Logo
Regulamin

Regulamin Komputerowego Rankingu Amatorów i Weteranów


1. Komputerowa lista rankingowa jest listą przede wszystkim regionu śląskiego i opiera się na podobnych zasadach co komputerowa lista ITTF.
2. Do rankingu są liczone punkty z turniejów amatorskich, które podzielono na kategorie: A, B, C.
3. Od 2011 roku liczba turniejów, które będą zaliczane do rankingu będzie wynosić 12. Przy większej ilości startów do klasyfikacji będzie zaliczanych 12 najlepszych turniejów dla danego zawodnika. Aby znaleźć się w Komputerowym Rankingu Amatorów i Weteranów trzeba zagrać w minimum 3 turniejach zaliczanych do rankingu.
4. W komputerowym rankingu weryfikowani są zawodnicy nigdy nie stowarzyszeni w klubach zawodowych oraz:
- zawodowcy, którzy ukończyli 40 lat i są dalej czynnymi zawodnikami PZTS, ale nie grają wyżej w rozgrywkach PZTS niż II liga;
- zawodnicy poniżej 40 lat, którzy byli zrzeszeni w PZTS i mają co najmniej dwuletnią przerwę w rozgrywkach. Okres takiej przerwy liczy się od dnia 1 lipca z wyjątkiem gdy klub uległ rozwiązaniu i zawodnik od tej pory nie uczestniczył w rozgrywkach PZTS - wówczas okres 2-lat przerwy liczy się od daty rozwiązania klubu.
5. Do rankingu wliczana jest również rywalizacja indywidualna w Śląskich Ligach Amatorskich. Jeżeli zawodnik występuję w więcej niż jednej lidze amatorskiej to do rankingu wliczana jest tylko jedna najlepiej punktowana klasyfikacja ligowa po zakończeniu sezonu.
6. Ranking nie weryfikuje zawodników grających w ligach zagranicznych.
7. Obcokrajowcy mogą być weryfikowani tylko wówczas jeżeli spełniają warunki odpowiadające przepisom PZTS i opisane powyżej.
8. Po każdym roku ranking jest aktualizowany na podstawie ilości zawodników biorących udział w danych turniejach i rangi zawodów.


Powrót