Logo
XIV Memoriał im. Jana Szeji

Siemianowice - ZSZ - 07-08.05.2005 r.1/8       kategoria do 30 lat
Buchta Łukasz - wolny los    
Magrowski Dawid - Klimczak Michał 3:0  
Kotwica Dawid - Magrowski Sebastian 3:0  
Luksa Piotr - Słapek Adrian 3:2  
Okwiek Adrian - wolny los    
Eliasz Adrian - Białowąs Katarzyna 3:0  
Ogrodnik Mateusz - Hypa Artur 3:0  
Okwiek Dawid - wolny los    


 

1/4       kategoria do 30 lat
Magrowski Dawid - Buchta Łukasz 3:0  
Kotwica Dawid - Luksa Piotr 3:0  
Eliasz Adrian - Okwiek Adrian 3:0  
Ogrodnik Mateusz - Okwiek Dawid 3:0  


półfinał       kategoria do 30 lat
Kotwica Dawid - Magrowski Dawid 3:1  
Eliasz Adrian - Ogrodnik Mateusz 3:0  


finał       kategoria do 30 lat
Eliasz Adrian - Kotwica Dawid 3:2 6:11, 8:11, 11:7, 11:5, 11:6


o miejsca 9-12       kategoria do 30 lat
Słapek Adrian - Magrowski Sebastian 2:0  


o miejsca 7-8       kategoria do 30 lat
Klimczak Michał - Okwiek Dawid 2:0  
Słapek Adrian - Okwiek Adrian 2:0  
Białowąs Katarzyna - Luksa Piotr 2:0  
Hypa Artur - Buchta Łukasz 2:0  


o miejsca 5-6       kategoria do 30 lat
Klimczak Michał - Słapek Adrian 2:0  
Białowąs Katarzyna - Hypa Artur 2:0  


o miejsca 3-4       kategoria do 30 lat
Magrowski Dawid - Klimczak Michał 2:0  
Białowąs Katarzyna - Ogrodnik Mateusz 3:2  


o 3 miejsce       kategoria do 30 lat
Białowąs Katarzyna - Magrowski Dawid 3:1  
for runda       kategoria do 45 lat
Krupa Sebastian - Borowski Jan 3:1  
Kaczorek Marek - Słomiany Jacek 3:1  


1/4       kategoria do 45 lat
Krupa Sebastian - Fomin Jurij 3:0  
Kasperski Adam - Król Bogusław 3:1  
Kaczorek Marek - Makowski Mirosław 3:0  
Cieluszke Rafał - Patucha Emil 3:0  


półfinał       kategoria do 45 lat
Krupa Sebastian - Kasperski Adam 3:1 13:11, 14:12, 11:13, 12:10
Kaczorek Marek - Cieluszke Rafał 3:0 11:9, 11:5, 11:6


finał       kategoria do 45 lat
Krupa Sebastian - Kaczorek Marek 3:0 11:6, 11:6, 11:7


o miejsca 7-8       kategoria do 45 lat
Borowski Jan - Makowski Mirosław 2:0  
Słomiany Jacek - Fomin Jurij 2:1  


o miejsca 5-6       kategoria do 45 lat
Borowski Jan - Patucha Emil 2:0  
Słomiany Jacek - Król Bogusław 2:0  


o miejsca 3-4       kategoria do 45 lat
Kasperski Adam - Borowski Jan 2:0 vo
Słomiany Jacek - Cieluszke Rafał 2:0  


o 3 miejsce       kategoria do 45 lat
Kasperski Adam - Słomiany Jacek 3:0  
1/8       kategoria do 60 lat
Lewczuk Mirosław - Makowski Janusz 3:1  
Kaptur Wojciech - Luksa Krzysztof 3:0  
Sokołowski Janusz - Kowalczyk Lech 3:0  
Świątek Piotr - Konowoł Jadwiga 3:0  
Głód Andrzej - Wolny Michał 3:1  
Kosek Krzysztof - Świątek Mirosław 3:1  
Wolny Marek - Picheń Leon 3:0  
Kołodziejczyk Marian - Ćwik Roman 3:1  


1/4       kategoria do 60 lat
Lewczuk Mirosław - Kaptur Wojciech 3:0  
Sokołowski Janusz - Świątek Piotr 3:0  
Głód Andrzej - Kosek Krzysztof 3:1  
Kołodziejczyk Marian - Wolny Marek 3:0  


półfinał       kategoria do 60 lat
Sokołowski Janusz - Lewczuk Mirosław 3:2  
Kołodziejczyk Marian - Głód Andrzej 3:2  


finał       kategoria do 60 lat
Kołodziejczyk Marian - Sokołowski Janusz 3:0 11:6, 11:7, 11:5


 

o miejsca 9-12       kategoria do 60 lat
Ćwik Roman - Picheń Leon 2:0  
Świątek Mirosław - Wolny Michał 2:0  
Wilk Piotr - Kowalczyk Lech 2:0  
Makowski Janusz - Luksa Krzysztof 2:0  


o miejsca 7-8       kategoria do 60 lat
Ćwik Roman - Świątek Piotr 2:0  
Świątek Mirosław - Kaptur Wojciech 2:0  
Wilk Piotr - Wolny Marek 2:0  
Makowski Janusz - Kosek Krzysztof 2:0  


o miejsca 5-6       kategoria pow. 60 lat
Świątek Mirosław - Ćwik Roman 2:0  
Wilk Piotr - Makowski Janusz 2:1  


o miejsca 3-4       kategoria pow. 60 lat
Głód Andrzej - Świątek Mirosław 2:0  
Lewczuk Mirosław - Wilk Piotr 2:0  


o 3 miejsce       kategoria pow. 60 lat
Lewczuk Mirosław - Głód Andrzej 2:1 6:11, 11:5, 13:11 

1/4       kategoria pow. 60 lat
Stefankiewicz Stefan - wolny los    
Kazek Zygmunt - Mrozik Franciszek 3:0  
Szwab Antoni - Wichary Zygfryd 3:1  
Jaskólski Józef - wolny los    


półfinał       kategoria pow. 60 lat
Kazek Zygmunt - Stefankiewicz Stefan 3:0  
Jaskólski Józef - Szwab Antoni 3:0  


finał       kategoria pow. 60 lat
Kazek Zygmunt - Jaskólski Józef 3:0   

 

o miejsca 3-4       kategoria pow. 60 lat
Szwab Antoni - Mrozik Franciszek 2:0  
Stefankiewicz Stefan - Wichary Zygfryd 2:0  


o 3 miejsce       kategoria pow. 60 lat
Stefankiewicz Stefan - Szwab Antoni 3:1  

 


 

1/16       kategoria open
Makowski Janusz - Patucha Emil 3:0  
Głód Andrzej - Lewczuk Mirosław 3:2  
Słomiany Jacek - Luksa Piotr 3:0  
Fomin Jurij - Świątek Mirosław 3:0  
Kołodziejczyk Marian - Jaskólski Józef 3:1  
Sokołowski Janusz - Picheń Leon 3:0  
Eliasz Adrian - Hypa Artur 3:0  
Kasperski Adam - Cieluszke Rafał 3:0  
Kaptur Wojciech - Wichary Zygfryd 3:1  
Kosek Krzysztof - Szwab Antoni 3:0  
Wolny Michał - Mrozik Franciszek 3:0  
Różalski Henryk - Magrowski Dawid 3:1  
Świątek Piotr - Konowoł Jadwiga 3:1  
Kaczorek Marek - Hojnacki Jerzy 3:1  
Król Bogusław - Gaudyn Tadeusz 3:0  
Krupa Sebastian - Borowski Jan 3:0  


1/8       kategoria open
Makowski Janusz - Głód Andrzej 3:2  
Fomin Jurij - Słomiany Jacek 3:1  
Kołodziejczyk Marian - Sokołowski Janusz 3:2  
Eliasz Adrian - Kasperski Adam 3:0  
Kaptur Wojciech - Kosek Krzysztof 3:1  
Różalski Henryk - Wolny Michał 3:1  
Kaczorek Marek - Świątek Piotr 3:1  
Krupa Sebastian - Król Bogusław 3:2  


ćwierćfinał       kategoria open
Fomin Jurij - Makowski Janusz 3:0  
Eliasz Adrian - Kołodziejczyk Marian 3:0  
Różalski Henryk - Kaptur Wojciech 3:0  
Krupa Sebastian - Kaczorek Marek 3:1  


półfinał       kategoria open
Eliasz Adrian - Fomin Jurij 3:0 11:6, 11:9, 11:8
Różalski Henryk - Krupa Sebastian 3:1 11:3, 6:11, 11:7, 14:12


finał       kategoria open
Eliasz Adrian - Różalski Henryk 3:1 11:7, 8:11, 11:6, 11:8


 

o miejsca 13-16       kategoria open
Lewczuk Mirosław - Król Bogusław 2:0  
Świątek Mirosław - Świątek Piotr 2:1  
Wolny Michał - Jaskólski Józef 2:0  
Cieluszke Rafał - Kosek Krzysztof 2:0  
Kasperski Adam - Stefankiewicz Stefan 2:0  
Sokołowski Janusz - Magrowski Dawid 2:1  
Słomiany Jacek - Hojnacki Jerzy 2:0  
Głód Andrzej - Borowski Jan 2:0  

 

o miejsca 9-12       kategoria open
Lewczuk Mirosław - Świątek Mirosław 2:0  
Cieluszke Rafał - Wolny Michał 2:0  
Kasperski Adam - Sokołowski Janusz 2:1  
Słomiany Jacek - Głód Andrzej 2:0  

 

o miejsca 7-8       kategoria open
Lewczuk Mirosław - Kołodziejczyk Marian 2:0  
Makowski Janusz - Cieluszke Rafał 2:0  
Kasperski Adam - Kaczorek Marek 2:1  
Słomiany Jacek - Kaptur Wojciech 2:0  

 

o miejsca 5-6       kategoria open
Lewczuk Mirosław - Makowski Janusz 2:0  
Kasperski Adam - Słomiany Jacek 2:0  


o miejsca 3-4       kategoria open
Lewczuk Mirosław - Krupa Sebastian 2:1  
Fomin Jurij - Kasperski Adam 2:1  

 

o 3 miejsce       kategoria open
Lewczuk Mirosław - Fomin Jurij 2:1  
1/4       gra podwójna
Głód Andrzej
Eliasz Adrian
- Jaskólski Józef
Gaudyn Tadeusz
3:0  
Różalski Henryk
Sokołowski Janusz
- Ogrodnik Mateusz
Magrowski Dawid
3:0  
Lewczuk Mirosław
Fomin Jurij
- Król Bogusław
Krupa Sebastian
3:0  
Świątek Mirosław
Słomiany Jacek
- Hypa Artur
Słapek Adrian
3:0  


półfinał       gra podwójna
Różalski Henryk
Sokołowski Janusz
- Głód Andrzej
Eliasz Adrian
3:0  
Lewczuk Mirosław
Fomin Jurij
- Świątek Mirosław
Słomiany Jacek
3:0  


finał       gra podwójna
Różalski Henryk
Sokołowski Janusz
- Lewczuk Mirosław
Fomin Jurij
3:0 11:8, 11:6, 11:7

 

 

o miejsca 7-8       kategoria open
Świątek Piotr
Cieluszke Rafał
- Hypa Artur
Słapek Adrian
2:0  
Jaskólski Józef
Gaudyn Tadeusz
- Buchta Łukasz
Magrowski Sebastian
2:0  


o miejsca 5-6       kategoria open
Król Bogusław
Krupa Sebastian
- Świątek Piotr
Cieluszke Rafał
2:0  
Jaskólski Józef
Gaudyn Tadeusz
- Ogrodnik Mateusz
Magrowski Dawid
2:0  


o miejsca 3-4       kategoria open
Król Bogusław
Krupa Sebastian
- Głód Andrzej
Eliasz Adrian
2:0  
Świątek Mirosław
Słomiany Jacek
- Jaskólski Józef
Gaudyn Tadeusz
3:2  


o 3 miejsce       kategoria open
Król Bogusław
Krupa Sebastian
- Świątek Mirosław
Słomiany Jacek
3:1 3:11, 11:7, 13:11, 11:7
Klasyfikacja końcowa
Kategoria do 30 lat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Eliasz Adrian
Kotwica Dawid
Białowąs Katarzyna
Magrowski Dawid
Ogrodnik Mateusz
Klimczak Michał
Hypa Artur
Słapek Adrian
Luksa Piotr
Okwiek Dawid
Buchta Łukasz
Okwiek Adrian
Magrowski Sebastian
KS Unia Ząbkowice
UKS Hajduki Chorzów
?
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
Słowian Katowice
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
x
153
x
128
102
100
94
92
68
67
66
65
60
Kategoria do 45 lat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Krupa Sebastian
Kaczorek Marek
Kasperski Adam
Słomiany Jacek
Borowski Jan
Cieluszke Rafał
Król Bogusław
Patucha Emil
Fomin Jurij
Makowski Mirosław
UKS Hajduki Chorzów
Jedynka Pszów
UKS Hajduki Chorzów
Siemion Siemianowice
Pionier Jastrzębie
Bartek Siemianowice
UKS Hajduki Chorzów
Jaworzno
TKKF Chorzów
Katowice
180
162
153
135
108
106
99
97
72
71
Kategoria do 60 lat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kołodziejczyk Marian
Sokołowski Janusz
Lewczuk Mirosław
Głód Andrzej
Wilk Piotr
Świątek Mirosław
Makowski Janusz
Ćwik Roman
Wolny Marek
Kaptur Wojciech
Kosek Krzysztof
Świątek Piotr
Kowalczyk Lech
Wolny Michał
Luksa Krzysztof
Picheń Leon
Konowoł Jadwiga
Różalski Henryk
Gaudyn Tadeusz
Hojnacki Jerzy
TKKF Chorzów
MOSiR Czeladź
TKKF Chorzów
Orkan Chruszczobród
TKKF Chorzów
Siemion Siemianowice
Jedynka Pszów
MORiS Chorzów
UKS Wolej Bielszowice
Relaks Wodzisław Śląski
Chrzanów
Bartek Siemianowice
MORiS Chorzów
UKS Wolej Bielszowice
Słowian Katowice
Siemianowice
Skoczów
MOSiR Czeladź
Bartek Siemianowice
Bielsko-Biała
190
171
162
143
114
112
105
103
76
75
74
73
67
66
65
64
48
47
46
45
Kategoria pow. 60 lat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kazek Zygmunt
Jaskólski Józef
Stefankiewicz Stefan
Szwab Antoni
Wichary Zygfryd
Mrozik Franciszek
MOSiR Czeladź
Bartek Siemianowice
Bartek Siemianowice
Relaks Wodzisław Śląski
Siemion Siemianowice
Relaks Wodzisław Śląski
140
126
119
105
84
82
Kategoria open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Eliasz Adrian
Różalski Henryk
Lewczuk Mirosław
Fomin Jurij
Krupa Sebastian
Kasperski Adam
Makowski Janusz
Słomiany Jacek
Kołodziejczyk Marian
Kaczorek Marek
Cieluszke Rafał
Kaptur Wojciech
Świątek Mirosław
Sokołowski Janusz
Głód Andrzej
Wolny Michał
Król Bogusław
Stefankiewicz Stefan
Hojnacki Jerzy
Kosek Krzysztof
Świątek Piotr
Magrowski Dawid
Borowski Jan
Jaskólski Józef
Patucha Emil
Hypa Artur
Luksa Piotr
Szwab Antoni
Konowoł Jadwiga
Mrozik Franciszek
Gaudyn Tadeusz
Picheń Leon
Luksa Krzysztof
Wichary Zygfryd
Wolny Marek
KS Unia Ząbkowice
MOSiR Czeladź
TKKF Chorzów
TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
Jedynka Pszów
Siemion Siemianowice
TKKF Chorzów
Jedynka Pszów
Bartek Siemianowice
Relaks Wodzisław Śląski
Siemion Siemianowice
MOSiR Czeladź
Orkan Chruszczobród
UKS Wolej Bielszowice
UKS Hajduki Chorzów
Bartek Siemianowice
Bielsko-Biała
Chrzanów
Bartek Siemianowice
UKS Hajduki Chorzów
Pionier Jastrzębie
Bartek Siemianowice
Jaworzno
UKS Hajduki Chorzów
Słowian Katowice
Relaks Wodzisław Śląski
Skoczów
Relaks Wodzisław Śląski
Bartek Siemianowice
Siemianowice
Słowian Katowice
Siemion Siemianowice
UKS Wolej Bielszowice
x
279
263
232
186
184
170
168
124
123
122
121
108
107
106
105
78
77
76
75
74
73
72
71
62
61
60
59
58
57
56
55
31
30
29
Gra podwójna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Różalski Henryk / Sokołowski Janusz
Lewczuk Mirosław / Fomin Jurij
Król Bogusław / Krupa Sebastian
Świątek Mirosław / Słomiany Jacek
Głód Andrzej / Eliasz Adrian
Jaskólski Józef / Gaudyn Tadeusz
Świątek Piotr / Cieluszke Rafał
Ogrodnik Mateusz / Magrowski Dawid
Buchta Łukasz / Magrowski Dawid
Hypa Artur / Słapek Adrian
MOSiR Czeladź
TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
Siemion Siemianowice
Orkan Chruszczobród / KS Unia Ząbkowice
Bartek Siemianowice
Bartek Siemianowice
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
 


 

Klasyfikacja medalowa
lp drużyna 1-2-3 st
1.
2.
3.

5.
6.
MOSiR Czeladź
KS Unia Ząbkowice
TKKF Chorzów
UKS Hajduki Chorzów
Bartek Siemianowice
Jedynka Pszów
2-2-0
2-0-0
1-1-2
1-1-2
0-1-1
0-1-0
A
Z
A
A
A
A


 

 

Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca gier | UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy
Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja

 

Powrót