Logo
Wyniki turniejów

Wyniki turniejów amatorskich rozgrywanych w roku 2004/2023ROK 2004
styczeń
+ Grand Prix Rudy Śląskiej
+
Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa - Gimnazjum
+
Drużyn. Mistrzostwa Chorzowa SP
+
I Grand Prix Pszowa
+
Turniej Noworoczny w Sosnowcu
luty
+ II Grand Prix Pszowa
+
Mistrzostwa Śląska Weteranów
+
III Grand Prix Bielsko-Białej
marzec
+ III Grand Prix Pszowa
+
Eliminacje rejonowe Gimnazjum
+
Turniej o Puchar Prezyd. Sławkowa
+
Turniej Wiosenny
+
IV Grand Prix Bielsko-Białej
+
I Grand Prix Chorzowa
+
IV Grand Prix Pszowa
+
Finał Mistrzostw Śląska Weteranów
+
Mistrz. Województwa Nauczycieli
+
II Grand Prix Chorzowa
kwiecień
+ III Grand Prix Chorzowa
+
Turniej Wielkanocny
+
Turniej Wielkanocny w UKS
+
VIII Ind. Mistrzostwa UKS Seniorów
+
VII Turniej Top-16 Amatorów
maj
+ IV Mistrzostwa Zagłębia
+
Turniej z okazji Dni Pszowa
+
XIII Memoriał im. Jana Szeji
+
V Grand Prix Bielsko-Białej
+
Turniej Masters 64 Amatorów
czerwiec
+ 46. Wojewódzki Zlot TKKF
+
Otwarte Mistrzostwa Siemianowic
+
Turnieje Klasyfikacyjne UKS
+
VIII Młodzieżowe Mistrzostwa UKS
wrzesień
+ Mistrzostwa Polski Nauczycieli
+
Otwarte Mistrzostwa Chorzowa
październik
+ I Grand Prix Chorzowa
+
Mistrzostwa Chorzowa Szkół    Ponadgimnazjalnych
+
II Grand Prix Chorzowa
+
Grand Prix Siemianowic
+
Eliminacje Turnieju Miast - Chorzów
+
III Drużyn. Mistrzostwa Śląska UKS
+
III Indywid. Mistrzostwa Śląska UKS
+
Eliminacje Turnieju Miast -
   
Wodzisław Śląski
listopad
+ I WTK Weteranów
+
Indywidualny Turniej Miast (finał)
+
Turniej Niepodległości
+
III Grand Prix Chorzowa
+
XXII Drużynowy Turniej Miast (finał)
+
Turniej Barbórkowy - Pszów
grudzień
+ Turnieje Klasyfikacyjne UKS
+
Turniej Barbórkowy
+
I Grand Prix Gorzyc
+
Turniej Print Cycero Cup
+
Turniej Świąteczny - UKS Hajduki
+
II Grand Prix Gorzyc
+
Turniej Świąteczny - MORiS
+
Turniej Świąteczny - Wieluń
ROK 2005
styczeń
+ Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa
   
Szkół Gimnazjalnych
+
I Grand Prix Pszowa
+
III Grand Prix Gorzyc
+
I i II Grand Prix Bielsko-Białej
+
Turniej o Puchar Prezesa ZM TKKF
+
I i II Grand Prix Gaszowic
+
II Grand Prix SP nr 22 w Chorzowie
luty
+ III Grand Prix Gaszowic
+ III Grand Prix SP nr 22 w Chorzowie
+ Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa    Szkół Podstawowych
+ III Grand Prix Bielsko-Białej
+
II Grand Prix Pszowa
+ III Grand Prix Pszowa
marzec
+ IV Grand Prix Gaszowic
+ Turniej o Puchar Prezyd. Sławkowa
+ IV Grand Prix Pszowa
+ IV Grand Prix SP nr 22 w Chorzowie
kwiecień
+ I Indywid. Mistrzostwa Chorzowa
+
I Grand Prix Chorzowa
+
VIII turniej Top-16 Amatorów
+ II Grand Prix Chorzowa
+
Otwarte Mistrzostwa Siemianowic
maj
+ XIV Memoriał im. Jana Szeji
+ V Grand Prix SP nr 22 w Chorzowie
+ IX Mistrzostwa UKS Seniorów
+ III Grand Prix Chorzowa
czerwiec
+ XIII Turniej w Puławach
+ Turniej z okazji Dni Pszowa
+ Turniej Masters w SP nr 22
+ II Indywidualne Mistrzostwa ZSI
+ 47. Wojewódzki Zlot TKKF
+ IV i V Grand Prix Bielsko-Białej
+ IX Młodzieżowe Mistrzostwa UKS
+
Turnieje Klasyfikacyjne UKS
wrzesień
+ Turniej Solidarności
październik
+ Otwarte Mistrzostwa Chorzowa
+ Mistrzostwa Chorzowa Szkół
   Ponadgimnazjalnych
+
I Grand Prix Energetyka
+ Eliminacje Turnieju Miast - Chorzów
+ I Grand Prix Chorzowa
listopad
+ I Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ XXIII Drużynowy Turniej Miast (finał)
+ Turniej Niepodległości
+ Turniej Niepodległości - Skałka
+ II Grand Prix Chorzowa
+ I Grand Prix Mikołowa
+
XXIII Indywidualny Turniej Miast
+ III Grand Prix Chorzowa
+ II Grand Prix ZSI w Chorzowie
+
Turniej Barbórkowy - Pszów
grudzień
+ Turniej Barbórkowy - Siemianowice
+ III Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ Turniej Świąteczny - UKS Hajduki
+ Turniej Świąteczny - MORiS
ROK 2006
styczeń
+ I Grand Prix Wodzisławia Śląskiego
+ IV Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa
   
Szkół Gimnazjalnych
+ Mistrzostwa Polski Nauczycieli
luty
+ III Grand Prix Gaszowic
+ V Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa    Szkół Podstawowych
+ II Turniej o Puchar Prezesa ZM TKKF
+
III Grand Prix Wodzisławia Śląskiego
marzec
+ I Grand Prix Świętochłowic
+
IV Grand Prix Wodzisławia Śląskiego
+
III Turniej o Puchar Miasta Sławkowa
+
I Grand Prix Chorzowa
+ I Grand Prix Pszowa
+
VI Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ Eliminacje Rejonowe Szkół
  
Podstawowych
+ XIV Mistrzostwa Województwa
  
Pracowników Oświaty
+
V Grand Prix Wodzisławia Śląskiego
+ II Grand Prix Świętochłowic
+
II Grand Prix Pszowa
kwiecień
+ III Grand Prix Świętochłowic
+ II Grand Prix Chorzowa
+ VII Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ III Grand Prix Pszowa
+ Turniej Wielkanocny w UKS
+ Otwarte Mistrzostwa Siemianowic
+ IV Grand Prix Świętochłowic
+
IV Grand Prix Pszowa
+ Indywidualne Mistrzostwa Ligi
maj
+ XV Memoriał im. Jana Szeji
+ I Ogólnopolski Turniej Weteranów
+ IX turniej Top-16 Amatorów
+ I Grand Prix Rudy Śląskiej
+ II Ind. Mistrzostwa Chorzowa
+ III Mistrzostwa ZSI
+ 48. Wojewódzki Zlot TKKF
czerwiec
+ X Mistrzostwa UKS Seniorów
+ Turniej z okazji Dni Pszowa
+ Turniej Solidarności
+ X Młodzieżowe Mistrzostwa UKS
+ Turnieje Klasyfikacyjne UKS
wrzesień
+ I Grand Prix Świętochłowic
+ II Grand Prix Świętochłowic
+ Mistrzostwa Polski Nauczycieli
+ Otwarte Mistrzostwa Chorzowa
październik
+ Mistrzostwa Chorzowa Szkół
   Ponadgimnazjalnych - Dziewczęta
+ III Grand Prix Świętochłowic
+ Mistrzostwa Chorzowa Szkół
   Ponadgimnazjalnych - Chłopcy
+ IV Grand Prix Świętochłowic
+
III Turniej o Puchar Prez. ZMTKKF
+ I Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ III Grand Prix Chorzowa
listopad
+ Turniej Masters Grand Prix Skałka
+ XXIV Indywidualny Turniej Miast
+ II Grand Prix ZSI w Chorzowie
+
Turniej Niepodległości
+ Eliminacje rejonowe Szkół
  
Ponadgimnazjalnych
+ XXIV Drużynowy Turniej Miast - Finał
+ Turniej Niepodległości - Skałka
+ IV Grand Prix Chorzowa
+ I Grand Prix Mikołowa
grudzień
+ Turniej Barbórkowy - Siemianowice
+ III Grand Prix ZSI w Chorzowie
+
Turniej Barbórkowy - Pszów
+ II Grand Prix Mikołowa
+ Turniej Świąteczny - UKS Hajduki
+
Turniej Świąteczny - MORiS
+ Turniej Sylwestrowy
ROK 2007
styczeń
+ III Grand Prix Mikołowa
+ I Grand Prix Pszowa
+ Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa  
  
Gimnazjum
+ IV Grand Prix ZSI w Chorzowie
+ IV Grand Prix Mikołowa
luty
+ I Grand Prix Chorzowa
+ V Grand Prix Mikołowa
+
II Grand Prix Pszowa
+ Turnieje Wakacyjne - Skałka
marzec
+ VI Grand Prix Mikołowa
+
II Grand Prix Chorzowa
+ III Grand Prix Pszowa
+ Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa    Szkół Podstawowych
+ I Grand Prix Świętochłowic
+ IV Grand Prix Pszowa