Logo
ATK-i

Amatorskie Turnieje Klasyfikacyjne na rok 2018


OPEN Kategoria "A" OPEN

Mistrzostwa Polski Amatorów - Częstochowa (A)
Nocny Maraton Tenisa Stołowego - Częstochowa (O)
Mistrostwa Polski Niezrzeszonych - Toruń (A)
Mistrzostwa Polski Weteranów (O)
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Amatorów (O)
Turniej Top-16 Amatorów - Chorzów (A)
Indywid. Mistrzostwa Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów - Chorzów (A)
Klasyfikacja Indywidualna ŚLAiW - I Liga (A)
Wojewódzki Zlot Ognisk TKKF - Katowice (A)
Otwarte Mistrzostwa Łazisk Górnych - Łaziska G. (O)
Otwarte Mistrzostwa Chorzowa - Hala MORiS - Chorzów (O)
Turniej Świąteczny - Hala MOSiR - Chorzów (O)
Otwarte Mistrzostwa Gliwic - Gliwice (O)
Turniej o Puchar Hałcnowa - Hałcnów (O)
Memoriał im. Jana Szeji - ZSZ - Siemianowice Śl. (O)
Turniej z okazji Dnia Niepodległości - ZSZ - Siemianowice Śl. (O)
Turniej Barbórkowy - ZSZ - Siemianowice Śl. (O)
Memoriał im. Gawędy - Tychy (O)
Turniej o Puchar Lisowa - Lisów (O)
Mistrzostwa Tychów w Grach Pojedynczych - Tychy (O)
Nocny Maraton Tenisa Stołowego - Częstochowa (A)
Turniej w Przyrowie - Przyrów (O)
Memoriał im. J. Jaskólskiego - Siemianowice Śl. (O)
Turniej na rzecz WOŚP - Tychy (A)
Turniej Wielkanocny - Mikołów (O)
Turniej Andrzejkowy - Chorzów (O)
Turniej Noworoczny - Blachownia (O)
Turniej na rzecz WOŚP - Tychy (O)
Mistrostwa Polski Niezrzeszonych - Toruń (K)
Wojewódzkie Mistrzostwa TKKF - Indywidualny Turniej Miast (K)
Otwarte Mistrzostwa Tychów - Tychy (A)
Otwarte Mistrzostwa Siemianowic - ZSZ - Siemianowice Śl. (O)
Turniej o Puchar Śląska Amatorów - Blachownia (A)
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Weteranów - Bytom (O)
Ogólnopolski Turniej Weteranów - Chorzów (O)
Turniej o Puchar Wójta Gminy - Lisów (O)
Otwarte Mistrzostwa Gliwic - Gliwice (A)
Nocny Maraton Tenisa Stołowego - Częstochowa (K)
Indywid. Mistrzostwa Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów - Chorzów (K)
Turniej Sylwestrowy - Mikołów (O+A)
Turniej Wielkanocny - Mikołów (A)
Turniej o Puchar Prezydenta - Zabrze (O)
Turniej o Puchar Burmistrza - Kalety (O)
Otwarty Turniej w Ożarowicach - Ożarowice (O)
Klasyfikacja Indywidualna ALTS - I Liga (*)

500
400
400
400
400
360
360
360
350
350
350
350
350
350
350
340
340
330
330
330
325
320
320
320
310
310
310
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
 
KATEGORIE Kategoria "B" KATEGORIE

Turniej o Grand Prix Ślaska Amatorów (O)
Turniej o Grand Prix Złota Koza - Kozy (O)
Mistrzostwa Pszczyny - Pszczyna (O+A)
Indywidualne Mistrzostwa ŚLAiW (open-II liga) - Chorzów
Turniej Mikołajkowy - Poczesna (O)
Turniej Sylwestrowy - Mikołów (K)
Klasyfikacja Indywidualna ŚLAiW - II Liga
Wojewódzki Turnieje Klasyfikacyjne - Amatorów i Weteranów (K)
Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne Weteranów - Bytom (K)
Turniej Wielkanocny - Mikołów (A+K)
Turniej Świąteczny - Chorzów (K)
Turniej Noworoczny - Blachownia (K)
Turniej o Puchar Prezydenta - Zabrze (A)
Memoriał im. Jana Szeji - Siemianowice Śl. (K)
Memoriał im. J. Jaskólskiego - Siemianowice Śl. (K)
Otwarte Mistrzostwa Chorzowa - Chorzów (K)
Turniej Niepodległości - Olkusz (K)
Mistrzostwa Tychów Amatorów - Tychy (K)
Mistrzostwa Pszczyny - Pszczyna (K)
Puchar Śląska Amatorów - Blachownia (K)
Turniej Niepodległości - Zabrze (K)
Turniej o Grand Prix Sosnowca - Sosnowiec (O)
Turniej o Grand Prix Ziemi Gliwickiej - Gliwice (O)
Turniej Nocny - Tychy (O)
Turniej o Puchar Burmistrza - Sławków (O)
Turniej o Puchar Wójta Gminy - Lisów (K)
Mistrzostwa Tychów w Grach Pojedynczych - Tychy (K)
Turniej o Puchar Hałcnowa - Hałcnów (K)
Turniej o Puchar Burmistrza - Łaziska Górne (K)
Turniej Wiosenny - Chorzów (K)
Turniej Barbórkowy - Siemianowice Śl. (K)
Turniej z okazji Dnia Niepodległości - Siemianowice Śl. (K)
Turniej Barbórkowy - Pszów (K)
Turniej Andrzejkowy - Chorzów (K)
Memoriał im. Gawędy - Tychy (K)
Turniej o Grand Prix Ślaska Amatorów (K)
Turniej o Grand Prix Bielsko-Białej - Bielsko-Biała (O)
Turniej o Grand Prix Mikołowa - Mikołów (O)
Turniej o Grand Prix Wodzisławia Śląskiego - Wodzisław Śląski (O)
Turniej o Grand Prix Sosnowca - Sosnowiec (A)
Turniej o Grand Prix Ziemi Gliwickiej -Gliwice (A)
Turniej o Grand Prix Zawiercia - Zawiercie (O)


275
275
275
275
275
275
275
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
240
240
240
230
230
230
220
220
220
220
220
220
220
220
210
KATEGORIE WIEKOWE Kategoria "C" KATEGORIE WIEKOWE

Turniej o Grand Prix Ślaska Amatorów (K)
Turniej Mikołajkowy - Poczesna (K)
Turniej o Grand Prix Mikołowa - Mikołów (A)
Nocne Grand Prix Tychów - Tychy (A)
Turniej o Grand Prix Tychów - Tychy (A)
Turniej o Grand Prix Jeleśni (O)
Turniej o Grand Prix Mikołowa - Mikołów (K)
Turniej o Grand Prix Wodzisławia Śląskiego - Wodzisław Śląski (K)
Turniej o Grand Prix Ziemi Gliwickiej - Gliwice (K)
Turniej o Grand Prix Mikołowa - Mikołów (K)
Turniej o Grand Prix Bielsko-Białej - Bielsko-Biała (K)
Turniej o Grand Prix Wodzisławia Śląskiego - Wodzisław Śląski (K)
Turniej o Grand Prix Jeleśni (K)

200
200
200
200
200
200
180
180
180
180
180
180
160
 

Turnieje w poszczególnych kategoriach wiekowych w/w zawodach (Kat. "B" i "C"), są punktowane niżej niż w kategorii A, a ilość punktów będzie zależała od rangi turnieju (ilości zawodników biorących udział w danej kategorii i ilość zawodników z pierwszej "30" rankingu amatorów i weteranów w roku 2018, a także ilość zawodników zrzeszonych decyduje o randze turnieju). Ilość zadeklarowanych turniejów może być zwiększona, gdyby w 2018 roku pojawiły się nowe ciekawe zawody. Wartość punktowa turnieju może zmienić się w ciągu roku, ale nie więcej niż o +/- 20 pkt.


Odpowiednio za zajmowane miejsca zawodnikom są przyznawane punkty:
1/ w turniejach do dwóch przegranych: 1 miejsce - 100 % (wagi danego turnieju), 2 - 90, 3 - 85, 4 - 75, 5-6 - 60, 7-8 - 55, 9-12 - 50, 13-16 - 45, 17-24 - 40, 25-32 - 35, 33-48 - 30, 49-64 -25
2/ w turniejach granych systemem pucharowym (zmiany od miejsca 5): 5-8 - 60, 9-16 - 50, 17-32 - 40, 33-64 - 30.
3/ za miejsca od 9 w dół będą naliczane w następujący sposób:
9 - 40 pkt., 10 - 39, 11 - 38, 12 - 37, 13 - 35, 14 - 34, 15 - 33, 16 - 32, 17 - 25 itd.
4/ dodatkowo do punktów zaliczane są tzw. punkty bonusowe, które zależą od ilości zawodników startujących w danej kategorii. I tak, jeśli w turnieju zagrało np. 15 zawodników, zwycięzca turnieju otrzymuje 15 pkt dodatkowych (100% ilości zaowdników), drugi zawodnik dostaje 8 pkt (około 50% ilości zawodników), a zawodnik zajmujący trzecią pozycję otrzymuje 4 pkt (25% ilości zawodników).
Ranga turniejów może ulec zmianie jeżeli:
- w danej kategorii zagra mniej niż 8 zawodników, to liczba punktów może zmaleć o 10,
- w danej kategorii zagra ponad 16 zawodników, to liczba punktów może zwiększyć się o 10.
Powyższe punkty zaliczane do Komputerowego Rankingu Amatorów i Weteranów nie są tożsame z punktami w klasyfikacjach generalnych turniejów w poszczególnych miastach.

Uwaga: Do Komputerowego Rankingu Amatorów i Weteranów zaliczone są wyniki wszystkich zawodników, którzy spełniają następujące kryteria:
- zawodnik poniżej 40 lat, który był zrzeszony w PZTS i ma co najmniej 2-letnią przerwę w rozgrywkach. Okres takiej przerwy liczy się od dnia rozegrania ostatniego meczu w lidze zawodowej;
- zawodnik powyżej 40 lat, który nadal występuje w rozgrywkach PZTS z wyjątkiem zawodnika szczebla centralnego tj. ekstraklasa, I liga.

Uwaga: Od 2014 roku do rankingu będą zaliczane też punkty kobiet amatorek i weteranek, a po zakończeniu roku będzie wyłoniona najlepsza amatorka na Śląsku.


Uwaga: definicja dotycząca statusu amatora jest inna w rozumieniu Śląskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów niż w rozumieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Według Ś.L.T.S.A. amatorem jest:
- zawodnik poniżej 40 lat, który nigdy nie był zrzeszony w PZTS lub był zrzeszony w PZTS i ma co najmniej 2-letnią przerwę w rozgrywkach. Okres takiej przerwy liczy się od dnia 1 lipca z wyjątkiem gdy klub uległ rozwiązaniu i zawodnik od tej pory nie uczestniczył w rozgrywkach PZTS - wówczas okres 2-lat przerwy liczy się od daty rozwiązania klubu;
- zawodnik, który ukończył 40 lat i nadal występuje w rozgrywkach PZTS z wyjątkiem zawodnika szczebla centralnego tj. ekstraklasa, I liga, baraże o I ligę i ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne.

(Pkt 3. regulaminu)
Powyższą definicję przyjęto jako bazową dla prowadzenia rankingu. Definicja ta jest zbieżna z większością regulaminów organizatorów turniejów amatorskich na Śląsku, z tym że w kategorii open organizatorzy dopuszczają nieraz zawodników z różnych lig zawodowych, natomiast w kategoriach wiekowych do III ligi włącznie. Pomimo tego jest wiele turniejów gdzie "zawodowcy" muszą mieć 2 a nawet i 3 letnią przerwę w rozgrywkach PZTS.
Według P.Z.T.S. amatorem jest:
- osoba uprawiająca tenis stołowy na podstawie umowy - kontraktu, nie będącą umową o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, otrzymująca w związku z reprezentowaniem barw klubowych jedynie stypendium sportowe.
(§1 pkt 3. z Regulaminu zmiany przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzenia zgłoszeń zawodników wydanego przez PZTS w 1998 r.)


Powrót