Regulamin - SLA

Śląska Liga Amatorów
Land Art
Przejdź do treści
Informacje
Regulamin Śląskiej Ligi Amatorów w Tenisie Stołowym - sezon 2018/2019
1. Organizatorzy.
a) Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach (dalej w uproszczeniu jako ŚlZTS),
b) Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach,
c) Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach.

2. Cel i przepisy.
2.1. Współzawodnictwo drużynowe i indywidualne, podnoszenie poziomu sportowego oraz popularyzacja tenisa stołowego.
2.2. W ramach rozgrywek Śląskiej Ligi Amatorów (dalej w uproszczeniu jako ŚLA) obowiązują przepisy ustanowione przez Polski Związek Tenisa Stołowego (dalej w uproszczeniu jako PZTS), ŚlZTS oraz przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF), z uwzględnieniem różnic wynikających z niniejszego regulaminu.

3. Uczestnictwo.
3.1. W rozgrywkach ŚLA  mogą uczestniczyć kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (zwane dalej w uproszczeniu jako „klub”).
3.2. W rozgrywkach ŚLA nie jest wymagana licencja sportowa PZTS.
3.3. Prawo startu w ŚLA posiadają wyłącznie:
a) Zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni do udziału w rozgrywkach w karcie ewidencyjnej, którzy potwierdzają własnoręcznym podpisem ważność badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach sportowych w dyscyplinie tenis stołowy.
b) Zawodnicy amatorzy i zawodniczki amatorki nie posiadający licencji okresowych zawodnika wystawionej przez PZTS przez co najmniej 2 lata (ostatnia licencja okresowa w sezonie 2015/2016 lub wcześniejszym). Nie dotyczy to posiadania wyłącznie wystawionej przez PZTS licencji okresowej zawodnika weterana.
c) Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje PZTS  urodzeni w 1978 lub starsi biorący udział w rozgrywkach wyczynowych (organizowanych przez PZTS lub okręgowy związek tenisa stołowego zrzeszony w PZTS) na poziomie co najwyżej III ligi.
d) Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje PZTS, urodzeni w 1968 i starsi biorący udział  w rozgrywkach wyczynowych - bez ograniczeń.
3.4. Zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1978 i młodsi, którzy w poprzednich sezonach posiadali licencją okresową PZTS mogą występować w ŚLA pod warunkiem wymaganej przerwy dwóch pełnych sezonów w rozgrywkach organizowanych przez PZTS.
3.5. Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje PZTS mogą reprezentować wyłącznie ten sam klub w rozgrywkach wyczynowych i ŚLA.

4. Ubezpieczenie.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki występujący w Śląskiej Lidze Amatorów są ubezpieczeni w zakresie NNW przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
5. Sprzęt sportowy.
5.1. Mecze Śląskiej Ligi Amatorów rozgrywane są piłkami tzw. trzygwiazdkowymi (oznaczenie: ***), chyba, że obie drużyny wspólnie podejmą inną decyzję przed każdym meczem.
5.2. W sezonie 2018/2019 we wszystkich ligach mecze będę rozgrywane piłkami plastikowymi.
5.3. Dopuszcza się do gry rakietki lub osobno - deski i okładziny - bez oznaczenia ITTF, ale z zachowaniem wymaganych kolorów okładzin, tj. czarnego i czerwonego. Nie dopuszcza się rakietek z dwoma okładzinami w tym samym kolorze.

6. Liczba drużyn uczestniczących w rozgrywkach i system rozgrywek.
6.1.1. I liga ŚLA w sezonie 2018/2019 składa się z 10 drużyn.
6.2. II liga ŚLA składa się z 10 drużyn.
6.3.  III liga ŚLA składa się z 15 drużyn podzielonych na grpę północną i grupę południową.
6.4. Rozgrywki I i II ligi ŚLA są prowadzone w systemie dwurundowym, metodą „każdy z każdym” w obydwu rundach. Gospodarze pierwszych meczów rewanże grają na wyjeździe.
6.5 Rozgrywki III ligi ŚLA są prowadzone w systemie dwurundowym, metodą „każdy z każdym” w obydwu rundach. Gospodarze pierwszych meczów rewanże grają na wyjeździe. Po rozegraniu wszystkich spotkań najlepsze dwa zespoły w grupie południowej i północnej rozegrają mecze o awans do II ligi w tzw. "final four". Z zaliczeniem dwumeczu 1 i 2 drużyny z każdej grupy.

7. Zasady dotyczące rozgrywania meczu.
7.1. Mecz składa się z 9 gier pojedynczych i jednej gry podwójnej oraz jest rozgrywany według klucza:
1) A-X,
2) B-Y,
3) C-Z,
4) Gra podwójna,
5) B-X,
6) A-Z,
7) C-Y,
8) B-Z,
9) C-X,
10) A-Y
gdzie A, B, C to zawodnicy drużyny  gospodarzy, a X, Y, Z to zawodnicy drużyny gości.
7.2. Po rozegraniu pierwszej serii gier pojedynczych, począwszy od gry podwójnej mogą być wprowadzeni zawodnicy rezerwowi, przy czym zawodnik zmieniony nie ma prawa powrotu do dalszego udziału w meczu.

8. Klasyfikacje.
8.1. W ramach rozgrywek ŚLA prowadzona jest klasyfikacja punktowa drużynowa i klasyfikacja punktowa indywidualna.
8.1. Klasyfikacja punktacja drużynowa (tzw. ranking drużynowy) ustalana jest według następujących zasad:
8.1.1. Drużyna uzyskuje:
1) za zwycięstwo w meczu - 2 punkty,
2) za remis - 1 punkt,
3) za porażkę - 0 punktów,
8.1.2. O kolejności drużyn decydują wyniki zamieszczone w tabeli uwzględniające sumę zdobytych punktów.
8.1.3. W przypadku 2 drużyn posiadających jednakową liczbę punktów w tabeli - o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniej rywalizacji.
8.1.4. W przypadku 3 i więcej drużyn posiadających jednakową liczbę punktów tworzy się dodatkową tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów ligowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w której o zajętym miejscu decydują kolejno: liczba punktów, stosunek gier wygranych do przegranych, stosunek setów wygranych do przegranych oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
8.2. Klasyfikacja punktowa indywidualna (tzw. ranking indywidualny) uwzględnia za zwycięstwo w pojedynku indywidualnym - 1 punkt, za porażkę - 0 punktów.
8.2.1. W przypadku 2 zawodników posiadających jednakową liczbę punktów w tabeli - o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniej rywalizacji.
8.2.2. W przypadku 3 i więcej zawodników posiadających jednakową liczbę punktów tworzy się dodatkową tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami, w której o zajętym miejscu decydują kolejno: liczba zwycięstw, stosunek setów wygranych do przegranych oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
8.2.3. Do rankingu indywidualnego zaliczane są punkty zawodnika lub zawodniczki  zdobyte w meczu w grze pojedynczej oraz w meczu wygranym walkowerem, w przypadku wpisania do protokołu danych dotyczących 2 lub 3 zawodników lub zawodniczek.  

9. Awanse i spadki.
9.1. Zespoły, które w I lidze ŚLA zajmą miejsca 9 i 10 spadają do II ligi, natomiast drużyna z miejsca 8, rozgrywa dwumecz barażowy z 3 zespołem II ligi. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół z II ligi.
9.2. Zespoły, które w II lidze zajęły miejsca 1 i 2 uzyskują bezpośredni awans do I ligi, zespoły II ligi z miejsc 9 i 10 spadają do III ligi, natomiast drużyna z 8 miejsca II ligi rozgrywa dwumecz barażowy z 3 zespołem III ligi. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół z III ligi.
9.3. Drużyny III ligi z 1 i 2 miejsca awansują bezpośrednio do II ligi.

10. Inne postanowienia dotyczące rozgrywek.
10.1. Miejsce i czas rozegrania meczu ustala się w oparciu o  informacje podane w terminarzu rozgrywek i charakterystyce poszczególnych drużyn według obowiązującego harmonogramu.
10.2. Maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie meczu wynosi 30 min (dotyczy zarówno gości jak i gospodarzy).
10.3. Trzy mecze oddane walkowerem bez uzasadnionej przyczyny powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek.
10.4. Mecz, w którym wystąpił zawodnik lub zawodniczka nieuprawnieni do gry (osoba nie ujęta w zgłoszeniu lub która rozegrała w tym samym tygodniu mecz w innym zespole tego samego klubu) weryfikowany jest jako walkower i nie jest zaliczany do liczby meczy oddanych walkowerem, które nie eliminują drużyny z rozgrywek.
10.5. Ten sam Klub może zgłosić do rozgrywek ŚLA dwie lub więcej drużyn.
10.5.1. W razie zgłoszenia przez klub dwie lub więcej drużyn w jednej lidze, przed rozpoczęciem rozgrywek należy zgłosić oddzielne imienne składy tych drużyn.
10.5.2. Zawodnik lub zawodniczka zgłoszeni do składu jednej drużyny nie może występować w drugiej drużynie tego samego klubu w tej samej lidze.
10.5.3.  Zawodnik lub zawodniczka tego samego klubu, którzy rozegrali w wyższej lidze 3 lub więcej meczy, tracą prawo gry w niższej lidze.
10.5.4. W niższej lidze może wystąpić zawodnik lub zawodniczka ze składu drużyny występującej w wyższej lidze, z wyjątkiem reprezentanta drużyny z wyższej ligi z tzw. „pierwszego składu”, czyli osoby, która w rankingu indywidualnym sezonu 2017/2018 zajęła jedno z 3 najwyżej notowanych miejsc spośród zawodników danego klubu.
10.6. Zabrania się, pod groźbą kary walkowera, jednoczesnego rozgrywania przez tą samą osobę dwóch lub więcej spotkań w dwóch lub więcej różnych drużynach w tym samym terminie ligowym.
10.7. W razie braku jednego zawodnika drużyna może rozegrać mecz w składzie dwuosobowym. W takim przypadku drużyna dwuosobowa oddaje walkowerem trzy pojedynki singlowe brakującego zawodnika, na rzecz drużyny przeciwnej.
10.8. Dopuszczalne jest zgłaszanie nowych zawodników do poszczególnych drużyn.
10.8.1. Zgłaszanie nowych zawodników do rozgrywek można dokonywać:
a) do czasu rozpoczęcia 3 kolejki ligowej I rundy rozgrywek sezonu 2018/2019,
b) w przerwie między I a II rundą.
10.9. W razie wycofania się drużyny z rozgrywek w I rundzie lub w przerwie między rundami, wyniki wszystkich meczy rozegranych z tą drużyną zostaną anulowane; w razie rozegrania przez taką drużynę pełnej rundy i wycofania się w trakcie II rundy rozgrywek zostaną anulowane tylko mecze II rundy, a drużyna zostanie sklasyfikowana na ostatnim miejscu z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy.
10.10. Dopuszczalne jest przełożenie terminu meczu.
10.10.1. Do przełożenia meczu ligowego wymagana jest zgoda obu zespołów.
10.10.2. Drużyna poproszona o zmianę terminu nie ma obowiązku zgadzać się na przełożenie meczu, jeżeli byłoby to dla niej niekorzystne.
10.10.3. W wyjątkowych sytuacjach, w razie braku zgody jednej z drużyn na przełożenie meczu, decyzję w tej kwestii podejmuje Wydział Rozgrywek ŚLZTS.
10.10.4. Przełożony mecz musi być rozegrany najpóźniej w najbliższym wolnym terminie pomiędzy kolejkami ligowymi, wynikającym z terminarza ligowego.
10.10.5. Mecze dwóch ostatnich kolejek pierwszej i drugiej rundy nie mogą być rozgrywane w terminie późniejszym bez zgody Wydziału Rozgrywek ŚlZTS.
10.10.6. Każdorazową zmianę terminu rozegrania spotkania należy niezwłocznie zgłosić na adres korespondencyjny  Biura ŚlZTS (Gliwice, ul. Partynatów 25) oraz przesłać stosowną informację na  adres mailowy: biuro@slzts.pl lub sebastiankrupa@poczta.onet.pl  lub nr telefonu 501 340 717.
10.11. W I lidze ŚLA z rozgrywek po zakończeniu sezonu 2017/2018 wycofały się drużyny OSiR Skałka Świętochłowice, TKKF Wodzisław Śląski, DDK Piekary Śląskie i UKS III Chorzów. Ich miejsca w I lidze zajęły: Schodbud Mysłowice, MDK Ruda Śląska, TKKF Aut Łagisza Będzin i ALTS Poczesna
10.12. Z III ligi wycofały się zespoły: Iskra Milowice i OSiR Skałka II Świtochłowice.

11. Sprawozdawczość wynikowa.
11.1. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości wynikowej ciążą na upoważnionym przedstawicielu drużyny będącej gospodarzem meczu.
11.2. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu wpisywania wyników należy zamieścić je na stronie Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w ciągu 24 godzin od rozegrania meczu według zasad określonych przez organizatora w odrębnym dokumencie.
11.3. Do końca tygodnia, w którym miała miejsce dana kolejka ligowa, należy przesłać drogą mailową lub za pomocą mms-a fotokopię lub skanu protokołu z rozegranego meczu. Maila zawierającego ww. fotokopię lub skan należy przesłać na adres: biuro@slzts.pl lub sebastiankrupa@poczta.onet.pl, natomiast mmsa na nr telefonu: 501 340 717.
11.4. Oryginał protokołu z meczu należy przesłać na adres korespondencyjny Śląskiego Związku Tenisa Stołowego: 41-908 Bytom, ul. Nickla 143 A z dopiskiem „ŚLA”.
11.5. Zbiorcze wyniki każdej kolejki są przesyłane drogą elektroniczną do Biura Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
11.6. Brak podania wyniku oraz zaniechanie przesłania fotokopii protokołu do 7 dni od dnia rozegrania meczu skutkuje ukaraniem gospodarza karą walkowera.

12. Nagrody.
12.1. W ramach rozgrywek ŚLA przewidziano następujące nagrody:
a) Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w rozgrywkach drużynowych I, II i III  ligi ŚLA przewidziany jest sprzęt sportowy ufundowany przez Śląski Związek Tenisa Stołowego.
b) Za zajęcie miejsc 1 - 3 w rozgrywkach drużynowych i rankingu indywidualnym I, II i III ligi wręczone zostaną puchary i dyplomy ufundowane przez Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.

13. Postanowienia końcowe
13.1.Istnieje możliwość po zakończeniu sezonu 2018/2019 podziału na III i IV ligę ŚLA. Uzależnione to będzie od ilości drużyn w III lidze.
13.2. Rozgrywki Śląskiej Ligi Amatorów nadzoruje bezpośrednio Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, który rozstrzyga wszystkie sytuacje sporne nie ujęte w powyższym regulaminie ŚLA.

Gliwice, 31.08.2018 r.
Wróć do spisu treści