Logo
Regulamin Grand Prix Śląska Amatorów w Tenisie Stołowym

Regulamin - Chorzów - 2020


VIII EDYCJA  GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW
W TENISIE STOŁOWYM


CEL TURNIEJU:
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników oraz wyłonienie najlepszych zawodników  w naszym regionie.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w 4 terminach: marzec, kwiecień-maj, październik i listopad. Pierwszy turniej rozegrany zostanie w niedzielę 1 marca 2020 roku, a ostatni 21 listopada 2020 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie, przy ulicy Św. Piotra 9a.
Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach.

UCZESTNICTWO:
W kategoriach mogą wziąć udział:
- amatorzy, którzy nie ukończyli 40 lat i nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach PZTS,
- amatorzy, którzy co najmniej od 2 lat nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS,
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy nie grają wyżej niż w III lidze (obowiązuje 2 letnia przerwa w rozgrywkach I i II ligi),
- zawodnicy UKS Chorzów.

KATEGORIE WIEKOWE:
Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach:

- Kategoria A    - Zawodnicy do 18 lat (rocznik 2002 i młodsi),
- Kategoria B    - Zawodnicy 19-45 lat (rocznik 1975-2001),
- Kategoria C    - Zawodnicy pow. 45 lat (rocznik 1974 i starsi),
- Kategoria D    - Kobiety (zawody zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej 4 zawodniczki).
- Kategoria E    - Amatorzy nie zrzeszeni w PZTS i zawodnicy zrzeszeni w PZTS do III ligi (open),

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody rozegrane zostaną system mieszanym (grupowo-pucharowym) do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku małej ilości zawodników.
W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.

ROZSTAWIENIE:
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg zeszłorocznego cyklu Grand Prix.

WPISOWE DO ZAWODÓW:
- wpisowe do zawodów wynosi 15 zł za pierwszą kategorię i 10 zł za drugą kategorię, dla młodzieży szkolnej za każdą kategorię wpisowe wynosi 5 zł.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU:

do 10.00        - potwierdzenia udziału w turnieju,
10.10             - losowanie gier,    
10.15             - rozpoczęcie gier w kategoriach A, B, D,
10.45             - rozpoczęcie gier w kategoriach C,
12.00             - rozpoczęcie gier w kategorii E,                  
14.00-15.00    - zakończenie zawodów - wręczenie nagród.    

NAGRODY:
W każdym turnieju dla  najlepszych  3 zawodników, w każdej kategorii wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe lub karty podarunkowe.
Po zakończeniu całego cyklu dla trzech najlepszych zawodników przewidziane są pamiątkowe puchary.
Jeżeli po zakończeniu cyklu dwóch lub więcej zawodników będzię miało taką samą liczbę punktów to o kolejności decyduje:
- większa ilość rozegranych turniejów,
- wyższe miejsca zajęte w poszczególnych turniejach,
- stosunek bezpośrednich spotkań w poszczególnych turniejach,
- wyższe miejsce zdobyte w finałowym turnieju,
- losowanie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia główny i Organizator zawodów!

ORGANIZATORZY:
UKS „Chorzów”
UM Chorzów


Powrót