Logo
Regulamin

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów - na sezon 2012/2013 r.


1. Cel
Celem Śląskiej Ligi jest popularyzacja tenisa stołowego jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwo i podnoszenie poziomu sportowego.

2. Organizator
Śląska Liga prowadzona pod patronatem Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach oraz Ślaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.

3. Uczestnictwo
Prawo startu w rozgrywkach mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek, przy czym uprawnieni do gry oprócz zawodników nigdy nie stowarzyszonych w klubach są:
- zawodnicy, którzy ukończyli 40 lat i są dalej czynnymi zawodnikami PZTS, ale reprezentują ten sam klub sportowy;
- zawodnicy poniżej 40 lat, którzy byli zrzeszeni w PZTS i mają co najmniej roczną przerwę w rozgrywkach. Okres takiej przerwy liczy się od dnia 1 lipca z wyjątkiem gdy klub uległ rozwiązaniu i zawodnik od tej pory nie uczestniczył w rozgrywkach PZTS - wówczas okres rocznej przerwy liczy się od daty rozwiązania klubu;
- zawodnicy poniżej 18 roku życia, którzy mają wykupioną licencję okresową w PZTS, ale nie zależą do żadnego klubu sportowego biorącego udział w rozgrywkach drużynowych organizowanych przez PZTS (czyli rozgrywki Ekstraklasy, I, II, III, i IV ligi zawodowej).
W lidze nie mogą występować zawodnicy grający w ligach zagranicznych. Prawo startu mogą oni nabyć po spełnieniu w/w warunków. Obcokrajowcy mogą występować w Śląskiej Lidze tylko wówczas jeżeli spełniają warunki odpowiadające przepisom PZTS i opisane powyżej.
Dodatkowych zawodników można zgłosić w trakcie sezonu ligowego z wyjątkiem sytuacji gdy do zakończenia rozgrywek ligowych pozostały 2 ligowe kolejki.

4. Ubezpieczenie
Zawodnicy występujący w Śląskiej Lidze są ubezpieczeni od NW przez KSR TKKF Spartakus w Katowicach.

5. Przepisy
Rozgrywki Śląskiej Ligi prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy i regulaminy PZTS. Wyjątek stanowią:
- dopuszczenie do gry rakietek dostępnych w ogólnej sprzedaży bez oznakowania, ale z zachowaniem dwóch różnych kolorów okładzin

6. Forma rozgrywek
Podstawowymi formami rozgrywek Śląskiej Ligi są:
- rozgrywki I Ligi - 10 drużyn - system dwurundowy;
- rozgrywki II Ligi - 16 drużyn - system dwurundowy, przy czym zespoły II ligi podzielone są na dwie grupy: grupę A i grupę B; po I rundzie 4 najlepsze zespoły z każdej grupy trafią do "grupy silniejszej", a pozostałe zagrają w grupie słabszej.
- rozgrywki Pucharu Ligi - 26 drużyn - system pucharowy (przegrywający odpada)
- Indywidualne Mistrzostwa Ligi w kategorii open - system do dwóch porażek, z wyjątkiem jednego finału z przodu, gra podwójna - system pucharowy.
W meczu ligowym rozgrywa się 9 gier singlowych oraz 1 grę deblową. Grę deblową rozgrywa się po pierwszej serii tj. po trzech kolejnych pojedynkach singlowych. Począwszy od gry deblowej w meczu mogą występować zawodnicy rezerwowi. Gramy do trzech wygranych setów do 11.
W meczu pucharowym gra się do czterech wygranych pojedynków, 6 gier singlowych gra podwójna.

7. Klasyfikacje
Oprócz klasyfikacji drużynowych prowadzone będą również:
- klasyfikacja na najlepszego zawodnika I i II ligi,

8. Awanse i spadki
Do I Ligi awansują zespoły, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w "grupie silniejszej". Trzeci zespół z
"grupy silniejszej" zagra baraż o I Ligę z ósmym zespołem I ligi. Zespoły, które zajmą dwa ostatnie miejsce w I Lidze zostaną zdegradowane do II Ligi. Ósmy zespół I Ligi będzie grał baraż z trzecią drużyną II Ligi.
O kolejności miejsc w tabeli końcowej decyduje suma zdobytych dużych punktów (2 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę). W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn o kolejności decyduje bilans bezpośrednich pojedynków pomiędzy zainteresowanymi. Jeżeli wynik pojedynków jest remisowy to w dalszej kolejności decydują: sety, małe punkty (piłeczki) pomiędzy zainteresowanymi.

9. Inne postanowienia
- protokoły z rozegranych meczy przesyła gospodarz meczu na adres:
Śląski Związek Tenisa Stołowego
Kaczyński Jan
  ul. Bogucicka 2/1a
  40-227 Katowice
- mecze rozgrywa się wg ustaleń podanych do terminarza rozgrywek i charakterystyk poszczególnych zespołów w dniach podanych przez gospodarza meczu;
- maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie meczu wynosi 30 minut (dotyczy zarówno gości jak i gospodarzy);
- drużyny przystępują do meczu w pełnych 3-osobowych składach, przy czym dopuszczalne jest rozpoczęcie meczu w składzie 2-osobowym pod warunkiem, że skład drużyny niekompletnej zostanie uzupełniony w ciągu 30 minut od regulaminowego czasu. Jeżeli to nie nastąpi drużyna niekompletna przegrywa mecz walkowerem. Nie dotyczy to sytuacji gdy drużyna niekompletna czekała już 30 minut od regulaminowego rozpoczęcia meczu i nie uzupełniła składu. Wówczas drużyna niekompletna również przegrywa mecz walkowerem;
- jeżeli zawodnik rezerwowy dojedzie na mecz po rozpoczęciu meczu, to może on zagrać w spotkaniu, ale po zakończeniu całej serii gier (czyli: po trzech grach pojedynczych, po deblu, po sześciu grach pojedynczych);
- drużyna, która przystąpiła do gry z zawodnikiem nieuprawnionym przegrywa mecz walkowerem po weryfikacji meczu;
- 3 mecze oddane walkowerem bez uzasadnienia powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek;
- dwie ostatnie kolejki spotkań na wszystkich szczeblach rozgrywek należy rozegrać zgodnie z terminarzem ligi i nie można ich przekładać na późniejszy termin;
- w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek w I rundzie wszystkie mecze z tą drużyną zostaną anulowane. Jeżeli natomiast drużyna wycofała się w II rundzie rozgrywek zostaną anulowane tylko mecze II rundy;
- w przypadku gdy z rozgrywek I Ligi wycofa się jedna drużyna, to ostatni zespół nie spada bezpośrednio do II Ligi, lecz gra baraż z drugim zespołem II Ligi o prawo gry w I Lidze w następnym sezonie. W przypadku, gdy z I Ligi wycofają się 2 drużyny, wówczas nikt nie spada, a prawo gry w I Lidze uzyskują dwa pierwsze zespoły II Ligi;
- składka członkowska na sezon 2012/2013 roku wynosi 150 zł (I liga), 120 zł (II liga) od każdej drużyny;
- zawodnik który w danym cyklu rozgrywek rozegrał trzy mecze w drużynie wyższej klasy nie ma już prawa do gry w tym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy;
- obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz w meczach przełożonych z danej kolejki na inny termin (termin ligowy-tydzień kalendarzowy od poniedziałku do niedzieli)

10. Kierownictwo Ligi
Działalnością Śląskiej Ligi kieruje społecznie 6-cio osobowy zespół w składzie:
- Kaczyński Jan - Przewodniczący
- Guzik Jan - Sekretarz
- Krupa Sebastian - Członek zarządu
- Jaskólski Józef - Członek zarządu
- Kołodziejczyk Marian - Członek zarządu
Zarząd Ligi w w/w składzie podlega organizatorowi Śląskiej Ligi Amatorów.

11. Postanowienia końcowe
- zdarzenia i sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie rozpatruje i rozstrzyga Zarząd Ligi;
- wszelkie informacje, odwołania i protesty należy kierować na adres:
  Śląski Związek Tenisa Stołowego
  ul. Bogucicka 2/1a
  40-227 Katowice

Katowice, dnia 01.09.2012 r.


Powrót