Logo
Wyniki

Historia rozgrywek ekstraklasy i I ligi ¦.L.A. - 2007-2010


Sezon 2007/2008

II runda
I Liga
X seria: 02.04.08
MUKS Jedynka
TKKF Chorzów
Siemion
DDK
Aut Łagisza
XI seria: 09.04.08
Michałek
Siemion
Aut Łagisza
Bartek
OSiR
XII seria:16.04.08
Jedynka
OSiR
UKS Hajduki
Jordan
Bartek

- OSiR Skałka
- Michałek
- UKS Hajduki
- Jordan
- Bartek

- Jedynka
- TKKF
- UKS Hajduki
- Jordan
- DDK

- Siemion
- TKKF
- DDK
- Łagisza
- Michałek

 10:0
 10:0
  3:7
  1:9
  5:5

 0:10
  3:7
 0:10
  2:8
 0:10

 10:0
 0:10
 10:0
 10:0
  7:3
XIII seria:23.04.08
Aut Łagisza
DDK
UKS Hajduki
Jordan
OSiR
XIV seria:30.04.08
Jedynka
TKKF
UKS Hajduki
Siemion
OSiR
XV seria:07.05.08
Bartek
TKKF
DDK
Aut Łagisza
UKS Hajduki

- Jedynka
- TKKF
- Bartek
- Michałek
- Siemion

- DDK
- Łagisza
- Michałek
- Bartek
- Jordan

- Jedynka
- Jordan
- Siemion
- Michałek
- OSiR

  1:9
  3:7
  9:1
  8:2
  3:7

 10:0
  9:1
  8:2
  6:4
  2:8

  2:8
  9:1
  8:2
  5:5
  9:1
XVI seria: 12.05.08
UKS Hajduki
Bartek
Michałek
Aut Łagisza
Siemion
XVII seria: 19.05.08
Jordan
TKKF
DDK
Siemion
Bartek
XVIII seria: 26.05.08
Jedynka
Jordan
DDK
Siemion
Michałek

- Jedynka
- TKKF
- DDK
- OSiR
- Jordan

- Jedynka
- UKS Hajduki
- Aut Łagisza
- Michałek
- OSiR

- TKKF
- UKS Hajduki
- Bartek
- Aut Łagisza
- OSiR


  4:6
 0:10
  6:4
  8:2
  3:7


  5:5
  4:6
  5:5
  3:7
  9:1

  5:5
  4:6
  7:3
  6:4
  10:0

II LIGA
X seria: 02.04.08
MDK Ruda ¦l.
IUKS Master
UKS Hajduki II
UKS Wolej
UKS Leader
XI seria: 09.04.08
MDK
UKS Hajduki II
Słowian
MOSiR
Renoma
XII seria: 16.04.08
MDK
IUKS
Wolej
Słowian
Leader

- Renoma
- Energetyk
- LKS Strażak
- MOSiR Cz.
- Słowian

- Energetyk
- IUKS
- Strażak
- Leader
- Wolej

- UKS II
- Renoma
- Strażak
- MOSiR
- Energetyk

  9:1
 10:0
  4:6
  7:3
  4:6

 10:0
 0:10
  3:7
  7:3
 0:10

  8:2
 10:0
  6:4
  8:2
  9:1
XIII seria:23.04.08
MDK
Wolej
Leader
MOSiR
Renoma
XIV seria:30.04.08
Wolej
Słowian
Strażak
Leader
MOSiR
XV seria: 07.05.08
MDK
IUKS Master
UKS Hajduki II
Słowian
Strażak

- Słowian
- IUKS Master
- Strażak
- Energetyk
- UKS II

- MDK
- IUKS Master
- Energetyk
- UKS II
- Renoma

- Leader
- MOSiR
- Wolej
- Energetyk
- Renoma

 7:3
 6:4
 1:9
 8:2
 3:7


 6:4
 3:7
10:0
 8:2
 9:1

 9:1
 6:4
 6:4
 7:3
10:0
XVI seria: 12.05.08
Strażak
IUKS
Wolej
Renoma
MOSiR
XVII seria: 19.05.08
MOSiR
Strażak
Słowian
UKS Hajduki II
Renoma
XVIII seria: 26.05.08
IUKS
Strażak
Leader
UKS Hajduki II
Renoma

- MDK
- Leader
- Energetyk
- Słowian
- UKS II

- MDK
- IUKS Master
- Wolej
- Energetyk
- Leader

- MDK
- MOSiR
- Wolej
- Słowian
- Energetyk

  6:4
  7:3
  7:3
  3:7
  9:1


  6:4
  9:1
  3:7
  9:1
  0:10

  2:8
  6:4
  9:1
  5:5
  3:7

 

I runda
I Liga
I seria: 09.01.08
Michałek
TKKF Chorzów
MUKS Jedynka
Jordan 20
OSiR Skałka
II seria: 30.01.08
Bartek
DDK
UKS Hajduki
Siemion
Michałek
III seria:06.02.08
TKKF
MUKS Jedynka
Jordan 20
OSIR Skałka
Aut Łagisza

- Bartek
- Siemion
- UKS Hajduki
- DDK
- Aut Łagisza

- Aut Łagisza
- OSiR Skałka
- Jordan 20
- MUKS
- TKKF

- Bartek
- Michałek
- Siemion
- UKS Hajduki
- DDK

  3:7
 10:0
  6:4
  6:4
  2:8

 10:0
 10:0
  7:3
 0:10
  2:8

  7:3
10:0
  7:3
  1:9
  1:9
IV seria:13.02.08
Bartek
UKS Hajduki
Siemion
Michałek
TKKF
V seria:20.02.08
Jedynka
Jordan
OSiR
Aut Łagisza
DDK
VI seria:27.02.08
Bartek
Siemion
Michałek
TKKF
Jedynka

- DDK
- Aut Łagisza
- OSiR
- Jordan
- Jedynka

- Bartek
- TKKF
- Michałek
- Siemion
- UKS Hajduki

- UKS Hajduki
- DDK
- Aut Łagisza
- OSiR
- Jordan

  6:4
  9:1
  9:1
 0:10
  6:4

 10:0
  3:7
  3:7
  6:4
  3:7

  4:6
  3:7
  4:6
 10:0
  8:2
VII seria:05.03.08
Jordan
OSiR
Aut Łagisza
DDK
UKS Hajduki
VIII seria:12.03.08
Bartek
Michałek
TKKF
Jedynka
Jordan
IX seria:19.03.08
OSiR
Aut Łagisza
DDK
UKS Hajduki
Siemion

- Bartek
- Jedynka
- TKKF
- Michałek
- Siemion

- Siemion
- UKS Hajduki
- DDK
- Aut Łagisza
- OSiR

- Bartek
- Jordan
- Jedynka
- TKKF
- Michałek


  6:4
  1:9
  2:8
  9:1
  8:2


  7:3
  3:7
 10:0
 10:0
  8:2

  3:7
  2:8
  1:9
  6:4
  6:4

II LIGA
I seria: 09.01.08
UKS II Hajduki
MOSiR CzeladĽ
Słowian Katowice
MDK Ruda ¦l.
UKS Wolej R. ¦l.
II seria: 30.01.08
Renoma
Strażak
UKS Leader
IUKS Master
UKS Hajduki II
III seria: 06.02.08
MOSiR
Słowian
MDK
UKS Wolej
Renoma

- Energetyk
- IUKS Master
- UKS Leader
- LKS Strażak
- Renoma

- Energetyk
- UKS Wolej
- MDK
- Słowian
- MOSiR

- Energetyk
- UKS II
- IUKS Master
- UKS Leader
- Strażak

 9:1
 1:9
 4:6
 6:4
10:0

 3:7
 8:2
 4:6
 8:2
 przł

 7:3
 6:4
 7:3
 5:5
 0:10
IV seria: 13.02.08
LKS Strażak
UKS Leader
IUKS Master
UKS Hajduki II
MOSiR
V seria: 20.02.08
Słowian
MDK
UKS Wolej
Renoma
LKS Strażak
VI seria: 27.02.08
UKS Leader
IUKS Master
UKS Hajduki II
MOSiR
Słowian

- Energetyk
- Renoma
- UKS Wolej
- MDK
- Słowian

- Energetyk
- MOSiR
- UKS Hajduki II
- IUKS Master
- UKS Leader

- Energetyk
- LKS Strażak
- Renoma
- UKS Wolej
- MDK

 8:2
10:0
 9:1
 2:8
 8:2


10:0
 7:3
 8:2
 0:10
 7:3

 7:3
 6:4
 9:1
 7:3
 4:6
VII ser: 05.03.08
MDK
UKS Wolej
Renoma
LKS Strażak
UKS Leader
VIII ser: 12.03.08
IUKS Master
UKS Hajduki II
MOSiR
Słowian
MDK
IX seria: 19.03.08
UKS Wolej
Renoma
LKS Strażak
UKS Leader
IUKS Master

- Energetyk
- Słowian
- MOSiR
- UKS II
- IUKS Master

- Energetyk
- UKS Leader
- LKS Strażak
- Renoma
- UKS Wolej

- Energetyk
- MDK
- Słowian
- MOSiR
- UKS II

  7:3
  7:3
 0:10
 10:0
 0:10


 10:0
 0:10
  4:6
 10:0
  9:1

  7:3
  1:9
  7:3
  3:7
 10:0

 

Końcowa Klasyfikacja Indywidualna - I Liga
Lp. zawodnik drużyna pkt poraż sety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.


48.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Krupa Sebastian
Balawajder Bogusław
Tomecki Laurent
Wichary Zygfryd
Dudek Robert
Richta Marian
Balawajder Jacek
Sołtysiak Jerzy
Górka Leszek
Seifried Waldemar
Żoł±dek Paweł
Pęciak Krzysztof
Magrowski Dawid
Kowalczyk Lech
Walotek Krzysztof
Kasperski Adam
Romik Wojciech
Kotwica Dawid
Gaudyn Tadeusz
Nowak Paweł
Sasin Krystian
Noparlik Adam
Jaskólski Józef
Klaus Marcin
Romik Eugeniusz
Kaczorek Marek
Fomin Jurij
Kubin Dariusz
Olesiak Jacek
Majka Krzysztof
Kubicki Bogusław
Stefankiewicz Stefan
Pilny Andrzej
Keler Antoni
Sasin Stanisław
Wawrzyniak Florian
¦wi±tek Piotr
Widurski Ryszard
Noworzyn Henryk
Ćwik Roman
Klimczak Michał
Łozak Mariusz
Białas Andrzej
Olewiński Józef
Pięta Grzegorz
Bzdęga Henryk
Król Janusz
Horzela Grzegorz
Łucko¶ Janusz
Kuchna Damian
Jeleń Norbert
Wdowiak Piotr
Pabiańczyk Andrzej
WoĽniak Tadeusz
Żłobecki Łukasz
Małota Sebastian
Sadłoń Jerzy
UKS Hajduki Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
Jordan 20 Kochłowice
Siemion Siemianowice
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
Jordan 20 Kochłowice
MUKS Jedynka Pszów
TKKF Chorzów
Bartek Siemianowice
TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Chorzów
TKKF Michałek Sławków
UKS Hajduki Chorzów
DDK Brzeziny ¦l±skie
UKS Hajduki Chorzów
Bartek Siemianowice
TKKF Aut Łagisza
TKKF Michałek Sławków
Jordan 20 Kochłowice
Bartek Siemianowice
Siemion Siemianowice
DDK Brzeziny ¦l±skie
MUKS Jedynka Pszów
TKKF Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
TKKF Aut Łagisza
TKKF Aut Łagisza
Jordan 20 Kochłowice
Siemion Siemianowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
TKKF Michałek Sławków
DDK Brzeziny ¦l±skie
Bartek Siemianowice
TKKF Aut Łagisza
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Bartek Siemianowice
UKS Hajduki Chorzów
Jordan 20 Kochłowice
TKKF Aut Łagisza
OSiR Skałka ¦więtochłowice
TKKF Michałek Sławków
Siemion Siemianowice
UKS Hajduki Chorzów
OSiR Skałka ¦więtochłowice
TKKF Michałek Sławków
OSiR Skałka ¦więtochłowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
TKKF Michałek Sławków
TKKF Aut Łagisza
TKKF Aut Łagisza
DDK Brzeziny ¦l±skie
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza
54
51,5
43
38,5
37,5
36,5
35,5
35,5
31,5
31
31
30,5
26,5
26
26
25,5
25
24,5
24
23
23
21
20
18,5
17,5
16,5
16
14
14
13,5
11,5
11
10
8
7
5
4
3,5
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9
10,5
21
8
12
10
22,5
6
9
24,5
7
17
9
37
10
28
9
26
31
40
12
22,5
40,5
29,5
3
3
3
25
20
21
39,5
23,5
50,5
36
6
23
8
51
3
4
2
6
11
1
1
1
3
3
4
5
7
8
10
11
12,5
17
 


Klasyfikacja po 9. kolejkach - II Liga
Lp. zawodnik drużyna pkt poraż sety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Baron Mariusz
Wzi±tek Kazimierz
Adamczyk Andrzej
Kazek Zygmunt
Joniec Jerzy
Wolny Marek
Noworolnik Adrian
Gruca Henryk
Cyrta Mariusz
Suchoplujew Marian
Rdest Ryszard
Staniczek Adam
Rogoń Bronisław
Bartu¶ Dawid
Stolarek Piotr
Guzik Jan
Widera Krzysztof
Słota Stefan
Szczupak Stanisław
Dworski Damian
Dwojak Robert
Luksa Piotr
Kryża Mieczysław
Magiera Kazimierz
Kaczmarek Ryszard
Miszka Stefan
Bartoń Aleksander
Magrowski Sebastian
Kowalski Janusz
Kazek Kazimierz
IUKS Master Piekary ¦l±skie
Słowian Katowice
LKS Strażak Mikołów
MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Leader Katowice
MDK Ruda ¦l±ska
MDK Ruda ¦l±ska
MOSiR CzeladĽ
LKS Strażak Mikołów
MDK Ruda ¦l±ska
MDK Ruda ¦l±ska
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Leader Katowice
IUKS Master Piekary ¦l±skie
IUKS Master Piekary ¦l±skie
IUKS Master Piekary ¦l±skie
Energetyk Zabrze
MDK Ruda ¦l±ska
Słowian Katowice
LKS Strażak Mikołów
Słowian Katowice
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
IUKS Master Piekary ¦l±skie
UKS Hajduki II Chorzów
LKS Strażak Mikołów
MOSiR CzeladĽ
50,5
45,5
45
43
38
36
35,5
33,5
33
28
27,5
27
23
23
21,5
21
20,5
19
19
19
18
18
17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
12
12
17,5
8,5
17
21,5
14,5
15,5
28,5
5
12,5
13
19
8
13,5
35
29
7
8
11,5
31
8,5
11,5
11,5
23,5
24,5
2
4,5
32,5
8
6
?

 

Tabela I Ligi

 
Klasyfikacja Końcowa
Lp.   Drużyna M P m.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
---
9.
10.
  MUKS Jedynka Pszów
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Chorzów
Jordan 20 Kochłowice
DDK Brzeziny ¦l±skie
Bartek Siemianowice
Siemion Siemianowice
TKKF Aut Łagisza
------ spadek do II Ligi -----------------------------
TKKF Michałek Sławków
OSiR Skałka ¦więtochłowice
18
18
18
18
18
18
18
18
---
18
18
32
32
31
25
15
15
12
11
---
7
0
149 : 31
132 : 48
140 : 40
112 : 68
81 : 99
85 : 95
55 : 125
68 : 112
-------------------
56 : 124
22 : 158

 

Tabela II Ligi

Tabela Końcowa
Lp.   Drużyna M P m.p.
1.
2.
3.
---
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
  MDK Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
IUKS Master Piekary ¦l±skie
------ awans do I Ligi --------------------------------
MOSiR CzeladĽ
UKS Wolej Bielszowice
UKS Leader Katowice
Słowian Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze
Renoma-Bryda Katowice
18
18
18
---
18
18
18
18
18
18
18
30
30
28
---
22
22
17
16
11
4
0
130 : 50
131 : 49
132 : 48
------------------
108 : 72
96 : 84
96 : 84
91 : 89
63 : 117
37 : 143
16 : 164


Sezon 2008/2009

 

II runda
I Liga
X seria: 23.02.09
TKKF Michałek
TKKF Chorzów
Bartek Siem.
MUKS Jedynka
TKKF Jordan 20
XI seria: 02.03.09
Aut Łagisza
TKKF Ch.
UKS Hajduki
Jordan
Strażak
XII seria: 09.03.09
DDK
TKKF Ch.
Strażak
MDK
Aut Łagisza

- DDK Brzeziny
- Aut Łagisza
- UKS Hajduki
- LKS Strażak
- MDK Ruda ¦l.

- DDK
- Bartek
- MDK
- Jedynka
- Michałek

- Bartek
- Michałek
- UKS Hajduki
- Jedynka
- Jordan

 1:9
 9:1
0:10
 9:1
 8:2

0:10
 9:1
 8:2
 5:5
 5:5

 8:2
10:0
 2:8
 2:8
0:10
XIII seria: 16.03.09
MDK
Strażak
UKS Hajduki
Jedynka
Bartek
XIV seria: 23.03.09
Strażak
MDK
UKS Hajduki
Jordan
Michałek
XV seria: 30.03.09
DDK
Jedynka
Strażak
Aut Łagisza
UKS Hajduki

- DDK
- TKKF Ch.
- Jordan
- Aut Łagisza
- Michałek

- DDK
- TKKF Ch.
- Aut Łagisza
- Bartek
- Jedynka

- Jordan
- TKKF Ch.
- Bartek
- MDK
- Michałek

 3:7
 3:7
 7:3
10:0
 2:8

 3:7
 5:5
10:0
10:0
10:0

 8:2
 5:5
 8:2
 4:6
 5:5
XVI seria: 06.04.09
DDK
TKKF Ch
Aut Łagisza
Michałek
Bartek
XVII seria: 13.03.09
Jedynka
UKS Hajduki
MDK
Bartek
Michałek
XVIIIseria: 20.04.09
DDK
Jedynka
Jordan
MDK
Aut Łagisza

- UKS Hajduki
- Jordan
- Strażak
- MDK
- Jedynka

- DDK
- TKKF
- Strażak
- Aut Łagisza
- Jordan

- TKKF Ch.
- UKS Hajduki
- Strażak
- Bartek
- Michałek


 4:6
 7:3
 2:8
przł
 3:7

7:3
 5:5
 8:2
5:5
4:6

 7:3
 4:6
 8:2
10:0
 ?

II LIGA
XII seria: 09.02.09
SDK Piekary ¦l.
UKS II Hajduki
TKKF Spartakus
ŁTS Łabędy
Energetyk
MOSiR CzeladĽ
XIII seria: 16.02.09
SDK
Wolej
Leader
ŁTS Łabędy
OSiR Skałka
Energetyk
XIV seria: 23.02.09
Energetyk
Strażak II
Leader
OSiR Skałka
Słowian
Spartakus
XV seria: 02.03.09
Strażak II
Energetyk
Leader
MOSiR Cz.
Słowian
Spartakus

- Renoma
- UKS Wolej
- UKS Leader
- Słowian
- OSiR Skałka
- Strażak II

- Hajduki II
- Renoma
- Słowian
- Spartakus
- Strażak II
- MOSiR Cz.

- SDK
- Wolej
- MOSiR Cz.
- ŁTS Łabędy
- Renoma
- Hajduki II

- SDK
- Wolej
- OSiR Skałka
- ŁTS Łabędy
- Hajduki II
- Renoma

10:0
0:10
 6:4
10:0
 2:8

 9:1

10:0
 9:1
 8:2
 6:4
 6:4
 2:8

 1:9
 2:8
 2:8
 5:5
10:0
10:0

 3:7
0:10
 7:3
 3:7
10:0
10:0
XVI seria: 09.03.09
SDK
Słowian
Energetyk
Strażak II
Renoma
MOSiR Cz.
XVII seria: 16.03.09
Słowian
Wolej
Leader
Energetyk
Hajduki II
Renoma
XVIII seria: 23.03.09
SDK
OSiR Skałka
Renoma
ŁTS Łabędy
Spartakus
Energetyk
XIX seria: 30.03.09
OSiR
MOSiR Cz.
Hajduki II
Renoma
Strażak II
Energetyk

- Spartakus
- Wolej
- Leader
- ŁTS Łabędy
- OSiR Skałka
- Hajduki II


- SDK
- Spartakus
- Strażak II
- ŁTS Łabędy
- OSiR Skałka
- MOSiR Cz.

- MOSiR Cz.
- Wolej
- Leader
- Hajduki II
- Strażak II
- Słowian

- SDK
- Wolej
- Leader
- Łabędy
- Słowian
- Spartakus

przł
 2:8
 1:9
 6:4
0:10
10:0

 3:7
 8:2
 9:1
 2:8
0:10
 1:9

 4:6
 6:4
 1:9
 9:1
 7:3
 5:5

 7:3
 4:6
 1:9
 0:10
 5:5
 8:2
XX seria: 06.04.09
ŁTS Łabędy
Wolej
Spartakus
MOSiR Cz.
Renoma
Energetyk
XXI seria: 13.04.09
SDK
ŁTS Łabędy
OSiR Skałka
Spartakus
Hajduki II
Energetyk
XXII seria: 20.04.09
Wolej
Leader
MOSiR Cz.
Słowian
Energetyk
Hajduki II

- SDK
- Leader
- OSiR Skałka
- Słowian
- Strażak II
- Hajduki

- Leader
- Wolej
- Słowian
- MOSiR Cz.
- Strażak II
- Renoma

- SDK
- ŁTS Łabędy
- OSiR Skałka
- Spartakus
- Strażak II
- Renoma

 8:2
 8:2
 2:8
 9:1
 0:10
10:0

 5:5
 6:4
 8:2
 4:6
0:10
 9:1

 ?
 5:5
 6:4
 2:8
 3:7
 8:2


I runda
I Liga
I seria: 27.10.08
MUKS Jedynka
UKS Hajduki
TKKF Chorzów
TKKF Bartek
DDK Brzeziny ¦l.
II seria: 03.11.08
Strażak
MDK
Łagisza
Jordan
Michałek
III seria: 10.11.08
Jedynka
Michałek
Bartek
Jordan
DDK

- TKKF Michałek
- LKS Strażak
- MDK Ruda ¦l.
- UKS Jordan
- Aut Łagisza

- Jedynka
- UKS
- TKKF Ch.
- DDK
- Bartek

- MDK
- UKS
- TKKF Ch.
- Łagisza
- Strażak

10:0
 5:5
 9:1
 2:8
10:0

 2:8
 4:6
 4:6
 3:7
 6:4

 9:1
 3:7
 1:9
 8:2
 8:2
IV seria: 17.11.08
Łagisza
UKS
TKKF Ch.
Strażak
MDK
V seria: 24.11.08
Jedynka
Łagisza
TKKF Ch.
DDK
Jordan
VI seria: 01.12.08
DDK
Jordan
Bartek
Strażak
Michałek

- Jedynka
- Bartek
- DDK
- Jordan
- Michałek

- Bartek
- UKS
- Strażak
- MDK
- Michałek

- Jedynka
- UKS
- MDK
- Łagisza
- TKKF Ch.

0:10
 6:4
 4:6
 2:8
 7:3

10:0
 2:8
 7:3
 9:1
10:0

 7:3
 4:6
 5:5
 9:1
 2:8
VII seria: 08.12.08
TKKF Ch
UKS
Bartek
Michałek
MDK
VIII seria: 15.12.08
Jedynka
TKKF Ch.
Łagisza
Strażak
DDK
IX seria: 05.01.09
UKS
Jordan
Bartek
MDK
Michałek

- Jedynka
- DDK
- Strażak
- Łagisza
- Jordan

- Jordan
- UKS
- Bartek
- MDK
- Michałek

- Jedynka
- TKKF Ch.
- DDK
- Aut Łagisza
- Strażak


 5:5
 3:7
 2:8
 4:6
 2:8


 8:2
 8:2
 4:6
 5:5
 7:3

 6:4
 4:6
 2:8
 8:2
 4:6

II LIGA
I seria: 13.10.08
LKS Strażak II
TKKF Spartakus
MOSiR CzeladĽ
UKS II Hajduki
ŁTS Łabędy
Renoma-Bryda
II seria: 20.10.08
OSiR
IUKS Master
UKS II Hajduki
Wolej
Leader
Słowian
III seria: 27.10.08
ŁTS
Renoma
Słowian
Leader
UKS II Hajduki
Spartakus
IV seria: 03.11.08
OSiR
IUKS Master
MOSiR
Wolej
UKS II Hajduki
Strażak II

- OSiR Skałka
- IUKS Master
- Energetyk
- UKS Wolej
- UKS Leader
- Słowian

- Spartakus
- Strażak II
- MOSiR
- Energetyk
- Renoma
- ŁTS

- OSiR
- IUKS Master
- MOSiR
- Wolej
- Strażak II
- Energetyk

- Renoma
- ŁTS
- Leader
- Słowian
- Spartakus
- Energetyk

 4:6
 1:9
 8:2
 2:8
 3:7
 2:8

 7:3
10:0
 1:9
 7:3
10:0
 5:5

 7:3
 1:9
 2:8
 6:4
0:10
 6:4

10:0
 8:2
 5:5
 7:3
0:10
 4:6
V seria: 10.11.08
OSiR
UKS II Hajduki
ŁTS
Renoma
Strażak II
Spartakus
VI seria: 17.11.08
OSiR
IUKS Master
MOSiR
Wolej
Leader
Słowian
VII seria: 24.11.08
Słowian
Leader
Strażak II
Spartakus
Renoma
UKS II Hajduki
VIII seria: 01.12.08
OSiR
IUKS Master
MOSiR
Wolej
Renoma
ŁTS

- Energetyk
- IUKS Master
- MOSiR
- Wolej
- Leader
- Słowian


- UKS II Hajduki
- Energetyk
- Renoma
- ŁTS
- Spartakus
- Strażak II

- OSiR
- IUKS Master
- MOSiR
- Wolej
- Energetyk
- ŁTS

- Leader
- Słowian
- Spartakus
- Strażak II
- UKS II Hajduki
- Energetyk

 7:3
0:10
 7:3
0:10
 6:4
 3:7


10:0
10:0
10:0
 8:2
 7:3
 7:3

 6:4
 1:9
 2:8
 6:4
0:10
 5:5

 7:3
 8:2
 4:6
 8:2
 3:7
 9:1
IX seria: 08.12.08
Wolej
MOSiR
Leader
UKS II Hajduki
Strażak II
Spartakus
X seria: 15.12.08
OSiR
IUKS Master
Leader
Słowian
Renoma
ŁTS
XI seria: 05.01.09
IUKS Master
Wolej
Słowian
UKS II Hajduki
ŁTS
Strażak II

- OSiR
- IUKS Master
- Energetyk
- Słowian
- Renoma
- ŁTS

- MOSiR
- Wolej
- UKS II Hajduki
- Energetyk
- Spartakus
- Strażak II

- OSiR
- MOSiR
- Leader
- Enegetyk
- Renoma
- Spartakus

 8:2
 6:4
 7:3
 4:6
 8:2
 1:9


 7:3
 6:4
10:0
 7:3
 0:10
 9:1

 6:4
 6:4
 4:6
 1:9
 9:1
 8:2

 

Tabela I Ligi

 
Klasyfikacja końcowa
Lp.   Drużyna M P m.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
  DDK Brzeziny ¦l±skie
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
UKS Jordan 20 Kochłowice
MDK Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
TKKF Michałek Sławków
TKKF Bartek Siemianowice
TKKF Aut Łagisza
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
32
29
28
25
21
15
13
8
4
3
131 : 49
115 : 65
121 : 59
123 : 57
109 : 71
67 : 113
77 : 103
68 : 112
46 : 134
33 : 147

 

Tabela II Ligi

Klasyfikacja XXI kolejkach
Lp.   Drużyna M P m.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
  SDK Piekary ¦l±skie
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Leader Katowice
MOSiR CzeladĽ
Słowian Katowice
TKKF Spartakus Katowice
LKS StraSak II Mikołów
Energetyk Zabrze
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
16
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
30
28
23
23
23
23
17
16
10
6
3
0
132 : 28
127 : 43
107 : 63
109 : 61
105 : 65
115 : 55
82 : 88
83 : 77
65 : 105
51 : 119
22 : 148
12 : 158

 

Klasyfikacja Indywidualna - I Liga
Lp. zawodnik drużyna pkt mecze sety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Krupa Sebastian
Pęciak Krzysztof
Dudek Robert
Balawajder Bogusław
Fomin Jurij
Tomecki Laurent
Richta Marian
Seifried Waldemar
Kołodziejczyk Marian
Cyrta Mariusz
Balawajder Jacek
Serwata Rafał
Adamczyk Andrzej
Magrowski Dawid
Sasin Krystian
Kaczorek Marek
Żoł±dek Paweł
Nowak Paweł
Bartu¶ Dawid
Walotek Krzysztof
Górka Leszek
Suchoplujew Marian
Sołtysiak Jerzy
Kasperski Adam
Romik Wojciech
Wichary Zygfryd
Jaskólski Józef
Kołodziejczyk Janusz
Staniczek Adam
Kubicki Bogdan
Noparlik Adam
Bogusław Kozak
Adrian Noworolnik
Olesiak Jacek
Kapica Mirosław
Dwojak Robert
Przybylik Jerzy
Stefankiewicz Stefan
Romik Eugeniusz
Ćwik Roman
Majka Krzysztof
Klaus Marcin
Gaudyn Tadeusz
Strzymszok Krystian
Widurski Ryszard
Adamczuk Andrzej
Wdowiak Piotr
Kotwica Dawid
Huszno Kamil
¦wi±tek Piotr
Pachla Rafał
WoĽniak Tadeusz
Pabiańczyk Andrzej
Sadłoń Jerzy
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Chorzów
DDK Brzeziny ¦l±skie
MUKS Jedynka Pszów
DDK Brzeziny ¦l±skie
Jordan 20 Kochłowice
UKS Jordan 20 Kochłowice
TKKF Chorzów
TKKF Chorzów
MDK Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów
LKS Strażak Mikołów
LKS Strażak Mikołów
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Michałek Sławków
MUKS Jedynka Pszów
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza
MDK Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
Bartek Siemianowice
MDK Ruda ¦l±ska
Jordan 20 Kochłowice
UKS Hajduki Chorzów
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Bartek Siemianowice
TKKF Bartek Siemianowice
TKKF Michałek Sławków
LKS Strażak Mikołów
Jordan 20 Kochłowice
Jordan 20 Kochłowice
TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Aut Łagisza
LKS Strażak Mikołów
MDK Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
TKKF Bartek Siemianowice
DDK Brzeziny ¦l±skie
Jordan 20 Kochłowice
TKKF Aut Łagisza
TKKF Bartek Siemianowice
TKKF Bartek Siemianowice
LKS Strażak Mikołów
TKKF Aut Łagisza
TKKF Chorzów
TKKF Michałek Sławków
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Aut Łagisza
TKKF Bartek Siemianowice
TKKF Michałek Sławków
TKKF Aut Łagisza
TKKF Aut Łagisza
TKKF Aut Łagisza
58
51,5
48
45
36
33
31,5
31,5
30
29
28,5
28,5
28
27,5
27,5
26,5
26,5
24,5
23,5
23,5
22
20,5
20
19,5
18,5
16,5
16,5
13
12,5
11,5
10
9
9
9
7
5
4
3,5
3
3
2,5
2,5
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
63
61,5
59
41
51
47,5
51,5
46,5
50
42
48,5
59
59
59,5
28
38
61,5
54
59,5
41
53
34
24
34,5
31
41,5
27
57
20,5
22
18
35
41
12,5
23
14
38,5
5
5
13
34
9
3
20,5
1
1
3
3,5
6
9
12
14
14,5
 

 

Klasyfikacja Indywidualna - II Liga
Lp. zawodnik drużyna pkt poraż sety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

72.
73.

75.
76.
77.


80.84.
85.
86.
87.
Baron Mariusz
Wzi±tek Kazimierz
Kazek Zygmunt
Keler Antoni
Joniec Jerzy
Wilaszek Grzegorz
Wolny Marek
Gruca Henryk
Biaduń Antoni
Przychodzień Zenon
Widera Krzysztof
Rdest Ryszard
Ciężkowski Eryk
Kowalski Janusz
Wyskiel Tadeusz
Kazek Kazimierz
Noworzyn Henryk
Luksa Piotr
Jarosz Andrzej
Szczupak Stanisław
Nowakowski Witold
Kaczmarek Ryszard
Budziński Marian
Dworski Damian
Pilny Andrzej
Leszczyna Paweł
Ryczko Janusz
Strecker Dawid
Szmalenberg Andrzej
Guzik Jan
Borowczak Mirosław
Miszka Stefan
Słota Stefan
Magiera Kazimierz
Sztajer Włodzimierz
Mieszko Witold
Dec Zbigniew
Jakubczyk Wojciech
Sajdak Marek
Januszek Wojciech
Magrowski Sebastian
Stolarek Piotr
Teluk Tadeusz
Horzela Grzegorz
Rygus Daniel
Maj Zdzisław
Patyk Sebastian
Bartoń Aleksander
Kazek Andrzej
Rafa Jerzy
Strzmszok Krystian
Nowak Edward
Okwiek Dawid
Krawiec Eugeniusz
Jeleń Norbert
Kapica Mirosław
Wyrzykowski Wojciech
Lechowski Tadeusz
Robaszkiewicz Edmund
Mnich Marek
Kuczera Kamil
Maca Marek
Musik Ireneusz
Nobis Lucjan
Olewiński Józef
Kubas Kazimierz
Meder Krzysztof
Bryda Grzegorz
Robaszkiewicz Łukasz
Damboń Lesław
Kaczor Rudolf
Kuchna Witold
Kozak Waldemar
Krajewski Daniel
Szczepański Leszek
Ruszkiewicz Adam
Michalczyk Maciej
Kęska Sławomir
Dawcewicz Eugeniusz
Sacher Edward
Żelechowski Iwo
Górny Czesław
Szewerda Krzysztof
Musik Henryk
Bzdak Bartłomiej
Wahl Rafał
Luksa Krzysztof
SDK Piekary ¦l±skie
Słowian Katowice
MOSiR CzeladĽ
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Leader Katowice
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Leader Katowice
ŁTS Łabędy Gliwice
TKKF Spartakus Katowice
SDK Piekary ¦l±skie
MOSiR CzeladĽ
ŁTS Łabędy Gliwice
LKS Strażak II Mikołów
TKKF Spartakus Katowice
MOSiR CzeladĽ
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Słowian Katowice
LKS Strażak Mikołów
SDK Piekary ¦l±skie
ŁTS Łabędy Gliwice
UKS Wolej Bielszowice
LKS Strażak II Mikołów
Energetyk Zabrze
OSiR Skałka ¦więtochłowice
ŁTS Łabędy Gliwice
Energetyk Zabrze
TKKF Spartakus Katowice
UKS Leader Katowice
UKS Leader Katowice
Energetyk Zabrze
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
SDK Piekary ¦l±skie
Słowian Katowice
MOSiR CzeladĽ
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Energetyk Zabrze
TKKF Spartakus Katowice
ŁTS Łabędy Gliwice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze
LKS Strażak II Mikołów
SDK Piekary ¦l±skie
MOSiR CzeladĽ
Energetyk Zabrze
LKS Strażak II Mikołów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
LKS Strażak II Mikołów
MOSiR CzeladĽ
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
Renoma Bryda Katowice
TKKF Spartakus Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
MOSiR CzeladĽ
OSiR Skałka ¦więtochłowice
TKKS Spartakus Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
Renoma Bryda Katowice
Słowian Katowice
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Hajduki II Chorzów
LKS Strażak II Mikołów
LKS Strażak II Mikołów
Renoma Bryda Katowice
Renoma Bryda Katowice
SDK Piekary ¦l±skie
TKKF Spartakus Katowice
TKKF Spartakus Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
Słowian Katowice
64
52
52
51,5
51,5
50
48,5
48
47,5
42,5
42
35,5
33,5
33,5
33
32,5
31
30
27,5
25,5
25
25
23,5
23
22
20,5
20
20
18,5
17
17
15,5
14
14
13
12,5
12,5
10
10
9,5
9,5
9
8,5
8
8
8
6,5
6,5
6
5,5
5
5
5
5
4,5
4
4
4
4
3,5
3,5
3
2,5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
77
77
69,5
77
60
57,5
76
58
70
50,5
54
50,5
68
68,5
44,5
51
54,5
72,5
38,5
25
45
60,5
59
25
37
41,5
47,5
31
36
37,5
15,5
45
55,5
18,5
20,5
36
10,5
33
20
49
18
16,5
12
29,5
30
7,5
13
13
16
5,5
12
30
50,5
13
4
7
11
35,5
7,5
31
38,5
25,5
3
7
12
23
24,5
52
1
1
2
3
3
21
0,5
1
1
1
2
2
2
2
3
4,5
16
32
 

Sezon 2009/2010


II runda
I Liga
X seria: 03.02.10

DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
UKS Hajduki Chorzów
MDK Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków

XI seria: 10.02.10

DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
MUKS Jedynka Pszów
UKS Hajduki Chorzów
LKS Strażak Mikołów
TKKF Michałek Sławków

XII seria: 03.03.10

LKS Strażak Mikołów
MDK Ruda ¦l±ska
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy
TKKF Michałek Sławków

XIII seria: 17.03.10

DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
MUKS Jedynka Pszów
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
TKKF Chorzów
TKKF Michałek Sławków

XIV seria: 31.03.10

MDK Ruda ¦l±ska
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
MUKS Jedynka Pszów

XV seria: 14.04.10

ŁTS Łabędy Gliwice
TKKF Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
UKS Hajduki Chorzów

XVI seria: 28.04.10

DDK Brzeziny ¦l±skie
ŁTS Łabędy Gliwice
LKS Strażak Mikołów
TKKF Chorzów
TKKF Michałek Sławków

XVII seria: 12.05.10

DDK Brzeziny ¦l±skie
UKS Hajduki Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
MDK Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice

XVIII seria: 19.05.10

MUKS Jedynka Pszów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Wolej Bielszowice
UKS Jordan 20 Kochłowice
LKS Strażak Mikołów- UKS Wolej Ruda ¦l±ska
- MUKS Jedynka Pszów
- LKS Strażak Mikołów
- ŁTS Łabędy Gliwice
- TKKF Chorzów- Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska
- ŁTS Łabędy Gliwice
- TKKF Chorzów
- MDK Ruda ¦l±ska- MUKS Jedynka Pszów
- UKS Hajduki Chorzów
- TKKF Chorzów
- Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie- LKS Strażak Mikołów
- MDK Ruda ¦l±ska
- UKS Hajduki Chorzów
- ŁTS Łabędy Gliwice
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska- DDK Brzeziny ¦l±skie
- UKS Hajduki Chorzów
- TKKF Chorzów
- ŁTS Łabędy Gliwice
- TKKF Michałek Sławków- DDK Brzeziny ¦l±skie
- MUKS Jedynka Pszów
- MDK Ruda ¦l±ska
- UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- TKKF Michałek Sławków- UKS Hajduki Chorzów
- MUKS Jedynka Pszów
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska
- MDK Ruda ¦l±ska
- UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska- TKKF Chorzów
- MUKS Jedynka Pszów
- UKS Jordan 20 Ruda ¦l±ska
- LKS Strażak Mikołów
- TKKF Michałek Sławków- DDK Brzeziny ¦l±skie
- TKKF Chorzów
- ŁTS Łabędy Gliwice
- MDK Ruda ¦l±ska
- TKKF Michałek Sławków


 

9:1
2:8
8:2
4:6
0:109:1
9:1
10:0
2:8
3:73:7
2:8
3:7
6:4
0:109:1
9:1
3:7
4:6
3:71:9
5:5
2:8
3:7
8:26:4
3:7
9:1
8:2
10:05:5
6:4
7:3
9:1
4:67:3
7:3
7:3
4:6
10:05:5
8:2
4:6
7:3
10:0

II Liga
XIV seria: 03.02.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
MORiS Chorzów
Renoma Bryda Katowice
SDK Piekary ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin
UKS Hajduki II Chorzów
TKKF Bartek Siemianowice

XV seria: 10.02.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
MOSiR CzeladĽ
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Energetyk Zabrze
SDK Piekary ¦l±skie
UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze
Słowian Katowice

XVI seria: 03.03.10

UKS Leader Katowice
UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze
MORiS Chorzów
Renoma Bryda Katowice
TKKF Spartakus Katowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Hajduki II Chorzów

XVII seria: 10.03.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
TKKF Spartakus Katowice
MORiS Chorzów
Słowian Katowice
UKS Leader Katowice

XVIII seria: 17.03.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
UKS Leader Katowice
Słowian Katowice
TKKF Spartakus Katowice
MOSiR CzeladĽ
TKKF Bartek Siemianowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice

XIX seria: 24.03.10

OSiR Skałka ¦więtochłowice
Energetyk Zabrze
TKKF Bartek Siemianowice
MOSiR CzeladĽ
Słowian Katowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze

XX seria: 31.03.10

MORiS Chorzów
Renoma Bryda Katowice
Energetyk Zabrze
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Hajduki II Chorzów
TKKF Aut Łagisza Będzin
MOSiR CzeladĽ

XXI seria: 14.04.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
TKKF Bartek Siemianowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Energetyk Zabrze
Renoma Bryda Katowice
MORiS Chorzów

XXII seria: 21.04.10

Energetyk Zabrze
Renoma Bryda Katowice
MORiS Chorzów
Słowian Katowice
UKS Leader Katowice
UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze
SDK Piekary ¦l±skie

XXIII seria: 28.04.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
TKKF Aut Łagisza Będzin
TKKF Spartakus Katowice
Słowian Katowice
TKKF Bartek Siemianowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze

XXIV seria: 12.05.10

Renoma Bryda Katowice
MORiS Chorzów
Słowian Katowice
UKS Leader Katowice
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
SDK Piekary ¦l±skie
TKKF Spartakus Katowice

XXV seria: 19.10.10

TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
UKS Leader Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
MORiS Chorzów
Renoma Bryda Katowice

XXVI seria: 26.05.10

ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
UMOSiR CzeladĽ
TKKF Bartek Siemianowice
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Energetyk Zabrze
MORiS Chorzów- Słowian Katowice
- UKS Leader Katowice
- UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze
- Energetyk Zabrze
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- TKKF Spartakus Katowice
- MOSiR CzeladĽ- TKKF Bartek Siemianowice
- UKS Hajduki II Chorzów
- TKKF Spartakus Katowice
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- Renoma Bryda Katowice
- MORiS Chorzów
- UKS Leader Katowice- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- Słowian Katowice
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- Energetyk Zabrze
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- TKKF Bartek Siemianowice- UKS Hajduki II Chorzów
- TKKF Bartek Siemianowice
- Energetyk Zabrze
- Renoma Bryda Katowice
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- SDK Piekary ¦l±skie
- UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze- UKS Quo-vadis Makowszowy Zabrze
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Aut Łagisza Zabrze
- MORiS Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- Energetyk Zabrze
- UKS Hajduki II Chorzów- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- UKS Hajduki II Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- MORiS Chorzów
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Leader Katowice
- SDK Piekary ¦l±skie- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- Słowian Katowice
- UKS Leader Katowice
- UKS Quo-vadis Makowszowy Zabrze
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Bartek Siemianowice
- TKKF Spartakus Katowice- MOSiR CzeladĽ
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Hajduki II Chorzów
- SDK Piekary ¦l±skie
- UKS Quo-vadis Makoszowy Zabrze
- UKS Leader Katowice
- Słowian Katowice- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- UKS Hajduki II Chorzów
- TKKF Bartek Siemianowice
- MOSiR CzeladĽ
- TKKF Spartakus Katowice
- TKKF Aut Łagisza Będzin- SDK Piekary ¦l±skie
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- UKS Leader Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- MORiS Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- OSiR Skałka ¦więtochłowice- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- Energetyk Zabrze
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- UKS Hajduki II Chorzów
- TKKF Bartek Siemianowice
- MOSiR CzeladĽ
- TKKF Aut Łagisza Będzin- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- TKKF Spartakus Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- TKKF Bartek Siemianowice
- Słowian Katowice
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- Energetyk Zabrze- TKKF Spartakus Katowice
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- SDK Piekary ¦l±skie
- UKS Hajduki II Chorzów
- UKS Leader Katowice
- Słowian Katowice
- Renoma Bryda Katowice


 

9:1
3:7
?
8:2
7:3
6:4
7:37:3
7:3
4:6
2:8
10:0
3:7
1:91:9
8:2
2:8
0:10
8:2
6:4
3:79:1
2:8
7:3
10:0
1:9
3:7
7:38:2
1:9
1:9
9:1
10:0
10:0
5:50:10
3:7
10:0
7:3
1:9
9:1
4:60:10
1:9
7:3
2:8
5:5
5:5
6:49:1
8:2
7:3
5:5
3:7
3:7
7:33:7
0:10
7:3
1:9
1:9
3:7
8:29:1
6:4
8:2
2:8
8:2
8:2
3:72:8
8:2
1:9
5:5
9:1
9:1
5:51:9
9:1
2:8
2:8
9:1
7:3
2:88:2
5:5
4:6
8:2
7:3
8:2
9:1


I runda
I Liga
I seria: 21.10.09

DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Chorzów
MDK Ruda ¦l±ska
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska

II seria: 28.10.09

UKS Wolej Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
LKS Strażak Mikołów
MUKS Jedynka Pszów
ŁTS Łabędy Gliwice

III seria: 04.11.09

DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
ŁTS Łabędy Gliwice
MDK Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska

IV seria: 18.11.09

LKS Strażak Mikołów
UKS Hajduki Chorzów
TKKF Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków

V seria: 25.11.09

DDK Brzeziny Piekary
LKS Strażak Mikołów
TKKF Chorzów
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów

VI seria: 09.12.09

UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów
MDK Ruda ¦l±ska
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice

VII seria: 16.12.09

TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
MDK Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice
TKKF Michałek Sławków

VIII seria: 06.01.10

DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
TKKF Chorzów
LKS Strażak Mikołów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska

IX seria: 13.01.10

UKS Hajduki Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
MDK Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
ŁTS Łabędy Gliwice- ŁTS Łabędy Gliwice
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska
- TKKF Michałek Sławków
- MUKS Jedynka Pszów
- LKS Strażak Mikołów- DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
- UKS Hajduki Chorzów
- TKKF Chorzów
- UKS Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- MDK Ruda ¦l±ska- TKKF Michałek Sławków
- UKS Hajduki Chorzów
- TKKF Chorzów
- LKS Strażak Mikołów
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska- DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
- MDK Ruda ¦l±ska
- Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- MUKS Jedynka Pszów
- ŁTS Łabędy Gliwice- MDK Ruda ¦l±ska
- UKS Hajduki Chorzów
- Wolej Ruda ¦l±ska
- TKKF Michałek Sławków
- ŁTS Łabędy Gliwice- DDK Brzeziny Piekar
- UKS Hajduki Chorzów
- TKKF Michałek Sławków
- LKS Strażak Mikołów
- TKKF Chorzów- DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
- Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska
- LKS Strażak Mikołów
- MUKS Jedynka Pszów- MUKS Jedynka Pszów
- UKS Hajduki Chorzów
- MDK Ruda ¦l±ska
- TKKF Michałek Sławków
- ŁTS Łabędy Gliwice- DDK Brzeziny Piekary ¦l±skie
- TKKF Chorzów
- Jordan 20 Kochłowice Ruda ¦l±ska
- LKS Strażak Mikołów
- UKS Wolej Ruda ¦l±ska


 

6:4
6:4
10:0
2:8
5:54:6
2:8
2:8
10:0
7:38:2
4:6
3:7
7:3
2:81:9
8:2
6:4
4:6
7:39:1
5:5
8:2
5:5
10:02:8
5:5
10:0
6:4
1:95:5
9:1
4:6
8:2
0:106:4
4:6
4:6
9:1
4:63:7
6:4
4:6
0:10
7:3

II Liga
I seria: 07.10.09

Bartek Siemianowice ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice
TKKF Spartakus Katowice

II seria: 14.10.09

Słowian Katowice
MORiS Chorzów
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
Renoma Bryda Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze
TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie

III seria: 21.10.09

TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice
TKKF Spartakus Katowice
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka

IV seria: 28.10.09

Słowian Katowice
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
Renoma Bryda Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze
TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin

V seria: 04.11.09

SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice
TKKF Spartakus Katowice
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
MORiS Chorzów

VI seria: 18.11.09

Słowian Katowice
Renoma Bryda
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze
TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie

VII seria: 25.11.09

OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice
TKKF Spartakus Katowice
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze

VIII seria: 02.12.09

Słowian Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze
TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice

IX seria: 09.12.09

MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice
TKKF Spartakus Katowice
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
MORiS Chorzów
UKS Quo-Vadis Makoszowy
Renoma Bryda Katowice

X seria: 16.12.09

Słowian Katowice
Energetyk Zabrze
TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ

XI seria: 06.01.10

UKS Leader Katowice
TKKF Spartakus Katowice
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
SDK Piekary ¦l±skie
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
Renoma Bryda Katowice
UKS Hajduki II Chorzów

XII seria: 13.01.10

Słowian Katowice
TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
UKS Leader Katowice

XIII seria: 20.01.10

TKKF Spartakus Katowice
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
MORiS Chorzów
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
Renoma Bryda Katowice
UKS Hajduki II Chorzów
Energetyk Zabrze- Słowian Katowice
- Energetyk Zabrze
- UKS Hajduki II Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- MORiS Chorzów
- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Leader Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Aut Łagisza Będzin- Słowian Katowice
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
- Energetyk Zabrze
- UKS Hajduki II Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- MORiS Chorzów- MORiS Chorzów
- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Leader Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- SDK Piekary ¦l±skie- Słowian Katowice
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
- Energetyk Zabrze
- UKS Hajduki II Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- MORiS Chorzów
- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Leader Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- OSiR Skałka ¦więtochłowice- Słowian Katowice
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
- Energetyk Zabrze
- MORiS Chorzów
- Renoma Bryda Katowice- Renoma Bryda Katowice
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- MORiS Chorzów
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Leader Katowice
- MOSiR CzeladĽ- Słowian Katowice
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
- Energetyk Zabrze
- UKS Hajduki II Chorzów- UKS Hajduki II Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- MORiS Chorzów
- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- TKKF Spartakus Katowice
- UKS Leader Katowice- Słowian Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- MORiS Chorzów
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie
- Energetyk Zabrze- Energetyk Zabrze
- UKS Hajduki II Chorzów
- Renoma Bryda Katowice
- UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
- MORiS Chorzów
- ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
- TKKF Spartakus Katowice- Słowian Katowice
- UKS Leader Katowice
- MOSiR CzeladĽ
- OSiR Skałka ¦więtochłowice
- SDK Piekary ¦l±skie
- TKKF Aut Łagisza Będzin
- TKKF Bartek Siemianowice ¦l±skie


 

 
10:0
8:2
6:4
9:1
7:3
7:3
6:43:7
1:9
7:3
0:10
5:5
4:6
5:59:1
7:3
9:1
5:5
10:0
7:3
7:37:3
3:7
0:10
8:2
2:8
6:4
5:58:2
4:6
9:1
5:5
10:0
9:1
2:83:7
0:10
3:7
0:10
5:5
6:4
4:67:3
6:4
4:6
6:4
7:3
8:2
10:010:0
5:5
6:4
6:4
3:7
5:5
4:69:1
7:3
5:5
7:3
1:9
8:2
1:95:5
10:0
8:2
8:2
5:5
2:8
6:49:1
7:3
10:0
8:2
4:6
0:10
5:56:4
7:3
10:0
8:2
7:3
4:6
2:810:0
9:1
0:10
6:4
9:1
4:6
3:7 

 

Tabela I Ligi

 
Klasyfikacja Końcowa
Lp.   Drużyna M P m.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
---
9.
10.
  DDK Brzeziny ¦l±skie
UKS Hajduki Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
ŁTS Łabędy Gliwice
TKKF Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
Jordan 20 Kochłowice - baraż
---------------------------------------------------
MDK Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
18
18
18
18
18
18
18
18
---
18
18
31
30
28
24
23
15
12
8
---
6
3
131 : 49
124 : 56
126 : 54
93 : 87
115 : 65
86 : 94
78 : 102
59 : 121
------------
59 : 121
29 : 151


 
 Baraże o I Ligę:
 Jordan 20 Kochłowice         -
TKKF Spartakus Katowice   7:3
 TKKF Spartakus Katowice  - Jordan 20 Kochłowice          3:7
 Jordan 20 Kochłowice utrzymał się w lidze, ale ostatecznie
 wycofał się z rozgrywek w sezonie w 2010/2011, a jego miejsce
 zaj±ł TKKF Spartakus Katowice.

 

Tabela II Ligi

Klasyfikacja Końcowa
Lp.   Drużyna M P m.p.
1.
2.

---
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
  ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
SDK Piekary ¦l±skie

---------------------------------------------------
TKKF Spartakus Katowice - baraż
Bartek Siemianowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
MOSiR CzeladĽ
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
UKS Hajduki II Chorzów
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Leader Katowice
MORiS Chorzów
Energetyk Zabrze
Słowian Katowice
Renoma-Bryda Katowice
26
26

---
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
47
40

---
40
39
39
38
23
22
21
20
14
12
9
0
201 : 59
171 : 89

------------
179 : 81
177 : 83
164 : 96
164 : 95
130 : 130
124 : 136
125 : 135
113 : 147
93 : 167
93 : 167
70 : 190
15 : 245

 

I Liga - Klasyfikacja końcowa
Lp. zawodnik drużyna pkt il.m. sety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Krupa Sebastian
Balawajder Bogusław
Fomin Jurij
Żoł±dek Paweł
Dudek Robert
Richta Marian
Kasperski Adam
Strzałka Marian
Nowakowski Witold
Olszyna Zbigniew
Romik Wojciech
Balawajder Jacek
Adamczyk Andrzej
Serwata Rafał
Tomecki Laurent
Kotwica Dawid
Sołtysiak Jerzy
Bartu¶ Dawid
Suchoplujew Marian
Górka Leszek
Kowalczyk Lech
Wolny Marek
Kaczorek Marek
Maraszkiewicz Ryszard
Cyrta Mariusz
Wajda Wojciech
Kołodziejczyk Janusz
Miszka Stefan
Sasin Krystian
Staniczek Adam
Wilaszek Grzegorz
Wolny Michał
Noparlik Adam
Walotek Krzysztof
Kołodziejczyk Marian
Romik Eugeniusz
Ciężkowski Eryk
Szydło Jarosław
Kapica Mirosław
Leszczyna Paweł
Dwojak Robert
Sajdak Marek
Wdowiak Piotr
Wróbel Krzysztof
Kozak Bogusław
Żukowski Marek
Kowalski Janusz
Rogoń Bronisław
Teluk Tadeusz
Stolarek Piotr
Żłobecki Łukasz
Łucko¶ Janusz
Budziński Marian
Pachla Rafał
Klimczak Michał
Kaczmarek Ryszard
UKS Hajduki Chorzów
MUKS Jedynka Pszów
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Chorzów
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
ŁTS Łabędy Gliwice
ŁTS Łabędy Gliwice
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
DDK Brzeziny ¦l±skie
MUKS Jedynka Pszów
LKS Strażak Mikołów
LKS Strażak Mikołów
UKS Jordan 20 Ruda ¦l±ska
UKS Hajduki Chorzów
UKS Jordan 20 Ruda ¦l±ska
MDK Ruda ¦l±ska
MDK Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów
TKKF Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
MDK Ruda ¦l±ska
MUKS Jedynka Pszów
TKKF Michałek Sławków
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
LKS Strażak Mikołów
LKS Strażak Mikołów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
UKS Jordan 20 Ruda ¦l±ska
TKKF Michałek Sławków
TKKF Chorzów
DDK Brzeziny ¦l±skie
ŁTS Łabędy Gliwice
UKS Jordan 20 Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
ŁTS Łabędy Gliwice
MDK Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice
TKKF Michałek Sławków
TKKF Michałek Sławków
TKKF Chorzów
MDK Ruda ¦l±ska
LKS Strażak Mikołów
MDK Ruda ¦l±ska
ŁTS Łabędy Gliwice
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
DDK Brzeziny ¦l±skie
TKKF Michałek Sławków
LKS Strażak Mikołów
TKKF Michałek Sławków
UKS Hajduki Chorzów
UKS Wolej Ruda ¦l±ska
56
51
50,5
50
45,5
43
42,5
41,5
40,5
40
30,5
30
30
28
27
25,5
22
21
19,5
18
16
15,5
14
13,5
13,5
13
10,5
9
9
8,5
7,5
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0
0
0
0
0
63
63
56
61,5
61,5
63
57,5
52,5
44,5
59,5
56
48
56
47,5
62
48,5
57,5
52,5
52,5
31
40,5
47
22
16,5
31,5
16
31
13
52,5
38,5
19,5
10
17
33,5
12
5
25
43,5
6
14
22
26
19,5
3,5
3
6
6
15,5
18
19
1,5
1
6,5
9
11
15
 

 

II LIGA - Klasyfikacja końcowa
Lp. zawodnik drużyna pkt il.m. sety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

94.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
Steuer Rudolf
Baron Mariusz
Kopiec Leon
Wzi±tek Kazimierz
Nowak Paweł
Białoń Bronisław
Biaduń Antoni
Noworolnik Adrian
Kazek Zygmunt
Wilk Piotr
Majka Krzysztof
Klaus Marcin
Wyrzykowski Artur
Wandas Tadeusz
Joniec Jerzy
Wichary Zygfryd
Mnich Marek
Olesiak Jacek
Przychodzień Zenon
Skirzyński Dariusz
Wyskiel Tadeusz
Rdest Ryszard
Dworski Damian
Keler Antoni
Pilny Andrzej
Radło Sławomir
Domeradzki Zdzisław
Noworzyn Henryk
Kazek Kazimierz
Gaudyn Tadeusz
Widera Krzysztof
Dec Zbigniew
Okwiek Dawid
Magrowski Sebastian
Jarosz Andrzej
Gruca Henryk
Zegar Grzegorz
Magiera Kazimierz
Ćwik Roman
Szczupak Stanisław
Ryczko Janusz
Guzik Jan
Borowczak Mirosław
Lechowski Tadeusz
Zemła Piotr
Mieszko Witold
Kubas Kazimierz
Skop Bogusław
Bartoń Aleksander
Magrowski Dawid
Słota Stefan
Żurek Mariusz
Sztajer Włodzimierz
Ochman Mateusz
Horzela Grzegorz
Kozak Waldemar
Sadłoń Jerzy
Ku¶ Andrzej
Krajewski Daniel
Szewerda Krzysztof
Krawiec Eugeniusz
Ptak Dawid
Filipek Daniel
Maj Zdzisław
Jaskólski Józef
Seget Michał
Olszówka Józef
Juraszek Wojciech
Nobis Lucjan
Żelechowski Iwo
Olewiński Józef
WoĽniak Tadeusz
Walaszek Henryk
Rafa Jerzy
Widurski Ryszard
Luksa Krzysztof
Bohl Ernest
¦wi±tek Piotr
Kotwica Dawid
Kuchna Witold
Bzdak Bartłomiej
Maca Marek
Jeleń Norbert
Wilczyński Michał
Musik Ireneusz
Pabiańczyk Andrzej
Kuczera Kamil
Kansy Marian
Maniecki Edward
Wrona Mieczysław
Łuczak Adam
Ruszkiewicz Adam
Maniecki Sebastian
Szmalenberg Andrzej
Stefankiewicz Stefan
Sacher Rudolf
Guzik Gzregorz
Maniecki Mariusz
Wahl Rafał
Maniecki Jacek
Bryda Grzegorz
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
SDK Piekary ¦l±skie
TKKF Spartakus Katowice
TKKF Spartakus Katowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
UKS Hajduki II Chorzów
MOSiR CzeladĽ
Bartek Siemianowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
Bartek Siemianowice
MOSiR CzeladĽ
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
UKS Leader Katowice
Bartek Siemianowice
TKKF Spartakus Katowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
UKS Leader Katowice
MORiS Chorzów
Słowian Katowice
MOSiR CzeladĽ
Energetyk Zabrze
OSiR Skałka ¦więtochłowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
MORiS Chorzów
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
Bartek Siemianowice
SDK Piekary ¦l±skie
Energetyk Zabrze
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
UKS Leader Katowice
MORiS Chorzów
Słowian Katowice
Bartek Siemianowice
SDK Piekary ¦l±skie
Energetyk Zabrze
UKS Leader Katowice
Energetyk Zabrze
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Słowian Katowice
SDK Piekary ¦l±skie
SDK Piekary ¦l±skie
UKS Hajduki II Chorzów
SDK Piekary ¦l±skie
SDK Piekary ¦l±skie
MOSiR CzeladĽ
MORiS Chorzów
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
TKKF Aut Łagisza Będzin
SDK Piekary ¦l±skie
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
Renoma Bryda Katowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
Słowian Katowice
Energetyk Zabrze
Bartek Siemianowice
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
MOSiR CzeladĽ
SDK Piekary ¦l±skie
OSiR Skałka ¦więtochłowice
TKKF Aut Łagisza Będzin
UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze
Energetyk Zabrze
TKKF Aut Łagisza Będzin
Słowian Katowice
Renoma Bryda Katowice
Bartek Siemianowice
UKS Hajduki II Chorzów
OSiR Skałka ¦więtochłowice
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
OSiR Skałka ¦więtochłowice
SDK Piekary ¦l±skie
UKS Hajduki II Chorzów
TKKF Aut Łagisza Będzin
UKS Hajduki II Chorzów
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
Renoma Bryda Katowice
MORiS Chorzów
UKS Hajduki II Chorzów
UKS Hajduki II Chorzów
Renoma Bryda Katowice
UKS Leader Katowice
Bartek Siemianowice
Renoma Bryda Katowice
UKS Leader Katowice
Renoma Bryda Katowice
Renoma Bryda Katowice
Renoma Bryda Katowice
Renoma Bryda Katowice
81,5
78,5
71,5
69,5
68,5
64,5
60,5
57
48
47
46,5
46,5
42,5
41,5
41
38
38
36
35
35
33,5
32
31,5
31,5
30,5
30
29,5
27,5
25,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23
22,5
22
21
19,5
17
17
16
15
14,5
14
12,5
10,5
10,5
10
10
9,5
9,5
9
8
7,5
6
6
6
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1,5
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
91
91
91
86
78
87,5
80
74,5
66
83
80,5
65
48,5
75
48,5
78
57
59
65
79,5
55,5
63
79
43
48
67
62,5
42
30
33,5
60
61
67,5
69
51,5
65
74
24,5
41,5
49
63
45,5
47,5
12,5
24,5
66,5
12,5
24,5
13
18,5
9,5
12
62
7,5
8
9
9,5
14,5
22
70
5,5
6,5
30,5
5
12
8,5
16,5
3
5
6,5
7
8
12
14
33,5
57
2
3
3
6
21
3,5
2,5
3
4
7,5
30
1
1
1,5
3
3
3,5
3,5
4
8
9
10
15
48
 

 

 

Legenda: M - ilo¶ć rozegranych spotkań, P - zdobyte punkty, m - bilans małych meczy


Powrót