Logo
Regulamin Grand Prix Śląska Amatorów w Tenisie Stołowym

Regulamin - Chorzów - 2023


XI EDYCJA  GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW
W TENISIE STOŁOWYM


CEL TURNIEJU:
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników oraz wyłonienie najlepszych zawodników  w naszym regionie.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w 5-6 terminach: 25 luty, 11 marzec, 16 kwietnia, 30 wrzesień, ? październik i ewentualnie ? listopad 2023 roku (terminy mogą ulec zmianie). Pierwszy turniej rozegrany zostanie w sobotę 25 lutego 2023 roku, a ostatni w listpadzie 2023 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie, przy ulicy Św. Piotra 9a.
Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach.

UCZESTNICTWO:
W kategoriach mogą wziąć udział:
- amatorzy, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS,
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, bez ograniczeń ligowych,
- zawodnicy UKS Chorzów.

KATEGORIE WIEKOWE:
Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach:

- Kategoria A    - Zawodnicy do 18 lat (rocznik 2005 i młodsi),
- Kategoria B    - Kobiety (zawody zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej 4 zawodniczki).
- Kategoria C    - Zawodnicy 19-45 lat (rocznik 1978-2004),
- Kategoria D    - Zawodnicy pow. 45 lat (rocznik 1977 i starsi),

- Kategoria
E    - Kategoria open + Amatorzy

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody rozegrane zostaną system mieszanym (grupowo-pucharowym) do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku małej lub dużej ilości zawodników.
W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.

ROZSTAWIENIE:
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg Klasyfikacji Końcowej poprzedniego cyklu Turniejów o Grand Prix rozegranego w 2022 roku.
Po pierwszym turnieju GP zawodnicy zostają rozstawieni wg aktualnych wyników z poprzednich turniejów.


WPISOWE DO ZAWODÓW:
- wpisowe do zawodów wynosi 20 zł za pierwszą kategorię i 10 zł za kolejną kategorię, dla młodzieży szkolnej wpisowe wynosi 5 zł.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU:

do 9.30        - potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii A, B i C,
  9.30             - losowanie gier,    
  9.35             - rozpoczęcie gier w kategoriach A i C,
10.00             - potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii B,
10.10             - rozpoczęcie gier w kategoriach B,
11.00             - potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii D,
11.05             - rozpoczęcie gier w kategorii D,
12.00             - 
potwierdzenia udziału w turnieju w kategorii E,                 
12.10             - rozpoczęcie gier w kategorii E,
14.30-15.00    - zakończenie zawodów - wręczenie nagród.    

NAGRODY:
W każdym turnieju dla  najlepszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej przewidziany jest pamiątkowy puchar. Po zakończeniu całego cyklu dla trzech najlepszych zawodników przewidziane są pamiątkowe puchary, a dla sześciu najlepszych zawodników w każdej kategorii zostaną ufundowane nagrody rzeczowe w postaci bonów podarunkowych i sprzętu sportowego. Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą cztery najlepsze turnieje każdego zawodnika.
Jeżeli po zakończeniu cyklu dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą liczbę punktów to o kolejności decyduje:
- wyższe miejsca zajęte w poszczególnych turniejach,
- stosunek bezpośrednich spotkań w poszczególnych turniejach,
- większa ilość rozegranych turniejów,
- wyższe miejsce zdobyte w finałowym ostatnim turnieju,
- losowanie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia główny i Organizator zawodów!

ORGANIZATORZY:
UKS „Chorzów”
UM Chorzów


Powrót