 49 pkt.
3. Wajda - Prudel (CKI) - 35 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Kasperska - Szymanek (USL) - 64 pkt.
2. Białowąs - Doniec (PGL) - 54 pkt.
3. Płatek - Bartoszewicz (AE) - 36 pkt.
Gra mieszana:
1. Doniec - Morcinek (PGL) - 52 pkt.
2. Białowąs - Wszołek (PGL) - 45 pkt.
3. Kasperska - Wypich (USL) - 41 pkt.

Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 299,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 187 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 170 pkt.
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 271 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 244 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 189 pkt.
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 571 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 431 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 359 pkt.

n III Turniej o Mistrzostwo Politechniki Śląskiej rozegrano w dniach 14 - 21.03.2000 w hali przy ul. Konarskiego w Gliwicach.

kategoria - "amatorzy"
1. Cyranek Dawid (GÓR) I - 40
2. Wołek Adam (AEiI) V - 35
3. Kaczorowski Wojciech (TSiE) III- 32
4. Padiasek Henryk (MT) II - 30
5. Bigaj Jacek (EL) V - 28
6. Latos Małgorzata (ZARZ i ORG) IV - 27
7. Jaros Tomasz (TSiE) III - 25
8. Błażej Paweł (AEiI) IV - 24
9. Barczewska Monika (TSiE) IV - 21
10. Botor Aleksandra (TSiE) II - 19
11. Świątek Tomasz (MT) I - 18
12. Dudka Tomasz (GÓR) I - 17
13. Jakóbik Robert (AEiI) II - 16
14. Frączek Maciej (GÓR) I - 15
15. Lasek Sebastian (MT) III - 14
16. Bernatek Rafał (CHEM) I - 13
17. Szczotka Artur (MT) III - 12
18. Bednarz Konrad (MF) - 12
19. Dziatkiewicz Grzegorz (MT) II - 11
20. Rokita Jarosław (EL) I - 11
21. Staniczek Adam (AEiI) V - 10
22. Ścibor Paweł (EL) I - 10
23. Węgrzyn Janusz (MF) II - 9
24. Flaka Szymon (MF) II - 9
25. Dróżdż Marcin (MF) II - 8
26. Staniek Wojciech (AEiI) I - 8
27. Mrozek Maciej (MF) III - 18
28. Bonczar Andrzej (MT) II - 8
29. Guła Maciej (TSiE) IV - 7
30. Boncel Sławomir (CHEM) I - 7
31. Sitarz Wioletta (CHEM) I - 7
32. Świeczak Izabela (TSiE) IV - 7
33. Ciechanowski Tomasz (MT) IV - 6
34. Szyszka Krzysztof (TSiE) IV - 6
35. Czarnynoga Adam (GÓR) I - 6
kategoria - "zawodowcy"
1. Kwodawski Bartosz (AEiI) I - 40
2. Morcinek Michał (MT) I - 35
3. Wiciok Piotr (GÓR) I - 32
4. Wszołek Bartłomiej (AEiI) II - 30
5. Goławski Leszek (EL) IV - 28
6. Baranowski Tomasz (AEiI) IV - 22
7. Kozłowski Jarosław (AEiI) V - 25
8. Meroń Mariusz (EL) V - 24
9. Białowąs Katarzyna (TSiE) II -21
10. Doniec Aneta (GÓR) I - 19
11. Karaś Dariusz (TSiE) III - 18
12. Filipowski Roman - gościnnie - 17
13. Fizia Tadeusz (GÓR) I - 16
14. Mistur Jacek (ARCH) - nauczyciel - 15
15. Malejki Witold (ZARZ i ORG) I - 14
16. Macura Krzysztof (BUD) I - 13
17. Drozd Maciej (TSiE) III - 12
18. Kozłowski Bartosz (TSiE) IV - 12
19. Bieniek Adrian (TSiE) III - 11
20. Kozicki Jacek (TSiE) II - 11
21. Barcewicz Wojciech (BUD) III - 10
22. Mistur Przemysław - gościnnie - 10
23. Wyrzykowski Aureliusz (TSiE) - 9
klasyfik. wydziałów
1. AEiI - 215
2. TSiE - 211
3. GÓR - 145
4. MT - 116
5. EL - 101
6. MF - 64
7. ZARZ i ORG - 41
8. CHEM - 27
9. BUD - 23
10. ARCH - 15

KLASYFIKACJA PO III TURNIEJACH:

kategoria - "amatorzy"
1. Cyranek Dawid (GÓR) I - 115
2. Kaczorowski Wojciech (TSiE) III - 97
3. Bigaj Jacek (EL) V - 77
4. Wołek Adam (AEiI) V - 75
5. Świątek Tomasz (MT) I - 69
6. Jaros Tomasz (TSiE) III - 68
7. Padiasek Henryk (MT) II - 62
8. Jakóbik Robert (AEiI) II - 57
9. Botor Aleksandra (TSiE) II - 55
10. Barczewska Monika (TSiE) IV - 50
11. Błażej Paweł (AEiI) IV - 48
12. Staniczek Adam (AEiI) - 47
13. Dróżdż Marcin (MT) II - 36
14. Bulek Mariusz (AEiI) II - 33
15. Latos Małgorzata (ZARZ i ORG) - 27
     Barteczko Rafał (TSiE) V - 27
17. Świda Adam (EL) II - 25
18. Skrzypiec Sylwester (AEiI) V - 24
19. Kaskarzewski Zbigniew (AEiI) I - 21
20. Romik Krzysztof - gościnnie - 19
21. Dudka Tomasz (GÓR) I - 17
     Staniek Wojciech (AEiI) I - 17
23. Zieliński Łukasz (AEiI) V - 15
     Lesiak Marcin (MT) II - 15
     Frączek Maciej (GÓR) I - 15
26. Lasek Sebastian (MF) III - 14
     Kołodziej Waldemar (EL) III - 14
     Żołnierczyk Marek (EL) II - 14
29. Nawrocki Łukasz (AEiI) I - 13
     Jendrysik Sebastian (MT) I - 13
     Bernatek Rafał (CHEM) I - 13
32. Skrzypiec Mirosław (EL) IV - 12
     Porwoł Adam (MF) II - 12
     Szczotka Artur (MF) III - 12
     Bednarz Konrad (MF) II - 12
36. Fizia Tadeusz (GÓR) I - 11
     Dziadkiewicz Grzegorz (MT) II - 11
     Rokita Jarosław (EL) I - 11
39. Kuchta Zbigniew (MT) II - 10
     Machulec Karolina (ZARZ i ORG) II - 10
     Ścibor Paweł (EL) - 10
42. Jasiński Mirosław (MF) I - 9
     Węgrzyn Janusz (MF) II - 9
45. Mrozek Maciej (MF) III - 8
     Bonczar Andrzej (MT) II - 8
47. Guła Maciej (TSiE) IV - 7
     Boncel Sławomir (CHEM) I - 7
     Sitarz Wioletta (CHEM) I - 7
     Świeczak Izabela (TSiE) IV - 7
51. Ciechanowski Tomasz (MT) IV - 6
     Czarnynoga Adam (GÓR) I - 6
     Szyszka Krzysztof (TSiE) III - 6
kategoria - "zawodowcy"
1. Kwodawski Bartosz (AEiI) I - 115
2. Morcinek Michał (MT) I - 110
3. Baranowski Tomasz (AEiI) IV - 91
4. Goławski Leszek (EL) II - 86
5. Kozłowski Jarosław (AEiI) V - 77
6. Białowąs Katarzyna (TSiE) II - 72
7. Doniec Aneta (GÓR) I - 71
8. Meroń Mariusz (EL) V - 66
9. Strof Łukasz (TSiE) - 55
10. Karaś Dariusz (TSiE) III - 37
11. Wiciok Piotr (GÓR) I - 32
12. Kozłowski Bartosz (TSiE) IV - 31
13. Wszołek Bartłomiej (AEiI) - 30
14. Drozd Maciej (TSiE) III - 29
15. Bejm Adam (TSiE) II - 18
16. Filipowski Roman - gościnnie - 17
17. Fizia Tadeusz (GÓR) I - 16
18. Mistur Jacek (ARCH) - naucz. - 15
19. Majewski Witold (ZARZ i ORG) - 14
20. Macura Krzysztof (BUD) I - 13
21. Bieniek Adrian (TSiE) III - 11
     Kozicki Jacek (TSiE) II - 11
23. Barcewicz Wojciech (BUD) III - 10
     Mistur Przemysław - gościnnie - 10
25. Wyrzykowski Aureliusz (TSiE) - 9

Zawodowcy - kobiety
1. Białowąs Katarzyna (TSiE) II - 115
2. Doniec Aneta (GÓR) I - 110

Amatorzy - kobiety
1. Botor Aleksandra (TSiE) II - 112
2. Barczewska Monika (TSiE) IV - 105
3. Latos Małgorzata (ZARZ i ORG) IV - 40
4. Machulec Karolina (ZARZ i ORG) II - 32
5. Sitarz Wioletta (CHEM) I - 30
6. Świeczak Izabela (TSiE) IV - 28
klasyfik. wydziałów
1. AEiI - 663
2. TSiE - 590
3. MT - 340
4. EL - 315
5. GÓR - 283
6. MF - 85
7. ZARZ i ORG - 51
8. CHEM - 27
9. BUD - 23
10. ARCH - 15


n 11 marca 2000 r. na obiektach Politechniki Łódzkiej Filii Bielsko Biała rozegrano III Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych. Ogółem w zawodach uczestniczyło 27 mężczyzn i 20 kobiet. W zawodach wzięły udział reprezentacje 10 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
3. Politechnika Śląska Filia Katowice - K (P.K)
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
5. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu -M i K (UWS)
6. Centrum Kształcenia Inżynierskiego Rybnik - M (CKI)
7. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M (KNR)
8. Politechnika Bielsko Biała - M i K (P.BB)
9. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji Bytom - M (WSE)
10. Wyższe Śląskie Seminarium Franciszkańskie - M (SF)

Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Kwodawski B. (P.GL.) - 15 pkt.
2. Morcinek M. (P.GL.) - 12 pkt.
3. Ciepiał J. (U.Śl) - 10 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (P.GL) - 15 pkt.
2. Targosz S. (P.BB) - 12 pkt.
3. Szymanek J. (U.ŚL) - 10 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Wajda - Prudel (CKI) - 15 pkt.
2. Wszołek - Kwodawski (P.GL) - 12 pkt.
3. Baranowski - Morcinek (P.GL) - 10 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Kasperska - Szymanek (U.ŚL) - 15 pkt.
2. Białowąs - Doniec (P.GL) - 12 pkt.
3. Wypich - Wojtaszek (U.ŚL)) - 10 pkt.
Gra mieszana:
1. Targosz - Jakubiec (P.BB) - 15 pkt.
2. Doniec - Morcinek (P.GL) - 12 pkt.
3. Kasperska - Wypich (U.ŚL) - 10 pkt.
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 71 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 45,5 pkt.
3. Uniwersytet Śląski wydziały w Sosnowcu - 37,5 pkt.
Punktacja kobiet:
1. Uniwersytet Śląski Katowice - 65,5 pkt.
2. Politechnika Śląska Gliwice - 65 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 44 pkt.
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 136 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 111 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 80 pkt.

PO III ROZEGRANYCH TURNIEJACH (Lista rankingowa):

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Morcinek M. (P.GL) - 37 pkt.
2 - 3 Ciepiał J (U.ŚL) - 34 pkt.
Kwodawski B. (P.GL) - 34 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (P.GL) - 45 pkt.
2. Kasperska A. (U.ŚL) - 31 pkt.
3. Doniec A. (P.GL) - 29 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Wszołek - Kwodawski (P.GL) - 42 pkt.
2. Baranowski - Morcinek (P.Gl) - 34 pkt.
3. Miziołek - Wróżek (UWS) - 25 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Białowąs - Doniec (P.GL) - 42 pkt.
2. Kasperska - Szymanek (U.ŚL) - 39 pkt.
3. Latos - Botor (P.GL) - 16 pkt.
Gra mieszana:
1. Doniec - Morcinek (P.GL) - 37 pkt.
2. Białowąs - Wszołek (P.GL) - 33 pkt.
3. Kasperska - Wypich (U.ŚL) - 31 pkt.
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 226 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 143 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 132,5
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 203 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 182 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 142,5 pkt.
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 429 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 325 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 275 pkt.


1999

n Politechnika Śląska w Gliwicach organizuje turnieje wewnętrzne tenisa stołowego dla swoich studentów. Pierwszy turniej odbył się w dniach 23.11.1999 - 30.11.1999, natomiast drugi 14.12.1999 - 21.12.1999. Wyniki poniżej.
I turniej:

kategoria - "amatorzy"
1. Cyranek Dawid (GÓR) - 40
2. Kaczorowski Wojciech (TSiE) - 35
3. Świątek Tomasz (MT) - 32
4. Jakóbik Robert (AEiI) - 30
5. Bigaj Jacek (EL) - 28
6. Jaros Tomasz (TSiE) - 27
7. Staniczek Adam (AEiI) - 25
8. Skrzypiec Sylwester (AEiI) - 24
9. Łaskarzewski Zbigniew (AEiI) - 21
10. Romik Krzysztof - gościnnie
11. Botor Aleksandra (TSiE) - 18
12. Barczewska Monika (TSiE) - 17
13. Bulek Mariusz (AEiI) - 16
14. Zieliński Łukasz (AEiI) - 15
15. Kołodziej Waldemar (EL) - 14
16. Nawrocki Łukasz (AEiI) - 13
17. Skrzypiec Mirosław (EL) - 12
18. Porwoł Adam (MF) - 12
kategoria - "zawodowcy"
1. Morcinek Michał (MT) - 40
2. Kwodawski Bartosz (AEiI) - 35
3. Baranowski Tomasz (AEiI) - 32
4. Strof Łukasz (TSiE) - 30
5. Goławski Leszek (EL) - 28
6. Białowąs Katarzyna (TSiE) - 27
7. Kozłowski Jarosław (AEiI) - 25
8. Doniec Aneta (GÓR) - 24
9. Meroń Mariusz (EL) - 21
10. Karaś Dariusz (TSiE) - 19
11. Bejm Adam (TSiE) - 18
12. Drozd Maciej (TSiE) -17
klasyfik. wydziałów
1. AEiI - 236
2. TSiE - 208
3. EL - 103
4. MT - 72
5. GÓR - 64
6. MF - 12

II turniej

kategoria - "amatorzy"
1. Wołek Adam (AEiI) - 40
2. Cyranek Dawid (GÓR) - 35
3. Padiasek Henryk (MT) - 32
4. Kaczorowski Wojciech (TSiE) - 30
5. Dróżdż Marcin (MT) - 28
6. Barteczko Rafał (TSiE) - 27
7. Świda Adam (EL) - 25
8. Błażej Paweł (AEiI) - 24
9. Bigaj Jacek (EL) - 21
10. Świątek Tomasz (MT) - 19
11. Botor Aleksandra (TSiE) - 18
12. Bulek Mariusz (AEiI) - 17
13. Jaros Tomasz (TSiE) - 16
14. Lesiak Marcin (MT) - 15
15. Żołnierczyk Marek (EL) - 14
16. Jendrysik Sebastian (MT) - 13
17. Barczewska Monika (TSiE) - 12
18. Staniczek Adam (AEiI) - 12
19. Jakóbik Robert (AEiI) - 11
20. Fizia Tadeusz (GÓR) - 11
21. Kuchta Zbigniew (MT) - 10
22. Machulec Karolina (ORG i ZARZ) - 10
23. Staniek Wojciech (AEiI) - 9
24. Jasiński Mirosław (MF) - 9
kategoria - "zawodowcy"
1. Kwodawski Bartosz (AEiI) - 40
2. Morcinek Michał (MT) - 35
3. Baranowski Tomasz (AEiI) - 32
4. Goławski Leszek (EL) - 30
5. Doniec Aneta (GÓR) - 28
6. Kozłowski Jarosław (AEiI) - 27
7. Strof Łukasz (TSiE) - 25
8. Białowąs Katarzyna (TSiE) - 24
9. Meroń Mariusz (EL) - 21
10. Kozłowski Bartosz (TSiE) - 19
klasyfik. wydziałów
1. AEiI - 212
2. TSiE - 171
3. MT - 152
4. EL - 111
5. GÓR - 74
6. ORG i ZARZ - 10
7. MF - 9

KLASYFIKACJA PO II TURNIEJACH:

kategoria - "amatorzy"
1. Cyranek Dawid (GÓR) - 75
2. Kaczorowski Wojciech (TSiE) - 65
3. Świątek Tomasz (MT) - 51
4. Bigaj Jacek (EL) - 49
5. Jaros Tomasz (TSiE) - 43
6. Jakóbik Robert (AEiI) - 41
7. Wołek Adam (AEiI) - 40
8. Staniczek Adam (AEiI) - 37
9. Botor Aleksandra (TSiE) - 36
10. Bulek Mariusz (AEiI) - 33
11. Padiasek Henryk (MT) - 32
12. Barczewska Monika (TSiE) - 29
13. Dróżdż Marcin (MT) - 28
14. Barteczko Rafał (TSiE) - 27
15. Świda Adam (EL) - 25
16. Skrzypiec Sylwester (AEiI) - 24
     Błażej Paweł (AEiI) - 24
18. Łaskarzewski Zbigniew (AEiI) - 21
19. Zieliński Łukasz (AEiI) - 15
     Lesiak Marcin (MT) - 15
21. Kołodziej Waldemar (EL) - 14
     Żołnierczyk Marek (EL) - 14
23. Nawrocki Łukasz (AEiI) - 13
     Jendrysik Sebastian (MT) - 13
25. Skrzypiec Mirosław (EL) - 12
     Porwoł Adam (MF) - 12
27. Fizia Tadeusz (GÓR) - 11
28. Kuchta Zbigniew (MT) - 10
     Machulec Karolina (ZARZ i ORG) - 10
30. Staniek Wojciech (AEiI) - 9
     Jasiński Mirosław (MF) - 9
kategoria - "zawodowcy"
1. Kwodawski Bartosz (AEiI) - 75
    Morcinek Michał (MT) - 75
3. Baranowski Tomasz (AEiI) - 64
4. Goławski Leszek (EL) - 58
5. Strof Łukasz (TSiE) - 55
6. Doniec Aneta (GÓR) - 52
    Kozłowski Jarosław (AEiI) - 52
8. Białowąs Katarzyna (TSiE) - 51
9. Meroń Mariusz (EL) - 42
10. Kozłowski Bartosz (TSiE) - 19
     Karaś Dariusz (TSiE) - 19
12. Bejm Adam (TSiE) - 18
13. Drozd Maciej (TSiE) - 17
klasyfik. wydziałów
1. AEiI - 448
2. TSiE - 379
3. MT - 224
4. EL - 214
5. GÓR - 138
6. MF - 21
7. ORG i ZARZ - 10


n
18.12.1999 r na obiektach Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbył się II Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w Tenisie Stołowym.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 11 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
3. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
5. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
6. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - M (SD)
7. Centrum Kształcenia Inżynierskiego Rybnik - M (CKI)
8. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - M i K (KNR)
9. Politechnika Bielsko Biała - M i K (P.BB)
10. Farmacja Sosnowiec - M (FAR)
11. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji Bytom - M (WSE)

Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Piecowski M. (WSE) - 15 pkt.
2. Ciepiał J. (USL) - 12
3. Morcinek M. (P.GL) - 10
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. (PGL) - 15
2. Kasperska K. (USL) - 12
3. Targosz S. (P.BB) - 10
Gra podwójna mężczyzn:
1. Wszołek / Kwodawski - (PGL) - 15
2. Baranowski / Morcinek - (P.GL) - 12
3. Kubicki / Gryń (AE) - 10
Gra podwójna kobiet:
1. Białowąs / Doniec - (P.GL) - 15
2. Kasperska / Szymanek - (USL) - 12
3. Targosz / Żółta - (P.BB) - 10
Gra mieszana:
1. Białowąs / Wszołek - (PGL) - 15
2. Kasperska / Wypich - (USL) - 12
3. Doniec / Morcinek - (PGL) - 10
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 74,5
2. Akademia Ekonomiczna Katowice - 48,5
3. Uniwersytet Śląski Katowice - 47
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 67,5
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 62
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 45,5
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 142
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 109
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 94

PUNKTACJA ŁĄCZNA PO 2 ROZEGRANYCH TURNIEJACH:
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 155
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 97,5
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 96,5
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 138
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 116,5
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 98,5
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 293
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 214
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 195

Organizatorem III rundy rozgrywek będzie Politechnika Bielsko Biała. Zawody odbędą się 11 marca 2000 roku na obiektach Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej.

n Sukcesem Politechniki Śląskiej Gliwice zakończył się I Turniej Mistrzostw Śląska Uczelni Wyższych w Tenisie Stołowym rozgrywany 20.11.1999 na obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawody w konkurencjach kobiet i mężczyzn przeprowadzone zostały systemem pucharowym. W turnieju indywidualnym kobiet i mężczyzn rozstawionych było 8 zawodników wg edycji rozegranej wiosną 1999. W każdym następnym turnieju, 8 najlepszych z poprzednich zawodów. W miarę możliwości zawodnicy 1 uczelni zostaną rozstawieni w pierwszej rundzie. W grze podwójnej kobiet i mężczyzn oraz mikstach rozstawione zostaną 4 najlepsze pary z poprzednich zawodów. Gry indywidualne kobiet i mężczyzn, deble i miksty rozgrywa się do wyłonienia pierwszych ośmiu miejsc.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 9 uczelni:
1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Mężczyźni i Kobiety (AE)
2. Politechnika Śląska Gliwice - M i K (P.GL)
3. Politechnika Śląska Filia Katowice - M i K (P.K)
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach - M i K (U.ŚL)
5. Uniwersytet Śląski Wydziały w Sosnowcu - M i K (UWS)
6. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - M (SD)
7. Wyższe Franciszkańskie Seminarium Duchowne - M (SF)
8. Centrum Kształcenia Inżynierskiego Rybnik - M (CKI)
9. Kolegium Nauczycielskie Racibórz - (KNR)

Wyniki zawodów:

Gra pojedyncza mężczyzn:
1. Morcinek M. - P.GL - 15 pkt.
2. Ciepiał J. - U.ŚL - 12 pkt.
3. Kwodawski - B. P.GL - 10 pkt.
4. Kubicki T. - AE - 9 pkt.
5. Szymik R. - KNR - 8 pkt.
6. Wszołek B. - P.GL - 8 pkt.
7. Baranowski T. - P.GL - 8 pkt.
8. Skowronek M. - AE - 8 pkt.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Białowąs K. - P.GL - 15 pkt
2. Doniec A. - P.GL - 12 pkt.
3. Kasperska A. - U.ŚL - 10 pkt.
4. Sobczyk M. - P.K - 9 pkt.
5. Bartoszewicz J. AE - 8 pkt
6. Wypich B. - U.ŚL - 8 pkt.
7. Heinrich D. - AE - 8 pkt.
8. Rus M. - UWS - 8 pkt.
Gra podwójna mężczyzn:
1. Baranowski / Morcinek - P.GL II - 15 pkt.
2. Wszołek / Kwodawski - P.GL I - 12 pkt.
3. Wypich / Simka - U.ŚL I - 10 pkt.
Gra podwójna kobiet:
1. Białowąs / Doniec - P.GL I - 15 pkt.
2. Kasperska / Szymanek - U.ŚL I - 12 pkt.
3. Płatek / Bartoszewicz - AE I - 10 pkt.
Gra mieszana:
1. Doniec / Morcinek - P.GL I - 15 pkt.
2. Płatek / Gryń - AE - 12 pkt.
3. Białowąs / Wszołek - P.GL - 10 pkt.
Punktacja mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 80,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 54,5 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 53 pkt.
Punktacja kobiet:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 70,5 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 54,5 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 48 pkt.
Punktacja łączna kobiet i mężczyzn:
1. Politechnika Śląska Gliwice - 151 pkt.
2. Uniwersytet Śląski Katowice - 105 pkt.
3. Akademia Ekonomiczna Katowice - 101 pkt.

W roku akademickim 1999/2000 Mistrzostwa rozgrywane są systemem ligi. Przeprowadzone będą jeszcze 4 turnieje. Miejsca końcowe drużyny wyznacza suma punktów zdobyta przez zawodników w 5 turniejach indywidualnych, grach deblowych oraz połowa punktów zdobyta w grze mieszanej. Prowadzona jest punktacja oddzielnie w konkurencjach kobiet i mężczyzn oraz punktacja łączna.


Powrót