Logo
Regulamin Grand Prix Śląska Amatorów w Tenisie Stołowym

Regulamin - Chorzów - 2022


X EDYCJA  GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW
W TENISIE STOŁOWYM


CEL TURNIEJU:
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników oraz wyłonienie najlepszych zawodników  w naszym regionie.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w 4 terminach: 27 luty, 30 kwiecień, 25 wrzesień i 22 październik 2022 roku (terminy mogą ulec zmianie). Pierwszy turniej rozegrany zostanie w niedzielę 27 lutego 2022 roku, a ostatni w październiku 2022 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie, przy ulicy Św. Piotra 9a.
Turniej zostanie przeprowadzony na 8-9 stołach.

UCZESTNICTWO:
W kategoriach mogą wziąć udział:
- amatorzy, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS,
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, bez ograniczeń ligowych,
- zawodnicy UKS Chorzów.

KATEGORIE WIEKOWE:
Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach:

- Kategoria A    - Zawodnicy do 18 lat (rocznik 2004 i młodsi),
- Kategoria B    - Kobiety (zawody zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej 4 zawodniczki).
- Kategoria C    - Zawodnicy 19-45 lat (rocznik 1977-2003),
- Kategoria D    - Zawodnicy pow. 45 lat (rocznik 1976 i starsi),

- Kategoria
E    - Kategoria open + Amatorzy

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody rozegrane zostaną system mieszanym (grupowo-pucharowym) do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku małej ilości zawodników.
W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.

ROZSTAWIENIE:
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg Klasyfikacji Końcowej poprzedniego cyklu Turniejów o Grand Prix rozegranego w 2021 roku.
Po pierwszym turnieju GP zawodnicy zostają rozstawieni wg aktualnych wyników z poprzednich turniejów.


WPISOWE DO ZAWODÓW:
- wpisowe do zawodów wynosi 20 zł za pierwszą kategorię i 10 zł za kolejną kategorię, dla młodzieży szkolnej wpisowe wynosi 5 zł.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU:

do 9.30        - potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii A i C,
  9.30             - losowanie gier,    
  9.35             - rozpoczęcie gier w kategoriach A i C,
10.00             - potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii B
10.05             - rozpoczęcie gier w kategoriach B,
11.00             - potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii D,
11.05             - rozpoczęcie gier w kategorii D,
12.15             - 
potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii E,                 
12.20             - rozpoczęcie gier w kategorii E,
14.30-15.00    - zakończenie zawodów - wręczenie nagród.    

NAGRODY:
W każdym turnieju dla  najlepszych 3 zawodników, w każdej kategorii wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe lub karty podarunkowe.
Po zakończeniu całego cyklu dla trzech najlepszych zawodników przewidziane są pamiątkowe puchary.
Jeżeli po zakończeniu cyklu dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą liczbę punktów to o kolejności decyduje:
- wyższe miejsca zajęte w poszczególnych turniejach,
- stosunek bezpośrednich spotkań w poszczególnych turniejach,
- większa ilość rozegranych turniejów,
- wyższe miejsce zdobyte w finałowym ostatnim turnieju,
- losowanie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia główny i Organizator zawodów!

ORGANIZATORZY:
UKS „Chorzów”
UM Chorzów


Powrót