Logo
Walny Zjazd

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śl. Z. T. S. - Katowice 24.06.2000 r.


W Szkole Podstawowej Nr 23 w Katowicach odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

Wybrano nowy skład Zarządu:
1. Prezes - Roman Fajkus
2. Wiceprezes - Wojciech Waldowski
3. Wiceprezes d/s marketingu - Władysław Kwiecień
4. Sekretarz - Jan Kaczyński
5. Skarbnik - Janusz Wszołek
6. Kierownik Wydziału Rozgrywek - Adam Cyrus
7. Kierownik Wydziału Sędziowskiego - Stefan Kostur
8. Kierownik Wydziału Szkolenia - Tadeusz Kufel
9. Członek - Krystian Cichoń, Mieczysław Pięta, Andrzej Greń, Tadeusz Pal, Jerzy Łęgowik, Jan Suchy, Mariola Świniarska

W czasie obrad na Prezesa zgłoszono 4 kandydatury:
1. Roman Fajkus
2. Wojciech Waldowski
3. Mieczysław Pięta - ustępujący Prezes
4. Jan Kaczyński
Mieczysław Pięta i Jan Kaczyński nie wyrazili zgody.
58 delegatów głosowało następująco: R. Fajkus - 29 głosów, W. Waldowski - 28 głosów, 1 delegat skreślił w/w.

Wybrano skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący - Marian Ormaniec
2. Sekretarz - Danuta Nowakiewicz
3. Członek - Stanisław Jarosz, Leszek Pięta, Jacek Drążyk

Wybrano delegatów na Walny Zjazd PZTS (wg kolejności uzyskanych mandatów). Ilość delegatów Śl.Z.T.S. na Walny Zjazd PZTS nie jest jeszcze ustalona.
1. Wojciech Waldowski
2. Roman Fajkus
3. Mieczysław Pięta
4. Janusz Wszołek
5. Marian Ormaniec
6. Wiesław Pięta
7. Władysław Kwiecień


Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZTS - Warszawa 4.11.2000 r.Wybrano nowy skład Zarządu:
Giersz Adam (prezes)
Czyczel Tadeusz
Fajkus Roman
Glapa Andrzej
Jagiełowicz Józef
Kulczycki Ryszard
Małecki Sylwester
Pielaciński Piotr
Skrzypek Kazimierz
Sutkowski Zygmunt
Szydłowski Tadeusz
Waldowski Wojciech
Weisbrodt Ryszard
Wnuk Marek
pomorskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
wielkopolskie
lubuskie
lubuskie
mazowieckie
łódzkie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
śląskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
Komisja Rewizyjna:
Błaszczak Jan
Czułno Tadeusz
Wszołek Janusz
Klinger Jerzy
Żak Marian
małopolskie
podkarpackie
śląskie
łódzkie
dolnośląskie
W dniu 20 listopada wybrano nowy Zarząd P.Z.T.S. (funkcje)

Prezydium:
Giersz Adam
Marek Wnuk
Wojciech Waldowski
Kazimierz Skrzypek
Sylwester Małecki
Ryszard Weisbrodt
Prezes
Wiceprezes ds. organizacyjnych
Wiceprezes ds. sportowych
Skarbnik
Przewodniczący WGiD
członek
Wydział Gier i Dyscypliny:
Sylwester Małecki
Władysław Chrabąszcz
Roman Fajkus
Andrzej Glapa
Piotr Pielaciński
Zdzisław Waśkowski
Przewodniczący
członek
członek
członek
członek
członek
Komisja Rewizyjna:
Marian Żak
Tadeusz Czułno
Jerzy Klinger
Jan Błaszczak
Janusz Wszołek
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz
członek
członek


Pozostałe komisje Zarządu PZTS zostaną wybrane w dniu 19.12.00.


Powrót