Logo
Regulamin Turnieju Top-16 Amatorów w Tenisie Stołowym

Regulamin - Chorzów - 2020


XV EDYCJA  TURNIEJU TOP-16 AMATORÓW
W TENISIE STOŁOWYM


CEL TURNIEJU:
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników oraz wyłonienie najlepszych zawodników  w naszym regionie.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane 11 listopada 2020 roku
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9a.
Turniej zostanie przeprowadzony na 8 stołach - eliminacje, 6 stołów - gry pucharowe.

UCZESTNICTWO:
W kategoriach mogą wziąć udział:
- zawodnicy UKS „Chorzów”,
- amatorzy, którzy nie ukończyli 40 lat i nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach PZTS,
- amatorzy, którzy co najmniej od 2 lat nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS,
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy ukończyli 40 lat i nie grają wyżej niż w III lidze (obowiązuje 2 letnia przerwa w rozgrywkach I i II ligi).

KATEGORIE WIEKOWE:
- turniej dzieci i młodzieży do 18 lat - bez podziału na kategorie wiekowe,
- turniej w  kategorii open (wszyscy chętni)

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody rozegrane zostaną system mieszanym (grupowo-pucharowym) do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku małej lub zbyt dużej ilości zawodników.
Mecz finałowy rozegrany zostanie do 4 wygranych setów.
W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.
Każdy z uczestników ma zagwarantowane rozegranie przynajmniej 4 spotkań w turnieju.

ROZSTAWIENIE:
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg Komputerowego Rankingu Amatorów.

OPŁATA STARTOWA DO ZAWODÓW:
- wpisowe do zawodów dla dorosłych wynosi 20 zł, dla młodzieży szkolnej wpisowe wynosi 5 zł.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU:

do 9.50        - potwierdzenia udziału w turnieju,
9.50             - losowanie gier,    
10.10           - rozpoczęcie gier grupowych
11.30           - rozpoczęcie gier w systemie pucharowym          
13.30-14.00 - zakończenie zawodów - wręczenie pucharów i upominków.    

NAGRODY:
Dla zwycięzcy przewidziany jest puchar, a dla najlepszych sześciu zawodników w kategorii open ufundowane zostaną nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia główny i Organizator zawodów!
Zawody zostaną rozegrane w reżimie sanitarnym zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby Covid - 19 bez udziału publiczności i z limitowanym wejściem na halę.

ORGANIZATORZY:
UKS „Chorzów”
UM Chorzów


Powrót