Logo
Nasze Życie

Włochy - 12.09.-20.09.2002 r.

Dar życia

Ojciec Święty Jan Paweł II