Logo
Regulamin Grand Prix Śląska Amatorów w Tenisie Stołowym

Regulamin - Chorzów - 2024


XII EDYCJA  GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW
W TENISIE STOŁOWYM


CEL TURNIEJU:
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników oraz wyłonienie najlepszych zawodników  w naszym regionie.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w 6 terminach: 18 luty, 10 marzec, 20 kwietnia, 7 wrzesień, 5 październik i 16 listopad 2024 roku (terminy mogą ulec zmianie). Pierwszy turniej rozegrany zostanie w niedzielę 18 lutego br. roku, a ostatni w listpadzie 2024 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie, przy ulicy Św. Piotra 9a.
Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach.

UCZESTNICTWO:
W kategoriach mogą wziąć udział:
- amatorzy, którzy nie ukończyli 40 lat i nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach PZTS,
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy nie ukończyli 40 lat i nie grają wyżej niż w III lidze.
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy ukończyli 40 lat i nie grają wyżej niż w II lidze.

KATEGORIE WIEKOWE:
Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach:
- Kategoria A    - Zawodnicy do 18 lat (rocznik 2006 i młodsi),
- Kategoria B    - Zawodnicy 19-45 lat (rocznik 1979-2005),
- Kategoria C    - Zawodnicy pow. 45 lat (1978 i starsi),
- Kategoria D    - Kobiety open (bez podziału na wiek),
- Kategoria E    - Amatorzy nie zrzeszeni w PZTS i zawodnicy zrzeszeni do II ligi,

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody w kategoriach wiekowych rozegrane zostaną system do dwóch przegranych meczów do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju lub połączenia kategorii w przypadku małej ilości zawodników. W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.

ROZSTAWIENIE:
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg wyników poprzednich turniejów z cyklu Grand Prix Śląska Amatorów.

WPISOWE DO ZAWODÓW:
- wpisowe do zawodów wynosi 20 zł za pierwszą kategorię, 10 zł za drugą kategorię, dla młodzieży szkolnej wpisowe wynosi 5 zł.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJÓW:
do 9.25    - potwierdzenia udziału w turnieju,
  9.25       - losowanie gier,  
  9.30       - rozpoczęcie gier w kategoriach B,
10.00       - rozpoczęcie gier w kategoriach A,
11.0
0       - rozpoczęcie gier w kategoriach D,
12.00       - rozpoczęcie gier w kategorii E,    
13.30       - rozpoczęcie gier w kategoriach C,       
15.30-16.00 - zakończenie zawodów.   

NAGRODY:
Dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii w poszczególnych turniejach ufundowane zostaną drobne nagrody rzeczowe.
Dla najlepszych sześciu zawodników w całym cyklu turniejów ufundowane zostaną puchary (miejsca 1-3) i nagrody rzeczowe.
Do Klasyfikacji Generalnej liczą się cztery najlepsze wyniki każdego zawodnika z sześciu rozegranych turniejów Grand Prix.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia główny i Organizator zawodów!

ORGANIZATORZY:
UKS „Chorzów”
UM Chorzów


Powrót